Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Cơ điện lạnh (REE)

Được đăng vào

Cơ điện lạnh (REE)

8

KQKD quý 3/2019 tích cực nhờ tăng trưởng từ tất cả các mảng kinh doanh

• CTCP Cơ điện lạnh (REE) công bố KQKD quý 3/2019 trong đó LNST sau lợi ích CĐTS tăng 37,2% YoY đạt 403 tỷ đồng, tương ứng với LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng 2019 đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (-3,5% YoY).

• Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong quý 3/2019 này nhờ sự dẫn dắt của tất cả các mảng kinh doanh, bao gồm 1) Mảng Điện & Nước tăng 60,6% (do tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất mạnh mẽ từ PPC và hoàn nhập khoản dự phòng cho nhà máy điện than Quảng Ninh – QTP); 2) Tăng trưởng mảng Cơ điện (M&E) đạt 20,9% (so với mức cơ sở thấp trong quý 3/2018 khi REE ghi nhận dự phòng cho các dự án bị chậm tiến độ); và 3) tăng trưởng mảng cho thuê văn phòng & BĐS đạt 31,9% (được dẫn dắt bởi hai dự án mới là E-town Central và E-town East West).

• Không tính dự phòng cho QTP, LNST sau lợi ích CĐTS điều chỉnh quý 3/2019 đã tăng 5,7% YoY trong khi LNST sau lợi ích CĐTS điều chỉnh 9 tháng 2019 giảm 1,9% YoY.

• LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng 2019 hoàn thành 72,9% dự báo cả năm 2019 của chúng tôi, phù hợp với dự phóng khi mảng M&E và BĐS thường có xu hướng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vào thời điểm gần cuối năm.

• Chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo cho dự báo LN hợp nhất cho PPC, nhưng có khả năng điều chỉnh giảm dự báo cho lợi nhuận mảng thủy điện; điều này tương ứng với thay đổi không đáng kể cho dự báo lợi nhuận 2019 của REE, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

Nhà máy nhiệt điện (PPC, HND, và QTP) thúc đẩy lợi nhuận mảng điện trong quý 3/2019 dù đang trong mùa mưa. LNST của công ty mẹ PPC trong quý 3/2019 chỉ tăng 19% YoY (xem thêm trong báo cáo KQKD PPC ngày 16/10/2019 của chúng tôi) . Tuy nhiên, chúng tôi ước tính rằng LNST hợp nhất quý 3/2019 của PPC (REE sử dụng KQKD hợp nhất của PPC để ghi nhận trong BCTC) đã tăng mạnh 71,1% YoY, chủ yếu do lợi nhuận phục hồi mạnh mẽ tại nhà máy nhiệt điện Hải Phòng (HND: LNST quý 3/2019 đạt 93 tỷ đồng so với lỗ trong quý 3/2018 là 148 tỷ đồng). Ngoài ra, REE ghi nhận hoàn nhập dự phòng 23 tỷ đồng trong quý 3/2019 so với khoản trích lập dự phòng 66 tỷ đồng trong quý 3/2018. Chúng tôi lưu ý rằng LNST 9 tháng 2019 của HND và QTP hoàn thành lần lượt 99% và 78% dự báo cả năm 2019 của chúng tôi.

Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum (220 MW) của VSH (công ty liên kết trong đó REE sở hữu 21% cổ phần) đang hướng đến kế hoạch vận hành trong quý 1/2019. VSH đã hoàn thành xây dựng hầm dẫn nước cho dự án Thượng Kon Tum vào cuối tháng 10/2019, là cột mốc quan trọng đảm bảo cho việc không còn trì hoãn cho dự án này. Theo VSH, các nhà máy thủy điện mới dự kiến sẽ bắt đầu tích nước từ tháng 1/2020 trước khi đi vào hoạt động trong tháng 3/2020.

9

Môi giới chứng khoán  - Mở tài khoản chứng khoán miễn phí 

vcsc 

 

hotline