Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC)

Được đăng vào

Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC)

1

Doanh thu bán đất KCN tăng trưởng tốt, nhưng biên lợi nhuận gộp thấp hơn dự báo của chúng tôi

• Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) công bố KQKD quý 3/2019 với doanh thu tăng 39% YoY đạt 917 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 50% YoY còn 110 tỷ đồng. Chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS chủ yếu đến từ biên lợi nhuận gộp giảm 23 điểm phần trăm còn 40% trong quý 3/2019 so với mức 63% trong quý 3/2018. Theo ban lãnh đạo, mức giảm này chủ yếu do KCN Tân Phú Trung (TPT) tại huyện Củ Chi, TP. HCM khi KBC điều chỉnh chi phí cho KCN này, KCN TPT đóng góp 16% cho tổng doanh thu KCN trong quý 3/2019. Chúng tôi cũng lưu ý rằng biên lợi nhuận gộp cao bất thường đạt 63% trong quý 3/2018, đến từ hợp đồng giá trị cao với nhà sản xuất lớn (GoerTek) tại KCN Quế Võ.

• Doanh thu 9 tháng 2019 của KBC tăng 50% YoY đạt 2,5 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 2% đạt 499 tỷ đồng. Tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS chậm hơn so với tăng trưởng doanh thu chủ yếu do biên lợi nhuận gộp thấp hơn và lợi ích cổ đông thiểu số tăng.

• Biên lợi nhuận gộp đạt 49,7% trong 9 tháng 2019, giảm 8 điểm phần trăm so với 9 tháng 2018 và thấp hơn giả định biên lợi nhuận gộp năm 2019 của chúng tôi là 55,4%. Chúng tôi cho rằng chênh lệch giữa KQKD 9 tháng 2019 và dự báo của chúng tôi đến từ biên lợi nhuận gộp thấp hơn dự kiến tại KCN TPT và thiếu hụt đóng góp từ KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (NSHL) vốn có biên lợi nhuận cao, khi đang chờ đợi phê duyệt để chính thức mở bán.

• Trong 9 tháng 2019, KBC ghi nhận doanh số bán đất KCN đạt 106 ha (+36% YoY, hoàn thành 90% dự báo cả năm của chúng tôi) trong khi doanh số bán đất khu đô thị (KĐT) chỉ đạt 0,05 ha (-91% YoY, hoàn thành 0,7% dự báo cả năm của chúng tôi).

• Vì LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng 2019 của KBC hoàn thành 57% dự báo cả năm của chúng tôi trong khi KĐT Phúc Ninh và KCN NSHL đang chờ phê duyệt để chính thức mở bán, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm giả định của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Chúng tôi hiện cho rằng doanh thu bán đất tại KĐT Phúc Ninh và KCN NSHL sẽ được ghi nhận trong 6 tháng cuối năm 2019, được kỳ vọng đóng góp lần lượt 21% và 8,7% cho tổng doanh thu năm 2019.

• Chúng tôi kỳ vọng KBC sẽ hưởng lợi từ nguồn vốn FDI đầu tư vào Việt Nam và hoạt động sản xuất gia tăng nhờ quỹ đất lớn của công ty tại các cụm công nghiệp chính ở miền Bắc.

Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ KCN Quang Châu (QC). Trong quý 3/2019, KBC ghi nhận bán đất tại KCN QC đạt diện tích 34 ha trị giá 625 tỷ đồng. Bao gồm đợt bán đất trong quý 3 này, doanh thu mảng KCN 9 tháng 2019 từ KCN QC cao hơn 9,3% so với dự báo cả năm của chúng tôi, chúng tôi cho rằng nguyên nhân nhờ vào diện tích bán đất cao hơn dự kiến trong khi giá bán trung bình (ASP) phù hợp với giả định của chúng tôi

ASP cải thiện, nhưng chi phí phát triển tăng mạnh ảnh hưởng biên lợi nhuận gộp của KCN TPT. Chúng tôi ước tính giá bán đất trung bình tại KCN TPT tăng khoảng 34% YoY trong 9 tháng 2019. Tuy nhiên, theo ban lãnh đạo, chi phí phát triển KCN tăng mạnh ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận gộp của KCN TPT, đặt biệt trong quý 3/2019. Biên lợi nhuận gộp có thể duy trì ở mức thấp này nếu ASP tại KCN TPT không được cải thiện trong tương lai. Chúng tôi hiện cho rằng biên lợi nhuận gộp khoảng 40% cho KCN TPT, trong khi biên lợi nhuận chi tiết cho KCN này vẫn chưa được công ty công bố

Lợi ích CĐTS tăng do chuyển đổi cơ cấu trong tổng doanh thu. Trong 9 tháng 2019, tỷ lệ lợi ích CĐTS/LNST trước lợi ích CĐTS đạt 22,5% so với mức 7,4% trong 9 tháng 2018, chủ yếu đến từ đóng góp cao hơn từ KCN QC và KCN TPT, chiếm 69% tổng doanh thu trong 9 tháng 2019 so với mức 26% trong 9 tháng 2018. KBC sở hữu 77,9% cổ phần tại KCN QC và 72,4% cổ phần tại KCN TPT

Tỷ lệ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) hiệu dụng cao hơn chủ yếu do lỗ từ công ty mẹ. Tỷ lệ chi phí CIT hiệu dụng của KBC đạt 26% trong 9 tháng 2019, chúng tôi cho rằng nguyên nhân do công ty mẹ KBC ghi nhận khoản lỗ 52 tỷ đồng trong 9 tháng 2019. Khoản lỗ này khiến LNTT hợp nhất của KBC giảm. Tuy nhiên, mức thuế phải trả được tính riêng cho từng công ty (bao gồm công ty con và công ty mẹ); do đó, tỷ lệ chi phí CIT hiệu dụng hợp nhất cao hơn khi hợp nhất.

2

Môi giới chứng khoán  - Mở tài khoản chứng khoán miễn phí 

vcsc 

 

hotline