Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

Tăng trưởng doanh thu chững lại phần nào bù đắp bởi biên LN tăng - GMD

Được đăng vào

Tăng trưởng doanh thu chững lại phần nào bù đắp bởi biên LN tăng - GMD 

1

Tăng trưởng doanh thu chững lại phần nào bù đắp bởi biên LN tăng

• KQKD 9 tháng 2019 của CTCP Gemadept (GMD) phần lớn phù hợp với dự báo của chúng tôi với doanh thu giảm 0,2% YoY đạt 2 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 73% YoY đạt 451 tỷ đồng. Mức giảm trong LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng 2019 chủ yếu do mức giảm trong thu nhập tài chính từ mức cơ sở cao 9 tháng 2018 khi GMD thoái vốn một phần khỏi các công ty con mảng logistics và vận tải tàu biển trong quý 1/2018. Khoản thoái vốn này cũng là yếu tố đóng góp cho sự đi ngang trong tăng trưởng doanh thu của GMD.

• Không tính tác động từ các khoản thoái vốn này, LNTT cốt lõi 9 tháng 2019 đã tăng 9,2% YoY đạt 517 tỷ đồng (hoàn thành 76% dự phóng 2019 của chúng tôi).

• Trong quý 3/2019, doanh thu mảng cảng của GMD giảm 2% YoY (6 tháng 2019: +11% YoY); tuy nhiên LN gộp đã tăng 10% YoY, chủ yếu đến từ mức tăng biên LN gộp 4,7 điểm % đạt 42,2% trong quý 3/2019 so với 37,5% trong quý 3/2018, được chúng tôi cho rằng đền từ hiệu ứng tích cực của phí sàn quy định cao hơn cho phí xử lý container, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

• Khi LNTT cốt lõi 9 tháng 2019 của GMD hoàn thành 76% dự báo 2019 của chúng tôi, chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đến dự báo của chúng tôi, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

• Chúng tôi kỳ vọng GMD sẽ là công ty hưởng lợi chính từ hoạt động sản xuất gia tăng tại Việt Nam và cho rằng định giá của GMD là hấp dẫn, dù quan điểm của chúng tôi về môi trường cạnh tranh sẽ tiếp tục nhiều thách thức do tình trạng thừa cung tại các cụm cảng chính.

Lợi nhuận từ mảng cảng thấp hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi, chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mảng cảng thấp hơn dự kiến, đạt 5,9% YoY trong 9 tháng 2019, thấp hơn dự báo cả năm 2019 của chúng tôi là 11% YoY. Tuy nhiên, điều này một phần được bù đắp bởi biên lợi nhuận gộp mảng cảng tăng 2,2 điểm phần trăm đạt 42,4%, cao hơn giả định năm 2019 của chúng tôi là 40,5%. Vì vậy, lợi nhuận gộp với đóng góp từ mảng cảng đã hoàn thành 72% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng doanh thu chững lại do hoạt động thương mại quốc tế hạ nhiệt và cạnh tranh đang tiếp tục gay gắt tại cụm cảng Hải Phòng.

Cạnh tranh tiếp tục gay gắt tại cụm cảng Hải Phòng khi cảng nước sâu Lạch Huyên gia tăng hiệu suất hoạt động. Số chuyến tàu cập cảng trung bình mỗi tuần tại Cảng nước sâu Lạch Huyện Hải Phòng (HICT) tăng lên 5,4 chuyến/tuần trong 9 tháng 2019 so với mức chỉ 2,4 chuyến/tuần trong năm 2018. Giai đoạn 1 của HICT đã được đưa vào hoạt động trong tháng 4/2018 và tải trọng trung bình của tàu đi vào cảng khoảng 54.000 DWT, cao hơn 3 lần so với tải trọng trung bình của tàu đi vào các cảng hạ nguồn.

Các công ty liên kết có lãi tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận khi thu nhập thuần của GMD từ các công ty liên kết tăng 108% YoY, hoàn thành 77% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng này đến từ cổ phần của GMD tại CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS), CJ GMD Logistics và CJ GMD Shipping. Trong 9 tháng 2019, thu nhập thuần từ công ty liên kết chiếm 34% LNTT cốt lõi của GMD (không cao gồm lãi tài chính từ hoạt động đầu tư).

Chi phí tài chính cốt lõi duy trì đi ngang. Chi phí tài chính tăng mạnh 1,9 lần YoY trong 9 tháng 2019 do mức cơ sở thấp bất thường trong 9 tháng 2018 khi GMD hoàn nhập khoản dự phòng 112 tỷ đồng đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam. Không bao gồm khoản dự phòng này, chi phí tài chính đi ngang ở mức 118 tỷ đồng.

2

Môi giới chứng khoán  - Tổng hợp thị trường 

vcsc 

 

 

 

hotline