Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

ACV - Kết quả vượt dự báo của chúng tôi nhờ tăng trưởng biên lợi nhuận

Được đăng vào

ACV - Kết quả vượt dự báo của chúng tôi nhờ tăng trưởng biên lợi nhuận

1

Kết quả vượt dự báo của chúng tôi nhờ tăng trưởng biên lợi nhuận

• Tổng CT Cảng hàng không Việt Nam (ACV) công bố KQKD quý 3/2019 với doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm trước (YoY), đạt 4,6 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 18% YoY, đạt 2,2 nghìn tỷ đồng. Không tính đánh giá lại lãi/lỗ tỷ giá, LNTT cốt lõi của ACV tăng 22% YoY trong quý 3/2019 so với mức 16% YoY trong 6 tháng đầu năm 2019.

• So với 6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng lợi nhuận trong quý 3/2019 cao hơn. Lý do chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng cảng quốc tế Cam Ranh (CXR) từ cuối quý 2/2018 làm cho 6 tháng 2018 trở thành mốc cơ sở cao.

• KQKD 9 tháng 2019 của ACV cao hơn kỳ vọng của chúng tôi với doanh thu tăng 13% YoY đạt 13,5 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 19% YoY đạt 5,9 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng trưởng biên lợi nhuận và lượng hành khách trong nước cao hơn dự kiến.

• Vì LNTT cốt lõi 9 tháng 2019 của ACV (không bao gồm lãi/lỗ tỷ giá) đạt 7,6 nghìn tỷ đồng (+18% YoY) hoàn thành 83% dự báo cả năm của chúng tôi cùng xu hướng tích cực trong tăng trưởng lượng du khách từ Trung Quốc bắt đầu vào cuối quý 3/2019, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

• Chúng tôi ước tính tăng trưởng hành khách quốc tế 9 tháng 2019 của ACV giảm 3,8% YoY vì 6 tháng 2018 là một mức cơ sở cao trước khi chuyển nhượng cảng hàng không quốc tế CXR, lượng hành khách quốc tế trong 9 tháng 2019 đã hoàn thành 74% dự báo cả năm của chúng tôi. Trong khi đó, lượng hành khách trong nước tăng 9% YoY, hoàn thành 81% giả định 2019 của chúng tôi.

• Chúng tôi cho rằng ACV sẽ là công ty được hưởng lợi chính trong sự bùng nổ du lịch và hàng không của Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng kế hoạch vốn đầu tư lớn của ACV sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền tự do dài hạn của công ty.

Lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam phục hồi, hứa hẹn xu hướng tích cực trong tăng trưởng lượng khách quốc tế, một trong những yếu tố dẫn dắt chính cho doanh thu của ACV. Trong quý 3/2019, thu phí dịch vụ khách hàng (chiếm khoảng 70% tổng doanh thu hàng không) tăng 11% YoY so với mức 6% trong 6 tháng đầu năm 2019. Chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng này phần nào đến từ lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khi lượng khách Trung Quốc phục hồi trong quý 3/2019 và tăng 20% YoY (so với mức giảm -3,3% trong 6 tháng đầu năm 2019, theo Tổng cục Du lịch (VNAT). Đáng chú ý, lượng du khách Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng 9/2019 khi đạt tăng trưởng 49% YoY, điều này được kỳ vọng sẽ tạo ra đà tăng trưởng vào thời điểm cuối năm 2019. Trung Quốc là nguồn thị trường lớn nhất của Việt Nam và chiếm 31% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng 2019.

Biên lợi nhuận cao hơn giả định của chúng tôi, với biên lợi nhuận gộp đạt 52% và biên lợi nhuận ròng đạt 44% trong 9 tháng 2019, lần lượt cao hơn 2,3 điểm phần trăm và 3,7 điểm phần trăm so với dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng biên lợi nhuận cao chủ yếu nhờ vào chi phí nhân công thấp hơn dự kiến và thu nhập từ lãi tiền gửi cao hơn, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Thu nhập từ lãi tiền gửi vượt dự báo của chúng tôi, nhờ vào khả năng chuyển đổi tiền mặt từ HĐKD cao hơn dự kiến của ACV, với số dư tiền và tương đương tiền tại thời điểm cuối quý 3/2019 cao hơn 31% so với giả định của chúng tôi về số dư này vào thời điểm cuối năm. Không tính đến khoản lãi từ việc đánh giá lại tỷ giá khoảng 147 tỷ đồng trong 9 tháng 2019, thu nhập tài chính đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 90% dự báo cả năm của chúng tôi, chủ yếu nhờ vào thu nhập từ lãi tăng 27% YoY trong 9 tháng 2019 so với giả định cả năm của chúng tôi là 4%.

2

Môi giới chứng khoán  - Tổng hợp thị trường 

vcsc 

 

hotline