Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

GTN - Hoạt động ngoài cốt lõi che mờ sự phục hồi của mảng sữa và xuất khẩu chè trong quý 3/2019

Được đăng vào

GTN - Hoạt động ngoài cốt lõi che mờ sự phục hồi của mảng sữa và xuất khẩu chè trong quý 3/2019  

3

Hoạt động ngoài cốt lõi che mờ sự phục hồi của mảng sữa và xuất khẩu chè trong quý 3/2019

CTCP GTNFoods (GTN) công bố KQKD quý 3/2019 với LNST sau lợi ích CĐTS giảm 10% YoY đạt 1,2 tỷ đồng, chủ yếu do khoản lỗ từ các công ty con và liên kết ngoài cốt lõi của GTN, cũng như chi phí khấu hao cao hơn liên quan đến đến việc đánh giá lại tài sản của Vilico (VLC – công ty mẹ của Sữa Mộc Châu/MCM), theo GTN cho biết. Diễn biến này che mờ sự phục hồi lợi nhuận mạnh mẽ tại MCM (công ty đóng góp lợi nhuận chính cho GTN) và sự cải thiện tại Vinatea (công ty xuất khẩu chè sơ chế). Nhìn chung, tuy các mảng kinh doanh cốt lõi của công ty (bao gồm MCM và Vinatea) vượt kỳ vọng của chúng tôi, LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng 2019 của GTN thấp hơn dự báo khi chỉ hoàn thành 4% LNST sau lợi ích CĐTS dự báo 2019 của chúng tôi.

LNST của MCM tăng 31% YoY trong quý 3/2019 khi cả doanh số và biên LN tăng. Tăng trưởng doanh thu mảng sữa tăng tốc đạt 9% YoY trong quý 3/2019 so với 0% YoY trong 6 tháng 2019. Theo GTN, mức tăng trong doanh thu mảng sữa nhờ các nhà phân phối tăng đơn mua hàng vào dịp tổng kết năm hoạt động vào cuối tháng 9/2019 nhằm đáp ứng KPI về sản lượng của MCM để có thể được hưởng các chương trình khuyến mãi trong tương lai. Biên LN từ HĐKD (EBIT) của MCM tăng thêm 1,1 điểm % YoY đạt 6,5% trong quý 3/2019 nhờ việc tiết giảm khuyến mãi khiến biên LN gộp tăng 2,7 điểm % YoY. Tuy nhiên, tăng trưởng biên LN từ HĐKD bị ảnh hưởng bởi mức tăng 37% YoY của chi phí bán hàng khi MCM gia tăng chiết khấu cho các nhà bán lẻ hiện đại trong nỗ lực mở rộng sự hiện diện ở các thành phố phía bắc. GTN kỳ vọng cả tăng trưởng doanh thu và biên LN gộp của mảng sữa sẽ được điều chỉnh giảm về mức bình thường trong quý 4/2019 do công ty có kế hoạch thực hiện trở lại các hoạt động khuyến mãi trong quý 4/2019. Dù vậy, LN từ HĐKD của MCM vẫn đang vượt dự báo của chúng tôi do biên LN gộp cao hơn dự kiến.

LN gộp của Vinatea tăng mạnh 30% YoY trong quý 3/2019, được hỗ trợ từ chất lượng trà cải thiện. Tăng trưởng LN mạnh mẽ này đến từ mức tăng 20% YoY của doanh số và biên LN gộp tăng 0,7 điểm % YoY đạt 11,5% trong quý 3/2019, với diễn biến biên LN gộp vượt kỳ vọng của chúng tôi. Theo GTN, mức cải thiện biên LN gộp này đến từ gia tăng lượng xuất khẩu trà sơ chế sang các thị trường có giá trị cao, bao gồm Đài Loan và Mỹ, nhờ chất lượng cải thiện. Tuy nhiên, GTN kỳ vọng tăng trưởng trà xuất khẩu trong quý 4/2019 sẽ giảm tốc so với quý 3/2019 trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các công ty phân phối trà trong nước đang nỗ lực thanh lý hàng tồn kho.

Lỗ từ các công ty con và liên kết ngoài cốt lõi cũng như chi phí khấu hao cao hơn ảnh hưởng đến lợi nhuận của GTN. Sự chênh lệch giữa LN gộp của GTN và tổng LN gộp của MCM và Vinatea tăng lên 6,6 lần trong quý 3/2019 so với quý 3/2018; diễn biến này là do khoản lỗ gia tăng từ các công ty con ngoài cốt lõi cũng như gia tăng chi phí khấu hao tăng đến từ đánh giá lại tài sản của của VLC trong năm 2017. Ngoài ra, lãi/lỗ từ các công ty liên kết giảm từ mức lãi 4 tỷ đồng trong quý 3/2018 sang lỗ 3 tỷ đồng trong quý 3/2019. Theo ước tính của chúng tôi, khoản lỗ chính từ các công ty liên kết này đến từ Nhựa Miền Trung, trong đó GTN sở hữu 45% cổ phần.

4

Môi giới chứng khoán  - Tổng hợp thị trường 

vcsc 

 

hotline