Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

QNS - Doanh số sữa đậu nành hỗ trợ lợi nhuận quý 3/2019

Được đăng vào

QNS - Doanh số sữa đậu nành hỗ trợ lợi nhuận quý 3/2019

5

Doanh số sữa đậu nành hỗ trợ lợi nhuận quý 3/2019

Trong quý 3/2019, LNST sau lợi ích CĐTS của CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) tăng 24% YoY nhờ vào tăng trưởng mạnh mẽ của mảng sữa đậu nành và các mảng Thực phẩm và Đồ uống (F&B) nhỏ hơn khác, bao gồm nước khoáng, bánh kẹo và bia. Diễn biến mạnh mẽ này giúp bù đắp cho mức giảm về cả sản lượng lẫn giá bán của mảng đường, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng và mức thuế suất thực tế cao hơn. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy có khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận, sau khi có những đánh giá chi tiết hơn, vì mảng sữa đậu nành và các mảng F&B khác có diễn biến vượt kỳ vọng của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng 2019 của QNS đạt 807 tỷ đồng (+2% YoY), hoàn thành 72% dự báo cả năm của chúng tôi

Tăng trưởng lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành tăng tốc trong 9 tháng 2019 khi cả sản lượng và giá bán trung trung bình (ASP) đều tăng. Doanh số mảng sữa đậu nành tăng 15% YoY trong 9 tháng 2019 (cải thiện từ mức 13% YoY trong 6 tháng đầu năm 2019) nhờ vào sản lượng bán ra tăng 12% (so với mức 11% trong 6 tháng đầu năm 2019) và giá bán trung bình tăng 2,2% (so với mức 1,9% trong 6 tháng đầu năm 2019). Doanh số sữa đậu nành 9 tháng 2019 vượt dự báo cả năm của chúng tôi là 10%. Việc giá bán trung bình tăng nói trên, cùng với chi phí khấu hao giảm và giá nguyên liệu thô thuận lợi, đã thúc đẩy biên lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành tăng 2,9 điểm phần trăm đạt 42,9% trong 9 tháng 2019.

Lợi nhuận mảng đường giảm do sản lượng và giá giảm. Doanh thu mảng đường giảm mạnh 28% YoY trong 9 tháng 2019, giảm mạnh hơn so với mức giảm 11% YoY trong 6 tháng đầu năm 2019. Theo QNS, doanh thu 9 tháng 2019 thấp chủ yếu do (1) sản lượng bán giảm 21% YoY do thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng sản lượng mía đường và (2) cạnh tranh gia tăng từ mảng đường nhập khẩu khiến ASP của đường giảm 9% YoY. Tuy nhiên, ASP của mảng đường đã phục hồi 13% trong quý 3/2019 so với quý 1/2019, khiến biên lợi nhuận gộp của mảng đường đạt 15,3% trong quý 3/2019 từ mức 3,8% trong quý 2/2019 và 4,4% trong quý 1/2019. Nhìn chung, lợi nhuận gộp mảng đường giảm mạnh 62% trong 9 tháng 2019, phù hợp với dự báo của chúng tôi.

Lợi nhuận gộp từ các mảng kinh doanh còn lại tăng trong quý 3/2019 nhờ tăng trưởng từ các mảng F&B nhỏ hơn. Lợi nhuận gộp từ các mảng kinh doanh khác ngoài sữa đậu nành và đường tăng mạnh 54% YoY trong quý 3/2019. Trong 9 tháng 2019, lợi nhuận gộp tăng chậm hơn ở mức 7% YoY chủ yếu do đóng góp của mức giảm doanh thu YoY của nhà máy điện sinh khối (nhà máy hiện chỉ hoạt động trong 6 tháng đầu năm). Lợi nhuận từ các nhà máy điện sinh khối giảm trong 6 tháng đầu năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2018 do hiệu suất hoạt động thấp trong bối cảnh sản lượng bã mía đầu vào giảm.

Thu nhập lãi ròng tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận của QNS. Nhờ vào dòng tiền tự to mạnh mẽ, QNS có số dư tiền mặt ròng trong 9 tháng 2019 so với nợ ròng trong 9 tháng 2018. Điều này giúp QNS ghi nhận thu nhập lãi ròng 14 tỷ đồng trong 9 tháng 2019 so với chi phí lãi ròng 32 tỷ đồng ghi nhận trong 9 tháng 2018.

Thuế suất thực tế tăng hạn chế tăng trưởng lợi nhuận. Theo QNS, một số ưu đãi thuế đã giảm dần hiệu lực, khiến thuế suất thực tế tăng từ mức 11,5% trong 9 tháng 2018 lên 17,2% trong 9 tháng 2019, phù hợp với dự báo hiện tại của chúng tôi là 17,0% cho cả năm 2019.

6

Môi giới chứng khoán  - Tổng hợp thị trường 

vcsc 

 

hotline