Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

GAS - Cơ chế giá khí chưa rõ ràng cho sản lượng khí dưới bao tiêu

Được đăng vào

GAS  - Cơ chế giá khí chưa rõ ràng cho sản lượng khí dưới bao tiêu

1

Cơ chế giá khí chưa rõ ràng cho sản lượng khí dưới bao tiêu

• Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN nhưng giảm giá mục tiêu 6,4% vì chúng tôi giảm trung bình dự báo lợi nhuận giai đoạn 2020-2025 khoảng 16%. Điều này ảnh hưởng mạnh hơn tác động tích cực từ việc cập nhật giá mục tiêu của chúng tôi đến thời điểm cuối năm 2020 và mở rộng giai đoạn dự báo của chúng tôi từ 2019-2025 đến 2020-2030, nhằm nắm bắt tốt hơn lợi nhuận và dòng tiền dự kiến sau giai đoạn vốn đầu tư lớn của Tổng CT Khí Việt Nam (GAS).

• Chúng tôi giảm dự báo EPS 2019 1,5% chủ yếu do dự báo giá LPG 2019 giảm 3,2%. Chúng tôi dự báo tăng trưởng EPS 2019 đạt 17,5% YoY nhờ lợi nhuận tăng đến từ sản lượng khí bán cho các nhà máy điện thuộc mảng dưới bao tiêu, có ảnh hưởng cao hơn mức giảm 7,3% YoY cùa giá dầu nhiên liệu.

• Chúng tôi giảm dự báo lợi nhuận 2020-2025 trung bình khoảng 16% sau khi điều chỉnh giảm kịch bản cơ sở của giá dầu khoảng 7%, như đã để cập trong báo cáo Ngành Năng lượng ngày 23/10/2019 của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép của EPS đạt 7,4% trong giai đoạn 2019-2030.

• Chúng tôi duy trì dự báo cổ tức tiền mặt đạt 6.500 đồng/cổ phiếu (lợi suất 6,2%) cho năm 2019 và 2020.

• GAS hiện được giao dịch với P/E dự phóng 2019 là 15,3 lần, giảm 19,9% so với P/E trung bình của công ty chung ngành.

• GAS sẽ hưởng lợi từ nhu cầu khí mạnh tại Việt Nam trong những năm tới. Lợi nhuận dài hạn của công ty được dẫn dắt bởi lợi nhuận cao hơn từ mảng vận chuyển khí, có ảnh hưởng cao hơn mức giảm lợi nhuận từ mảng phân phối khí khi các mỏ khí giá rẻ hết dự trữ. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ mảng vận chuyển sẽ tăng gấp đôi và đóng góp khoảng 70% cho lợi nhuận ròng của GAS vào năm 2025 so với mức khoảng 40% trong năm 2019.

• Rủi ro: những thay đổi tiếp theo liên quan đến cơ chế giá khí bán cho các nhà máy điện dưới bao tiêu.

Chúng tôi giảm giả định giá dầu nhiên liệu 6,6% trong giai đoạn 2020-2025 sau khi điều chỉnh giảm kịch bản cơ sở của giá dầu Brent như đã đề cập trong báo cáo quan điểm ngành Năng lượng. Vì giá dầu nhiên liệu hiện tại là căn cứ để tính giá khí đầu ra, việc giảm giả định giá dầu nhiên liệu của chúng tôi dẫn đến giá khí đầu ra giảm 6,6%, khiến dự báo lợi nhuận 2020-2025 giảm khoảng 16%.

Rủi ro từ những thay đổi tiếp theo liên quan đến cơ chế giá khí cho mảng dưới bao tiêu. Chúng tôi hiện dự báo lợi nhuận từ việc giá khí tăng cho mảng dưới bao tiêu (chúng tôi ước tính khoảng 15% tổng lợi nhuận ròng của GAS trong năm 2020 và khoảng 5% p.a. trong giai đoạn 2021-2025) sẽ được ghi nhận vào lợi nhuận của GAS. Tuy nhiên, công ty hiện chia sẻ rằng sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận này đến khi có quy định mới cho cơ chế giá khí cho mảng này, cho thấy vấn đề này vẫn chưa được chắc chắn. Do đó, chúng tôi thử nghiệm kịch bản khi khoản lợi nhuận này sẽ không được ghi nhận vào lợi nhuận của GAS, dẫn đến ước tính giá trị hợp lý cho GAS giảm khoảng 8% và tổng mức sinh lời dự phóng là 1,7%. 

GAS khởi công cảng nhập khí LNG đầu tiên tại Thị Vải ngày 28/10/2019, điều này cho thấy dự án này đang đi đúng hướng để đi vào hoạt động từ năm 2023 và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi hiện dự báo dự án này đóng góp trung bình khoảng 8% cho lợi nhuận ròng của GAS trong giai đoạn 2023-2025.

Môi giới chứng khoán  - Tổng hợp thị trường 

vcsc 

 

 

hotline