Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

NKG - KQKD quý 3 cho thấy nỗ lực cắt giảm chi phí

Được đăng vào

NKG - KQKD quý 3 cho thấy nỗ lực cắt giảm chi phí 

1

KQKD quý 3 cho thấy nỗ lực cắt giảm chi phí

CTCP Thép Nam Kim (NKG) đã công bố báo cáo KQKD quý 3/2019 trong đó doanh thu giảm 12% YoY (3,1 nghìn tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS đạt 6,2 tỷ đồng so với mức 734 triệu USD trong quý 3/2018. Mức chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chủ yếu đến từ việc chi phí SG&A (Bán hàng, Hành chính và Quản lý) và chi phí lãi vay giảm mạnh đã giúp bù đắp phần lớn cho tăng trưởng sản lượng thấp và biên LN gộp giảm. Tính theo từng quý, NKG tiếp tục ghi nhận LN từ HĐKD trong quý 3/2019 (36 tỷ đồng) tương tự quý 2/2019 (37 tỷ đồng), củng cố cho nỗ lực xoay chuyển mảng kinh doanh cốt lõi của công ty.

Trong 9 tháng 2019, LNST sau lợi ích CĐTS của NKG giảm 83% YoY đạt 40 tỷ đồng, cao hơn dự báo cáo cả năm của chúng tôi là 25 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí SG&A và chi phí lãi vay thấp hơn dự kiến. Do đó, chúng tôi có khả năng điều chỉnh tăng dự báo cho NKG.

3

Sản lượng bán hàng trong nước tiếp tục bù đắp phần nào cho doanh số xuất khẩu thấp. Sản lượng bán tôn mạ và ống thép của NKG giảm 11% YoY trong 9 tháng 2019 với tăng trưởng 11% của sản lượng bán trong nước phần nào bù đắp mức giảm 31% của thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh ngành tôn mạ vẫn duy trì cạnh tranh ở mức cao, đây là diễn biến tích cực khi NKG có thể duy trì được tăng trưởng tại thị trường trong nước. Chúng tôi cũng cho rằng sự cải thiện của doanh số bán hàng trong nước của NKG phần nào là do HSG chủ động giảm quy mô về tăng trưởng sản lượng nhằm duy trì khả năng sinh lời, một chiến lược mà chúng tôi đã đề cập trong báo cáo cập nhật gần nhất NKG [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +6,2%] - Chi phí lãi vay vẫn ảnh hưởng đến quá trình phục hồi LN ngày 23/08/2019 của chúng tôi. Diễn biến giảm quy mô này được thể hiện trong mức giảm của doanh số bán thị trường trong nước và xuất khẩu trong 9 tháng 2019 của HSG.

4

Xu hướng giá HRC giảm nhưng vẫn tạo áp lực cho biên LN gộp. Giá HRC giảm từ mức 520 USD/tấn trong quý 2 cho đến hết tháng 8/2019 xuống dưới mức 480 USD/tấn hiện tại, tạo ra áp lực cho biên LN gộp của các nhà sản xuất tôn mạ. Biên LN gộp quý 3/2019 của NKG đạt 3,3% so với 3,8% trong quý 2/2019

Chi phí lãi vay giảm hỗ trợ cho tăng trưởng lợi nhuận và cải thiện sức khỏe tài chính của NKG. Chi phí lãi vay 9 tháng 2019 của NKG tiếp tục giảm khi NKG thanh toán bớt nợ vay. Tổng dư nợ của NKG giảm 25% so với cuối năm 2018, đạt 3,3 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ ròng/vốn CSH giảm còn 0,9 làn tính đến hết quý 3/2019 so với 1,3 lần vào cuối năm 2018.

Môi giới chứng khoán  - Tổng hợp thị trường 

vcsc 

 

hotline