Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

HSG - Tiếp tục giảm quy mô tăng trưởng sản lượng cho khả năng sinh lợi

Được đăng vào

HSG - Tiếp tục giảm quy mô tăng trưởng sản lượng cho khả năng sinh lợi

5

Tiếp tục giảm quy mô tăng trưởng sản lượng cho khả năng sinh lợi

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố báo cáo KQKD quý 4 năm tài chính 2019 (quý 4/2019) với doanh thu giảm 26% YoY (6,4 nghìn tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS đạt 84 tỷ đồng so với khoản lỗ 102 tỷ đồng cùng kỳ năm tài chính 2018. Mức chênh lệch giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận này chủ yếu do chi phí lãi vay giảm cùng với tăng trưởng biên LN gộp giúp bù đắp cho tăng trưởng doanh số thấp hơn

Trong cả năm tài chính 2019, LNST sau lợi ích CĐTS của HSG giảm 12% YoY đạt 361 tỷ đồng. Giá bán trung bình thấp hơn dự kiến dẫn đến doanh thu thấp hơn dự báo, khiến LNST sau lợi ích CĐTS năm tài chình 2019 thấp hơn 20% dự báo của chúng tôi dù biên LN phù hợp với kỳ vọng. Do đó, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm dự báo 2020 cho HSG. Dù vậy, chúng tôi tin rằng HSG đang trên đà cải thiện mức tăng trưởng lợi nhuận và sức khỏe tài chính, thông qua việc tích cực giảm đòn bẩy và chiến lược mở rộng kinh doanh thận trọng hơn.

6

HSG tiếp tục đánh đổi tăng trưởng doanh thu cho khả năng sinh lời. Doanh số tôn mạ và ống thép năm tài chính 2019 của HSG giảm 12% YoY, đạt 1,49 triệu USD tấn, do mức giảm 13% của sản lượng bán trong nước và 11% của sản lượng xuất khẩu, qua đó hoàn thành 98% dự báo cả năm của chúng tôi là 1,53 triệu tấn. Chúng tôi cho rằng mức giảm doanh số bán này của HSG trong năm 2019 là do chiến lược của công ty trong việc đẩy mạnh phục hồi biên LN qua việc giảm quy mô tăng trưởng sản lượng như đã đề cập trong báo cáo cập nhất gần nhất ngày 20/08/2019 của chúng tôi. Tuy nhiên, HSG tiếp tục duy trì vị thế đầu ngành với hơn 24% thị phần tổng của tôn mạ và ống thép

7

Xu hướng giá HRC giảm trong quý 4/2019 tạo áp lực lên biên LN gộp. Giá HRC giảm từ mức 520 USD/tấn trong quý 2 cho đến hết tháng 8/2019 xuống dưới mức 480 USD/tấn hiện tại, tạo ra áp lực cho biên LN gộp của các nhà sản xuất tôn mạ. Biên LN gộp quý 4/2019 của HSG đạt 13,1% so với 13,4% trong quý 3/2019.

Chi phí lãi vay giảm hỗ trợ cho tăng trưởng lợi nhuận và cải thiện tình hình tài chính của HSG. Chi phí lãi vay cả năm tài chính của HSG tiếp tục giảm khi HSG hiện đang thanh toán bớt nợ vay. Tổng dư nợ của HSG đã giảm 32% so với cuối năm 2018 để đạt 9,7 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ ròng/vốn CSH hiện đạt 1,7 lần vào cuối năm tài chính 2019 so với 2,69 lần vào cuối năm tài chính 2018.

Môi giới chứng khoán  - Tổng hợp thị trường 

vcsc 

 

hotline