Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PTB - Biên lợi nhuận gộp mảng đá và gỗ tăng hỗ trợ lợi nhuận

Được đăng vào

PTB - Biên lợi nhuận gộp mảng đá và gỗ tăng hỗ trợ lợi nhuận

3

Biên lợi nhuận gộp mảng đá và gỗ tăng hỗ trợ lợi nhuận

• CTCP Phú Tài (PTB) công bố KQKD 9 tháng 2019 với doanh thu đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (+23% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 302 tỷ đồng (+18% YoY), hoàn thành 68% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cả năm của chúng tôi.

• Tính riêng trong quý 3/2019, doanh thu tăng 7%, chậm hơn mức tăng 23% YoY trong 6 tháng đầu năm 2019, do tăng trưởng doanh số xe hơi giảm tốc như dự kiến và doanh thu từ mảng gỗ giảm. Theo ban lãnh đạo, doanh thu mảng gỗ giảm trong quý 3/2019 không mang tính cơ cấu vì quý 3 thường là mùa thấp điểm của mảng kinh doanh này.

• LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh 27% YoY trong quý 3/2019 khi biên lợi nhuận gộp mảng đá và gỗ tăng 6 điểm phần trăm YoY, chúng tôi cho rằng nguyên nhân nhờ vào cơ cấu sản phẩm tốt hơn và hiệu suất sản xuất cải thiện.

• KQKD này nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi và củng cố quan điểm tích cực của chúng tôi cho PTB, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Mảng kinh doanh đá duy trì đà tăng trưởng và biên lợi nhuận cao. Trong quý 3/2019, doanh thu đá tăng 8% YoY so với mức 6% YoY trong 6 tháng đầu năm 2019 khi doanh thu trong nước tăng 10% YoY trong quý 3/2019 so với mức 8% YoY trong 6 tháng đầu năm 2019. Mặt khác, tăng trưởng xuất khẩu đá giảm còn 3% YoY trong quý 3/2019 từ mức 24% YoY trong 6 tháng đầu năm 2019. Chúng tôi ước tính cơ cấu doanh thu trong nước/xuất khẩu đạt 68%/32% cho mảng kinh doanh đá của PTB trong quý 3/2019. Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp mảng đá duy trì mạnh mẽ đạt 38,4% trong quý 3/2019 so với mức 38,6% trong 6 tháng đầu năm 2019 và 34,5% trong 9 tháng 2018, hỗ trợ bởi cơ cấu sản phẩm tốt hơn và hiệu suất sản xuất cải thiện, theo PTB.

Dù doanh thu gỗ chững lại trong quý 3/2019, lợi nhuận gộp tăng mạnh 31% YoY nhờ vào đóng góp cao hơn từ xuất khẩu và cơ cấu sản phẩm tốt hơn. Trong quý 3/2019, sản lượng nội thất gỗ bán ra giảm 7% YoY do tăng trưởng xuất khẩu giảm tốc từ 34% YoY trong 6 tháng đầu năm 2019 còn 21% YoY trong quý 3/2019 trong khi doanh thu gỗ ép trong nước duy trì ở mức thấp (-45% YoY). Chúng tôi ước tính cơ cấu doanh thu trong nước/xuất khẩu đạt 26%/74% cho mảng kinh doanh nội thất gỗ của PTB trong quý 3/2019.

Tăng trưởng doanh thu mảng kinh doanh đại lý ô tô giảm tốc trong quý 3/2019 như dự kiến, tỷ suất lợi nhuận cải thiện so với quý trước. Sau khi ghi nhận tăng trưởng 70% YoY trong 6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng doanh thu xe hơi giảm còn 24% YoY trong quý 3/2019. Chúng tôi lưu ý rằng 6 tháng đầu năm 2018 ghi nhận mức cơ sở thấp cho mảng kinh doanh này khi nhập khẩu xe hơi vào Việt Nam bị hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2018 do ảnh hưởng của Nghị định 116, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Trong khi đó, trong quý 3/2019, biên lợi nhuận gộp mảng xe hơi đạt 5,3%, giảm 60 điểm cơ bản YoY nhưng cho thấy sự cải thiện từ mức 4% trong quý 2/2019.

4

Môi giới chứng khoán  - Tổng hợp thị trường 

vcsc 

 

hotline