Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

VTP - Lợi nhuận tăng mạnh nhờ mảng giao nhận cốt lõi

Được đăng vào

VTP - Lợi nhuận tăng mạnh nhờ mảng giao nhận cốt lõi

8

Lợi nhuận tăng mạnh nhờ mảng giao nhận cốt lõi

• Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP) công bố KQKD 9 tháng 2019 với doanh thu đạt 5,1 nghìn tỷ đồng (+57% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 266 tỷ đồng (+38% YoY).

• Trong quý 3/2019, doanh thu tăng mạnh 54% YoY trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh 33% YoY. LNST sau lợi ích CĐTS giảm tốc so với 6 tháng 2019 (+40% YoY) do tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu cao hơn trong quý 3/2019 so với quý 3/2018 cơ sở thấp.

• Doanh thu từ dịch vụ, trong đó dịch vụ giao nhận chiếm khoảng 90%, theo VTP, tăng mạnh 47% YoY trong quý 3/2019 so với 57% YoY trong 6 tháng 2019. Theo VTP, KQKD này phần nào bị ảnh hưởng bởi 4 cơn bão nhiệt đới xảy ra trong quý 3/2019.

• Biên LN gộp dịch vụ tăng 12,3% trong quý 3/2019 từ 12% trong 6 tháng 2019; tuy nhiên, biên LN gộp đã thu hẹp 30 điểm cơ bản so với quý 3/2018; mà chúng tôi cho rằng đến từ đóng góp doanh thu lớn hơn từ các khách hàng sàn e-commerce.

• Các kết quả này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi khi LNST sau lợi ích CĐTS hoàn thành 67% dự báo cả năm. Do đó, chúng tôi nhận thấy sẽ không có thay đổi dự báo đáng kể.

9

Môi giới chứng khoán  - Tổng hợp thị trường 

vcsc 

 

hotline