Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PLX - KQKD quý 3 khả quan trong bối cảnh diễn biễn giá xăng dầu không thuận lợi

Được đăng vào

PLX - KQKD quý 3 khả quan trong bối cảnh diễn biễn giá xăng dầu không thuận lợi

1

KQKD quý 3 khả quan trong bối cảnh diễn biễn giá xăng dầu không thuận lợi

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) công bố KQKD quý 3/2019 với doanh thu tăng 5,3% YoY đạt 48,6 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 19,1% đạt 960 tỷ đồng. Mảng kinh doanh cốt lõi phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi trong khi khoản lỗ tỷ giá thấp hơn nhiều so với dự kiến của chúng tôi.Chúng tôi cho rằng đây là KQKD tích cực trong bối cảnh thay đổi giá không thuận lợi (có xu hướng giảm trong phần lớn quý) cho các nhà phân phối xăng dầu trong quý 3/2019.

Trong 9 tháng 2019, doanh thu đạt 140 nghìn tỷ đồng (-1,7% YoY) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (+14,4% YoY), chủ yếu nhờ tăng trưởng sản lượng bán trong nước đạt 5,9% và lỗ tỷ giá thấp hơn. Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng hoàn thành lần lượt 72,5% và 77,3% dự báo cả năm và cao hơn kỳ vọng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng nhẹ dự báo năm 2019, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Sản lượng xăng dầu nội địa 9 tháng 2019 tăng 5,9% YoY, trong đó sản lượng COCO tăng 4,1% YoY. Cả sản lượng bán nội địa và COCO đều tăng tốc trong quý 3 với tăng trưởng lần lượt là 12% và 4,5% so với mức tăng trưởng 3,0% và 3,9% trong 6 tháng đầu năm 2019. KQKD này cho thấy tăng trưởng sản lượng tăng trưởng tốt từ mảng DODO và khách hàng công nghiệp. Trong khi tăng trưởng tổng sản lượng bán phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, tăng sản lượng bán COCO thấp hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi.

Quỹ bình ổn của PLX duy trì mạnh mẽ, cho thấy PLX sẽ ít bị rủi ro chính sách liên quan đến giá xăng dầu trong tương lai. Quỹ bình ổn tại PLX tăng từ 54 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6/2019 lên 1,2 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 10/2019. Mức tăng này cho thấy giảm áp lực lên quỹ bình ổn giảm và can thiệp ít hơn của Chính phủ vào giá xăng dầu, do đó ít áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà phân phối xăng dầu

PLX công bố BCTC quý 2/2019 đã chỉnh sửa và kiểm toán không còn ý kiến ngoại trừ. PLX phát hành lại BCTC quý 2/2019 đã được kiểm toán không còn ý kiến ngoại trừ và LNST sau lợi ích CĐTS được điều chỉnh tăng 2,8% so với số liệu kiểm toán trước đây. Trước đó, ý kiến ngoại trừ trong BCTC quý 2/2019 đã khiến PLX được vào diện không được giao dịch ký quỹ vào cuối tháng 9/2019. Trong báo cáo kiểm toán trước đây, KPMG có ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc một công ty con của PLX trích lập dự phòng hàng tồn kho dựa trên dự báo về sự suy giảm giá trị của hàng tồn kho tại thời điểm ngày 31/12/2019, thay vì ngày 30/06/2019 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Do đó, PLX quyết định không tiếp tục thực hiện khoản dự phòng này. Theo đó, PLX được đưa lại vào danh sách đủ điều kiện giao dịch ký quỹ vào ngày 30/10/2019.

2

3

4

Môi giới chứng khoán  - Tổng hợp thị trường 

vcsc 

 

hotline