Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PVD - Mảng kinh doanh cốt lõi và thu hồi nợ xấu thấp hơn kỳ vọng

Được đăng vào

PVD - Mảng kinh doanh cốt lõi và thu hồi nợ xấu thấp hơn kỳ vọng

6

Mảng kinh doanh cốt lõi và thu hồi nợ xấu thấp hơn kỳ vọng

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) công bố KQKD 9 tháng 2019 với doanh thu đạ 128,6 triệu USD (-27,8% so với cùng kỳ năm trước/YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,1 triệu USD so với mức lỗ 8,6 triệu USD trong 9 tháng 2018. Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo trong 9 tháng hoàn thành lần lượt 63,0% và 16,8% dự báo cả năm của chúng tôi. Trong khi đó, chúng tôi ước tính LNST sau lợi ích CĐTS thường xuyên đạt 40% dự báo của chúng tôi. Do đó, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm dự báo năm 2019 và 2020 của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo cho giai đoạn 2021-2023 khi PVD đã thắng được hợp đồng dài hạn cho giàn hỗ trợ khoan (TAD), dù cần thêm đánh giá chi tiết.

KQKD thấp hơn kỳ vọng chủ yếu do 1) KQKD quý 3 của mảng giàn khoan thấp và 2) khoản hoàn nhập dự phòng 1,4 triệu USD cho khoản nợ xấu của PVEP, chỉ tương ứng với 25% dự báo cả năm của chúng tôi.

KQKD quý 3 thấp hơn kỳ vọng. Trong quý 3/2019, doanh thu giảm 20,8% YoY trong khi LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giảm 76,2% YoY. Đáng chú ý, KQKD mảng khoan dầu trong quý 3 không cải thiện so với 6 tháng đầu năm 2019 và thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi, chủ yếu do: 1) hiệu suất hoạt động thấp hơn dự kiến của đội giàn khoan JU trong quý 3 chủ yếu do thời gian di chuyển bất ngờ kéo dài 2 tháng của 2 giàn PVD II và PVD VI (hiệu suất hoạt động quý 3 đạt 91% so với dự báo của chúng tôi là khoảng 98%) và 2) giá thuê ngày giàn khoan JU thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Ngoài ra, thu hồi nợ xấu quý 3/2019 chỉ đạt 25% so với quý 3/2018.

KQKD 9 tháng 2019 ghi nhận lãi so với khoản lỗ 9 tháng 2018 chủ yếu nhờ vào: 1) thay đổi thời gian để khấu hao của 3 giàn khoan PVDII, III và VI, 2) lợi nhuận ngoài HĐKD đạt 2,6 triệu USD đến từ khoản hoàn nhập khoản thuế phát sinh khi làm việc tại Malaysia.

PVD đã ký hợp đồng dài hạn cung cấp giàn TAD cho Shell tại Brunei. Ngày 24/09/2019, PVD đã ký hợp đồng dài hạn với Shell tại Brunei nhằm cung cấp giàn TAD cho các giàn khoan dầu của Shell tại Brunei. Thời hạn hợp đồng kéo dài 6 năm với 2 lựa chọn gia hạn hai năm, do đó thời hạn hợp đồng có thể lên đến 10 năm. PVD kỳ vọng giàn TAD sẽ bắt đầu làm việc cho Shell từ tháng 4/2021, so với dự kiến trước đây là tháng 6/2020. Trong khi chờ thêm thông tin chi tiết về giá thuê ngày và chi phí để có đánh giá chính xác hơn, chúng tôi cho rằng việc trúng thầu này là một diễn biến tích cực cho PVD, đem đến dòng tiền ổn định hơn từ giàn TAD từ năm 2021 trở đi và nâng cao danh tiếng của công ty trên thị trường trong khu vực.

7

Môi giới chứng khoán  - Tổng hợp thị trường 

vcsc 

 

hotline