Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PVS - KQKD cốt lõi mạnh mẽ; chi phí dự phòng bất thường ảnh hưởng đến lợi nhuận

Được đăng vào

PVS - KQKD cốt lõi mạnh mẽ; chi phí dự phòng bất thường ảnh hưởng đến lợi nhuận

1

KQKD cốt lõi mạnh mẽ; chi phí dự phòng bất thường ảnh hưởng đến lợi nhuận

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Kỹ thuật Dầu khí (PVS) đã công bố KQKD 9 tháng 2019 với doanh thu đạt 13,6 nghìn tỷ đồng (+19,4% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo 649 tỷ đồng (-8,7% YoY). Trong quý 3/2019, doanh thu đã tăng 25,5% YoY trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 72,0% YoY. Diễn biến này chủ yếu là do chi phí dự phòng liên quan đến việc tái đàm phán kéo dài của kho dầu thô nổi Lam Sơn (FPSO) trong quý 3/2019, theo PVS. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng khoản dự phòng cho FPSO Lam Sơn sẽ được hoàn nhập lại trong năm 2020 khi đàm phán giá thuê ngày hoàn thành, theo điều khoản hợp đồng sơ bộ.

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng 2019 hoàn thành lần lượt 84,3% và 65,9% dự báo cả năm của chúng tôi. Tuy nhiên, không tính khoản chi phí bất thường đề cập ở trên, chúng tôi ước tính rằng LNST đã tăng 60% YoY và hoàn thành 78,3% dự báo cả năm của chúng tôi. Do đó, chúng tôi thấy có khả năng tăng đối với dự báo cho mảng kinh doanh cốt lõi trong khi có khả năng điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2019, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

LN từ HĐKD hoàn thành 119,2% dự báo 2019 của chúng tôi. Cụ thể, KQKD mảng Cơ khí Dầu khí (M&C) vượt nhẹ so với dự phóng của chúng tôi nhờ vào dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt (SVĐN). Doanh thu mảng M&C 9 tháng 2019 tăng 28,0% YoY và hoàn thành 86,5% dự báo cả năm của chúng tôi. Trong khi đó, lợi nhuận gộp mảng M&C hoàn thành 85,6% dự báo cả năm của chúng tôi, cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi. Ngoài ra, lợi nhuận mảng Khảo sát Địa Chấn cao hơn dự kiến sau khi giải thể vào cuối năm 2018. PVS ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 52 tỷ đồng trong 9 tháng 2019 so với khoản lỗ gộp 304 tỷ đồng trong 9 tháng 2018.

Thu nhập từ liên doanh FSO/FPSO trong quý 3/2019 giảm mạnh 92,2% YoY, chủ yếu do dự phòng của FPSO Lam Sơn. Chúng tôi ước tính khoản chi phí dự phòng này sẽ đạt 150 tỷ đồng. Theo điều khoản hợp đồng sơ bộ, cần lưu ý rằng khoản dự phòng cho FPSO Lam Sơn sẽ được hoàn nhập trong năm 2020 khi đàm phán giá thuê ngày hoàn thành. Khoản này chiếm 57,3% dự báo năm 2019 của chúng tôi, tương ứng với khả năng điều chỉnh giảm dự báo của chúng tôi.

Đọc thêm : Cổ phiếu pvt 

2

Môi giới chứng khoán  - Tổng hợp thị trường 

vcsc 

 

 

hotline