Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

VNM - Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức một chữ số

Được đăng vào

VNM - Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức một chữ số

3

Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức một chữ số

• CTCP Sữa Việt Nam (VNM) công bố KQKD quý 3/2019 với doanh thu tăng 4% YoY trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng nhẹ 5%. Trong 9 tháng 2019, cả doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS đều tăng 6% YoY.

• KQKD này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi là tốc độ tăng trưởng sẽ nằm ở mức một chữ số cho cả doanh thu và lợi nhuận của VNM trong trung hạn. Do đó, chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể nào cho dự báo hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

• Theo ước tính của chúng tôi từ BCTC của công ty mẹ, trong quý 3/2019, tăng trưởng doanh thu sữa trong nước và xuất khẩu giảm tốc còn 5% và 8% YoY, từ mức 8% và 12% YoY trong 6 tháng đầu năm 2019. Ban lãnh đạo cho rằng tốc độ tăng trưởng doanh thu sữa trong nước chậm lại là do nhu cầu tiêu thụ chung vì thị phần của VNM vẫn duy trì ổn định.

• Do giá bột sữa đầu vào tăng, chúng tôi ước tính biên lợi nhuận gộp mảng sữa trong nước giảm còn 48,1% trong quý 3/2019 từ mức 49,3% trong quý 2/2019, dù vẫn đi ngang so với 6 tháng đầu năm 2019. Biên lợi nhuận xuất khẩu quý 3/2019 duy trì ổn định so với quý trước.

• Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 3% trong Q3 2019 đã hỗ trợ cho mức tăng 11% YoY của lợi nhuận từ HĐKD (EBIT) trong quý 3/2019. Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận ròng bị kìm hãm bởi mức tăng của thuế suất thực tế, tăng lên 17,7% trong quý 3/2019 so với mức 15,6% trong quý 3/2018 khi các ưu đãi thuế của các nhà máy VNM đang giảm dần.

Đọc thêm : Cổ phiếu QNS 

6

Môi giới chứng khoán  - Tổng hợp thị trường 

vcsc 

 

hotline