Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

GEX - Diễn biến trái chiều từ mảng thiết bị điện

Được đăng vào

GEX - Diễn biến trái chiều từ mảng thiết bị điện

1

Diễn biến trái chiều từ mảng thiết bị điện

• Tổng CT Thiết bị điện (GEX) công bố KQKD quý 3 với doanh thu tăng 1,9% YoY đạt 3,9 nghìn tỷ trong khi LNST báo cáo và LNST cốt lõi giảm lần lượt 45,0% YoY và 5,2% YoY. LNST báo cáo giảm do không có khoản lãi từ đánh giá lại tài sản. Trong khi đó, tăng trưởng lợi nhuận mạnh của CAV không thể bù đắp cho các công ty con khác, bao gồm HEM (ngành sản xuất máy phát điện) và STG (logistics).

• Doanh thu 9 tháng 2019 đạt 11 nghìn tỷ đồng (+9,5% YoY) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi 9 tháng 2019 đạt 498 tỷ đồng, lần lượt giảm 31,2% và tăng 37,5%.

• LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng hoàn thành 65% dự báo cả năm và thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi do chi phí SG&A cao hơn dự kiến (chủ yếu từ THI) và đóng góp thấp hơn dự kiến của các công ty liên kết (1 phần từ TBD). Chi phí SG&A 9 tháng đạt 80% dự báo năm 2019 của chúng tôi trong khi thu nhập từ công ty liên kết chỉ hoàn thành 43,4% dự báo 2019 của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận 2019 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

• Ngoài ra, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận năm 2020 khi nhà máy điện mặt trời Ninh Thuận đối mặt với khó khăn do tắt nghẽn đường truyền tải.

Đọc thêm : Cổ phiếu REE

Mảng thiết bị điện (chiếm khoảng 60% lợi nhuận GEX) có diễn biến trái chiều khi CAV ghi nhận KQKD mạnh mẽ; nhưng KQKD của THI và TBD thấp hơn dự báo của chúng tôi. LNST quý 3/2019 của CAV tiếp tục tăng trưởng 17,6% YoY từ mức cơ sở cao quý 3/2018 do tăng trưởng biên LN gộp từ mở rộng công suất dây đồng (LN gộp quý 1/2/3 đạt lần lượt là 11,9%/12,9%/,12,9%). Do đó, LNST 9 tháng 2019 tăng 34,8% YoY và hoàn thành 80% dự báo 2019 của chúng tôi. Trong khi đó, LNST của THI và TBD chỉ hoàn thành lần lượt 49,3% và 59% dự phóng 2019 của chúng tôi. KQKD thấp của THI chủ yếu do chi phí SG&A cao đến từ các sản phẩm mới. TBD cũng không đạt dự phóng của chúng tôi do mức giảm trong sản lượng doanh số với chi phí SG&A cao hơn.

LN 9 tháng 2019 của mảng logistics (khoảng 6% LN của GEX) hoàn thành 71% dự báo 2019 của chúng tôi. Doanh thu quý 3 của STG tăng 0,1% YoY và LNST giảm 20% YoY. Do đó, doanh thu 9 tháng 2019 tăng 3,2% và LNST giảm 5,1% YoY

VGC (khoảng 20% LN của GEX) có diễn biến tốt, hoàn thành 74,5% dự báo 2019 của chúng tôi. Trong 9 tháng 2019, doanh thu của VGC và LNST tăng lần lượt 15,8% YoY (7,3 nghìn tỷ đồng) và 13,3% YoY (522 tỷ đồng), nhờ đóng góp LN mạnh mẽ từ cho thuê KCN. Cụ thể, doanh thu và LNST quý 3 tăng lần lượt 12,2% YoY và 23,4% YoY. Chúng tôi lưu ý rằng GEX có kế hoạch tăng cổ phần tại VGC từ 25% lên 54%.

2

Môi giới chứng khoán 

vcsc 

 

 

hotline