Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

TCB - Cho vay mua nhà tăng mạnh hỗ trợ cho lợi suất cho vay trong năm 2020

Được đăng vào

TCB - Cho vay mua nhà tăng mạnh hỗ trợ cho lợi suất cho vay trong năm 2020

3

Cho vay mua nhà tăng mạnh hỗ trợ cho lợi suất cho vay trong năm 2020

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) công bố KQKD hợp nhất tốt trong 9 tháng 2019 với lợi nhuận đạt 7,1 nghìn tỷ đồng (+14,5% so với cùng kỳ năm trước (YoY) hoặc 29,4% YoY không bao gồm lợi nhuận bất thường từ thương vụ Techcom Finance trong quý 1/2018), hoàn thành 76% dự báo năm 2019 của chúng tôi. ROE và ROA chuẩn hóa theo năm trong 9 tháng đạt lần lượt là 17,1% và 2,8%. Chúng tôi cho rằng không có thay đổi đáng kể nào cho dự báo lợi nhuận hoặc/và giá mục tiêu của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết

• TCB tiếp tục ghi nhận tăng trưởng cho vay ấn tượng trong quý 3 với mức tăng trưởng 10,7% QoQ. Tăng trưởng cho vay 9 tháng 2019 đạt 28,4% tính từ đầu năm đến nay (YTD) và tăng trưởng tín dụng 9 tháng 2019 đạt 12,4% YTD so với hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2019 là 17%. Số dư trái phiếu doanh nghiệp giảm 30,5% YTD còn 41 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 3, báo hiệu diễn biến tích cực trong việc phân phối lại cho khách hàng.

• Chúng tôi cho rằng tăng trưởng cho vay YTD mạnh đến từ cho vay mua nhà. NIM đã tăng 38 điểm cơ bản QoQ trong quý 3 với NIM 9 tháng 2019 đạt 4,18% (+18 điểm cơ bản YoY). Thu nhập lãi thuẩn (NII) ghi nhận tăng trưởng 23,7% YoY và đóng góp 70% cho tổng thu nhập từ hoạt động (TOI)

• Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) giữ ở mức 30% tại thời điểm cuối 9 tháng 2019 so với mức 30% theo dự báo năm 2019 của chúng tôi.

• Thu nhập phí thuần (NFI), bao gồm giao dịch ngoại hối, giảm 3,6% YoY trong 9 tháng 2019, chủ yếu do lãi ngoại hối giảm. Tăng trưởng NFI thuần đạt 1,2% YoY và tác động đến từ phí phát hành trái phiếu doanh nghiệp vì có lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong 6 tháng cuối năm 2018. Thu nhập ngoài lãi (NOII) và TOI đạt 30%. • Tỷ lệ thu nhập/chi phí (CIR) 9 tháng 2019 đạt 34,5% so với dự phóng năm 2019 của chúng tôi là 35,5%.

NIM tăng trưởng chủ yếu được hỗ trợ nhờ chi phí huy động giảm. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng cho vay mạnh đến từ cho vay mua nhà tại dự an Vinhomes với lợi suất cho vay nằm trong khoảng 9%-11%. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cho rằng lợi suất cho vay sẽ bị tác động do các khoản vay mua nhà mới trong thời gian trợ giá tương ứng với quá trình xây dựng của dự án Vinhomes. Lợi suất cho vay 9 tháng 2019 giảm còn 6,28% so với mức 6,43% trong 6 tháng đầu năm 2019 và 7,91% tại thời điểm cuối năm 2018. Lợi suất tài sản sinh lãi (IEA) tăng 9 điểm cơ bản QoQ chủ yếu nhờ vào danh mục trái phiếu của TCB với lợi suất đến từ danh mục chứng khoán nợ tăng đạt 8,27% trong 9 tháng 2019 so với mức 7,64% trong 6 tháng đầu năm 2019. Tăng trưởng NIM trong quý 3 được hỗ trợ từ việc chi phí huy động giảm 35 điểm cơ bản QoQ và 12 điểm cơ bản YoY, nhờ tỷ lệ CASA cao và tiền gửi khách hàng tăng trưởng chậm lại.

Tăng trưởng NFI đang đối mặt với thử thách vì chi phí khuyến mãi vượt tốc độ tăng trưởng doanh thu. Trong khi thu nhập phí từ khối ngân hàng giao dịch và thẻ tín dụng duy trì đà tăng trưởng mạnh 27% YoY trong 9 tháng 2019, phí ròng từ mảng này giảm 16% YoY (còn 789 tỷ đồng) vì chi phí duy trì ở mức cao do chi phí quảng cáo và tiếp thị nhằm thu hút lượng CASA và tăng thị phần trên các mảng kinh doanh tương ứng. Phí ròng từ phát hành trái phiếu giảm 33% YoY (còn 337 tỷ đồng) vì cạnh tranh phát hành trái phiếu doanh nghiệp gia tăng trong 6 tháng cuối năm 2018 tạo ra các thách thức. Phí ròng từ dịch vụ bancassurance duy trì tăng trưởng mạnh 26% YoY (đạt 592 tỷ đồng). Phí ròng từ quản lý vốn tăng 23 lần YoY trong 9 tháng 2019 đạt 118 tỷ đồng và đóng góp 6% cho NFI thuần 9 tháng 2019.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) dao động ở mức khoảng 1,8% trong 4 quý gần đây. Tỷ lệ xử lý nợ duy trì ở mức tương đối thấp trong năm 2019 với tỷ lệ xử lý nợ/khoản vay gộp từ đầu năm đến 9 tháng 2019 đạt 0,06%. TCB đang tập trung vào mảng cho vay mua nhà với kỳ vọng thất thoát tín dụng thấp hơn 1%. Chi phí dự phòng/khoản vay gộp 9 tháng 2019 đạt 0,39% (so với mức 1,43% trong 9 tháng 2018) với tỷ lệ bao phủ nợ đạt 77%, hầu như không thay đổi so với cùng kỳ

KQKD hợp nhất quý 3/2019 của TCB

4

Đọc thêm : Cổ phiếu VCB 

 

hotline