Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

GAS - Sản lượng khí tăng trưởng tốt bù đắp cho giá khí thấp hơn

Được đăng vào

GAS - Sản lượng khí tăng trưởng tốt bù đắp cho giá khí thấp hơn

2

Sản lượng khí tăng trưởng tốt bù đắp cho giá khí thấp hơn

Tổng CT Khí Việt Nam (GAS) đã công bố KQKD 9 tháng 2019 với doanh thu đạt 58 nghìn tỷ đồng (+2,5% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 8,9 nghìn tỷ đồng (-0,2% YoY). Kết quả LNST sau lợi ích CĐTS đi ngang chủ yếu nhờ vào tăng trưởng sản lượng khí đạt 3,5%, bù đắp cho giá dầu nhiên liệu (thước đo cho giá khí đầu vào) và giá khí LPG thấp hơn.

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng 2019 đã hoàn thành lần lượt 73,8% và 65,3% dự báo của chúng tôi. Các kết quả này phù hợp với dự báo của chúng tôi khi chúng tôi kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS quý 4 với lợi nhuận hồi tố từ giá khí tăng cho sản lượng dưới bao tiêu cho nhà máy điện Phú Mỹ và Phú Mỹ 2.2. Do đó, chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đến dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

Sản lượng khí hơi cao hơn so với kỳ vọng. Sản lượng khí 9 tháng 2019 tăng 3,5% YoY đạt 7,5 tỷ m3, vượt dự báo tăng trưởng năm 2019 hiện tại của chúng tôi ở mức 1,8%.

Giá dầu nhiên liệu trung bình 9 tháng 2019 phù hợp với dự phóng của chúng tôi. Giá dầu Brent trung bình 9 tháng 2019 giảm 11% YoY trong khi giá dầu nhiên liệu trung bình chỉ giảm 3,9% YoY. Giá dầu nhiên liệu trung bình trong 9 tháng 2019 ở mức 391 USD/tấn, phù hợp với dự báo năm 2019 của chúng tôi là 385 USD/tấn. Trong khi đó, giá LPG trung bình cũng giảm 18,9% YoY, chậm hơn kỳ vọng của chúng tôi.

Không có chi phí dự phòng thu dọn đường ống khí Cửu Long và PM3 Cà Mau trong quý 3, thay vào đó là trong quý 4, cũng phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Theo GAS, chi phí dự phòng 2,300 tỷ đồng sẽ được phân bổ trong giai đoạn 2019-2022, dựa theo sản lượng khí dự tính cho từng năm. Cụ thể, GAS đặt mục tiêu dự phòng 800 tỷ đồng trong năm 2019, một nửa khoản dự phòng này đã được ghi nhận trong quý 2, phần còn lại sẽ được ghi nhận trong quý 4.

Công ty đang chờ đợi việc tăng giá khí cho sản lượng dưới bao tiêu cho các nhà máy điện BOT trong quý 4/2019. GAS kỳ vọng sẽ sớm ký kết phụ lục hợp đồng với nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2. Chúng tôi hiện kỳ vọng phần phụ lục hợp đồng này sẽ được ký trong quý 4. Ngoài ra, GAS có thể ghi nhận lợi nhuận hoàn nhập đến từ chênh lệch giữa giá dưới và trên bao tiêu cho hai nhà máy điện này trong giai đoạn 21/03/2019-31/12/2019, trong KQKD quý 4/2019.

Rủi ro từ thay đổi cơ chế giá khí cho phần sản lượng dưới bao tiêu. Chúng tôi hiện dự báo lợi nhuận khoảng 2 nghìn tỷ đồng đến từ việc tăng giá khí cho phần sản lượng dưới bao tiêu ghi nhận cho lợi nhuận của GAS. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi cơ chế giá khí nào cho phần này có thể ảnh hưởng đến dự báo của chúng tôi.

3

Đọc thêm : Báo cáo ngành 

hotline