Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

HT1 - Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẻ nhờ vào sản lượng và biên lợi nhuận cao

Được đăng vào

HT1 - Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẻ nhờ vào sản lượng và biên lợi nhuận cao

4

Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẻ nhờ vào sản lượng và biên lợi nhuận cao

CTCP Xi măng VICEM Hà Tiên 1 (HT1) báo cáo KQKD quý 3/2019 khả quan với doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ năm trước (YoY), đạt 2,2 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh 82% YoY, đạt 215 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào tăng trưởng sản lượng ổn định đạt 5% YoY, chi phí lãi vay giảm và biên lợi nhuận theo quý đạt 19,5% (mức cao nhất tính từ năm 2017 đến nay) nhờ vào giá than ổn định và việc công ty tăng giá bán tại một số vùng miền

Trong 9 tháng năm 2019, doanh thu của HT1 tăng 8% YoY đạt 6,6 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 20% đạt 529 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 76% và 80% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng lợi nhuận khả quan trong 9 tháng năm 2019 đến từ mảng kinh doanh cốt lõi cải thiện và không đến từ lãi tỷ giá hay các mảng ngoài cốt lõi. Với biên lợi nhuận gộp và LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng năm 2019 của HT1 cao hơn kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo năm 2019 cho HT1, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

5

Ghi chú: LNST sau lợi ích CĐTS tuần hoàn không bao gồm lãi/lỗ tỷ giá và lãi/lỗ ngoài HĐKD

Sản lượng tiếp tục tăng trưởng ổn định. Sản lượng xi măng bán ra quý 3/2019 của HT1 đạt tăng trưởng ổn định 5% YoY, giúp sản lượng 9 tháng năm 2019 đạt 5,4 triệu tấn (tăng 10% YoY) và hoàn thành 77% dự báo cả năm của chúng tôi là 7 triệu tấn. Tỷ lệ xi măng rời là sản lượng bán chính hỗ trợ tăng trưởng sản lượng năm 2019, ở mức khoảng 32% trong 9 tháng năm 2019 so với mức 25% trong năm 2018.

Biên lợi nhuận gộp tăng nhờ vào giá than đầu vào ổn định và giá bán trung bình tăng. Theo trao đổi của chúng tôi với ban lãnh đạo, giá nguồn than của công ty giảm nhẹ trong quý 3/2019 so với quý 2/2019. Giá nguồn than giảm cùng với việc HT1 tiếp tục tăng giá bán tại các vùng miền có nhu cầu sử dụng xi măng cao đã giúp cho biên lợi nhuận gộp tăng mạnh trong quý 3/2019.

Tỷ lệ nợ giảm tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận. Các khoản nợ dài hạn (hầu hết là nợ bằng đồng EUR) của HT1 tiếp tục giảm 35% vào thời điểm cuối tháng 9/2019 so với mức 1,1 nghìn tỷ đồng cuối năm 2018, hỗ trợ giảm dần chi phí lãi vay và rũi ro lỗ tỷ giá đang diễn ra.

Đọc thêm :  Cổ phiếu FPT 

vcsc 

hotline