Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

DHG - Giá bán thấp ảnh hưởng đến lợi nhuận quý 3

Được đăng vào

DHG - Giá bán thấp ảnh hưởng đến lợi nhuận quý 3

1

EPS tăng 3% nhờ chi phí bán hàng và thuế suất giảm

• CTCP Dược Hậu Giang (DHG) vừa công bố KQLN 9 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 2,6 nghìn tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 430 tỷ đồng, giảm 5%. EPS 9 tháng đầu năm 2019 tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.153 đồng.

• Công ty cho biết doanh thu từ các sản phẩm do công ty sản xuất (chiếm 99% lợi nhuận gộp) giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3/2019 trên cơ sở báo cáo (6 tháng đầu năm tăng 2%) một phần do công ty ghi nhận doanh thu thận trọng so với quý 3/2018.

• Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp các sản phẩm do công ty sản xuất trong quý 3/2019 giảm 1,2 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái và 1,5 điểm % so với 6 tháng đầu năm do chi phí hoạt chất đầu vào tăng.

• Việc thay đổi phương pháp kế toán đối với quỹ khen thưởng – phúc lợi từ năm 2019 cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận từ HĐKD báo cáo (giảm 8%). Tuy nhiên, EPS (không bị ảnh hưởng do thay đổi nói trên) tăng nhẹ nhờ chi phí bán hàng và thuế suất giảm.

• Các kết quả nói trên nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi là (1) doanh thu từ các sản phẩm do công ty sản xuất đạt tăng trưởng 1 chữ số trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt còn các sản phẩm của công ty còn thiếu sự khác biệt và (2) biên lợi nhuận gộp giảm do giá hoạt chất đầu vào tăng. Chúng tôi cho rằng sẽ không điều chỉnh đáng kể dự báo và chờ đợi đến khi có nhận định toàn diện hơn.

Tăng trưởng doanh thu các sản phẩm tự sản xuất báo cáo trong 9 tháng 2019 phần nào bị ảnh hưởng do DHG ghi nhận doanh thu thận trọng hơn so với 9 tháng 2018. Doanh số các sản phẩm tự sản xuất của DHG tăng nhẹ 1% YoY trong 9 tháng 2019. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng doanh thu báo cáo các sản phẩm tự sản xuất trong 9 tháng 2019 so với 9 tháng 2018 là không cùng cơ sở khi doanh thu 9 tháng 2018 bao gồm cả hàng hóa đang được vận chuyển để bán trong 2 ngày cuối tháng so với không có khoản mục này trong 9 tháng 2019, theo DHG cho biết. Điều chỉnh cho yếu tố này, chúng tôi ước tính rằng doanh số các sản phẩm tự sản xuất đã tăng khoảng 5% YoY trong 9 tháng 2018.

Doanh thu phân phối tăng mạnh 61% YoY trong quý 3/2019, nhưng giảm 17% YoY trong 9 tháng 2019 sau khi DHG không còn hoạt động trong mảng phân phối bên thứ ba trong nửa cuối năm 2018. Chúng tôi lưu ý rằng trong tháng 7/2018, DHG đã thực hiện bỏ trần sở hữu nước ngoài (FOL). Đổi lại, công ty đã bỏ mảng kinh danh phân phối bên thứ ba nhằm tuân thủ với các quy định về công ty nước ngoài, vốn không được thực hiện hoạt động này tại Việt Nam. Doanh thu phân phối hiện tại của DHG chủ yếu đến từ bán các sản phẩm khuyến mãi và ở một mức độ thấp hơn và các sản phẩm thuê ngoài (OEM).

LN từ HĐKD báo cáo giảm 8% YoY trong 9 tháng 2019 do biên LN gộp giảm và DHG thay đổi phương thức kế toán cho quỹ khen thưởng và phúc lợi bắt đầu từ năm 2019. Theo DHG, do giá hoạt chất đầu vào (API) gia tăng, biên LN gộp sản phẩm tự sản xuất giảm 1,5 điểm % trong 9 tháng 2019. DPM phân phối cũng giảm 5,1 điểm % YoY còn 4,0% trong 9 tháng 2019, được chúng tôi cho rằng là do biên LN thấp của các sản phẩm khuyến mãi. Trong khi đó, mức tăng trung bình 11% YoY của chi phí Hành chính & Quản lý (G&A) cũng ảnh hưởng đến biên LN từ HĐKD. Theo DHG, bắt đầu từ năm 2019, 10% LNST của DHG sẽ được phân bổ cho quỹ khen thưởng và phúc lợi, trong đó 7% sẽ được ghi nhận trong chi phí G&A trong khi 3% sẽ được ghi nhận ngoài KQKD. Trước đây, tất cả đóng góp cho DHG cho quỹ khen thưởng & phúc lợi được ghi nhận ngoài KQKD.

Chi phí bán hàng và thuế suất thực tế thấp hơn hỗ trợ EPS (không ảnh hưởng từ thay đổi phương thức kế toán của quỹ quỹ khen thưởng & phúc lợi). Chi phí bán hàng giảm 6% YoY trong 9 tháng 2019, chủ yếu do chi phí quản cáo và nhân công thấp hơn. Trong khi đó, thuế suất thực tế trong 9 tháng 2019 giảm từ 12,1% trong 9 tháng 2018 còn 10,7%. Chúng tôi lưu ý rằng thuế suất thực tế 9 tháng 2019 tăng do chi phí thuấ bất thường đến từ việc DHG chuyển một số công ty con thành chi nhánh nhằm thực hiện quá trình bỏ trần FOL.

2

Đọc thêm : Cổ phiếu VSC

VCSC 

hotline