Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

VPB - Lợi suất cho vay đi đúng hướng; KQKD phần lớn phù hợp dự báo

Được đăng vào

VPB - Lợi suất cho vay đi đúng hướng; KQKD phần lớn phù hợp dự báo

1

Lợi suất cho vay đi đúng hướng; KQKD phần lớn phù hợp dự báo

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) công bố KQKD hợp nhất 9 tháng năm 2019 với tổng lợi nhuận đạt 5,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY) và tăng 36,3% nếu không tính lãi bất thường từ phí bancassurance trả trước với AIA trong quý 1/2018, hoàn thành 77% dự báo năm 2019 của chúng tôi. ROE và ROA tính từ đầu năm đến 9 tháng năm 2019 lần lượt ở mức 21,2% và 2,3%. Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể nào cho dự báo lợi nhuận và/hoặc giá mục tiêu của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

• Tăng trưởng cho vay 9 tháng năm 2019 của ngân hàng hợp nhất đạt 14,5% tính từ đầu năm đến nay (YTD) với tăng trưởng cho vay tại các ngân hàng mẹ đạt 12,7% YTD. Chúng tôi ước tính dư nợ của FE Credit (FEC) tại thời điểm cuối quý 3 là 60 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% YTD và tăng 20,6% YTD nếu không bao gồm các khoản vay doanh nghiệp trong quý 4/2018)

• Tăng trưởng tín dụng 9 tháng năm 2019 tại ngân hàng mẹ là 13% YTD so với hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2019 là 16%. Với mức tăng trưởng cho vay YTD của FEC theo dự tính của chúng tôi, công ty gần đạt hạn mức tăng trưởng tín dụng là 13,7%.

• Ước tính của chúng tôi cho lợi suất cho vay của FEC trong 9 tháng năm 2019 là 38,7% so với mức 38,2% trong 6 tháng đầu năm 2019 và 36,8% trong năm 2018. NIM hợp nhất 9 tháng năm 2019 đạt 9,29% (tăng 33 điểm cơ bản YoY) với tăng trưởng thu nhập lãi thuần (NII) là 23,3% YoY.

• Tỷ lệ xử lý nợ giảm trong quý 3/2019 với tỷ lệ xử lý nợ trên tổng dư nợ tại ngân hàng mẹ/FEC đạt lần lượt là 1,85%/13,1% so với mức 1,90%/13,4% trong 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ so với quý trước, đạt 2,91%/5,62% tại ngân hàng mẹ/FEC so với mức lần lượt 2,89%/5,37% tại thời điểm cuối 6 tháng năm 2019.

• Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hợp nhất 9 tháng năm 2019 là 34,7% so với dự báo năm 2019 của chúng tôi là 35%.

Lợi suất tài sản sinh lãi (IEA) tiếp tục tăng, nhưng chi phí huy động tăng ảnh hưởng triển vọng tăng trưởng NIM. Chúng tôi ước tính lợi suất cho vay của FEC sẽ tăng. Lợi suất IEA tại ngân hàng mẹ đã tăng trong 3 quý liên tiếp trong năm 2019 đạt 19,4% trong quý 3/2019 so với 9,5% trong quý 4/2018. Mảng cho vay cá nhân và hộ gia đình tại ngân hàng mẹ giảm còn 44,6% tại thời điểm cuối quý 3/2019 so với mức 46,7% trong năm 2018. Chi phí huy động hợp nhất tăng YoY và so với quý trước (QoQ) do (1) tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất lần lượt tăng 20,3% và 18,2% YTD, tăng nhanh hơn tăng trưởng cho vay, và (2) VPB đang đưa ra lãi suất hấp dẫn nhằm huy động nguồn vốn. Chúng tôi cho rằng NIM hợp nhất khó có thể tiếp tục tăng trưởng them từ mức hiện nay. 

Chất lượng tín dụng đã được bao gồm trong quý 3/2019. Như đã đề cập, tỷ lệ xử lý nợ tiếp tục có xu hướng giảm tại FEC và ngân hàng mẹ trong quý 3/2019. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu của FEC tăng nhẹ so với quý trước, mức tăng này được cho là không đáng kể. Tỷ lệ chi phí dự phòng hợp nhất 9 tháng 2019 /tổng dư nợ đạt 5,24% với tỷ lệ dự phòng dự trữ là 49,6% (so với mức 45,9% trong năm 2018). Thu nhập hợp nhất 9 tháng 2019 từ việc thu hồi xử lý nợ đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (giảm 21,5% YoY), chủ yếu do tỷ lệ xử lý nợ giảm 59% YoY tại FEC (còn 521 tỷ đồng) bù đắp mức tăng mạnh 117% YoY của thu nhập từ thu hồi nợ tại ngân hàng mẹ (đạt 731 nghìn tỷ đồng).

Tốc độ tăng trưởng của thu nhập phí ròng thuần (NFI) hợp nhất duy trì mạnh, tăng 93% YoY trong 9 tháng 2019. NFI ròng của ngân hàng tăng 52% YoY, được hỗ trợ từ mảng dịch vụ ngân hàng (NFI thuần tăng 156% YoY), bancassurance (tăng 32% YoY) và thu nhập phí ròng khác (tăng 69% YoY). Theo ban lãnh đạo, thu nhập phí khác chú yếu đến từ dịch vụ thẻ tín dụng. Tốc độ tăng trưởng mạnh của NFI thuần đến từ việc FEC cải thiện từ mức cơ sở thấp trong năm 2018.

Hình 1: KQLN hợp nhất 9 tháng 2019 của VPB

2

Hình 2: KQLN mảng ngân hàng riên 9 tháng 2019 của VPB

3

Đọc thêm : Cổ phiếu MBB 

VCSC 

hotline