Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PPC - Tăng trưởng sản lượng mạnh bù đắp cho ảnh hưởng từ giá than tăng

Được đăng vào

PPC - Tăng trưởng sản lượng mạnh bù đắp cho ảnh hưởng từ giá than tăng

9

Tăng trưởng sản lượng mạnh bù đắp cho ảnh hưởng từ giá than tăng

• CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vừa công bố KQLN quý 3/2019 với LNST báo cáo tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái lên 193 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm LNST báo cáo đạt 776 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Chúng tôi nhận thấy lợi nhuận quý 3/2019 tăng trưởng chủ yếu nhờ hoàn nhập dự phòng 37 tỷ đồng cho CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM:HND) và CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM:QTP).

• Nếu không tính hoàn nhập dự phòng, chúng tôi ước tính LNST cốt lõi quý 3/2019 chỉ đạt 149 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái khi sản lượng điện thương phẩm tăng mạnh bù đắp cho giá than tăng (do giá than trong nước tăng và tác động của than trộn, mà chúng tôi cho là có giá cao hơn khoảng 9% so với giá than trong nước). Như vậy, LNST cốt lõi 9 tháng đầu năm 2019 đạt 632 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Sản lượng điện thương phẩm và LNST cốt lõi hoàn tất lần lượt 79,3% và 76,8% dự báo cả năm 2019 của chúng tôi, cao hơn so với kì vọng trước đó. Do đó, chúng tôi cho rằng có khả năng sẽ điều chỉnh dự báo lợi nhuận cả năm, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Tăng trưởng sản lượng điện mạnh mẽ trong quý 3/2019 trong bối cảnh các nhà máy thủy điện thiếu nước. Sản lượng điện thương phẩm của PPC trong quý 3/2019 tăng 60% so với cùng kỳ năm trước (YoY), trong đó sản lượng từ nhà máy điện Phả Lại 1 tăng 65,7% YoY và Phả Lại 2 tăng 56,4% YoY. Kết quả sản lượng này cao hơn kỳ vọng của chúng tôi vì quý 3 thường là mùa thấp điểm cho các nhà máy nhiệt điện.

Giá than tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận của PPC trong quý 3/2019 nhưng hiện đang ở mức thấp hơn dự báo của chúng tôi. Chúng tôi ước tính chi phí than trên mỗi kWh của PPC đã tăng 6,6% YoY, nhưng giảm 2,2% so với quý trước, mức giá này có lợi cho PPC hơn dự báo trước đó của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng giá than toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm, dẫn đến khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận năm 2019 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Hình 1: KQKD 9 tháng 2019 của PPC

10

Đọc thêm : Cổ phiếu HND 

VCSC 

 

hotline