Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

EIB - Ngân hàng bí ẩn trong số các ngân hàng niêm yết với nhiều vấn đề chưa được giải quyết

Được đăng vào

7

Ngân hàng bí ẩn trong số các ngân hàng niêm yết với nhiều vấn đề chưa được giải quyết

• Với việc tập trung vào mảng bán lẻ khi cho vay bán lẻ chiếm 54,1% dư nợ tính đến 6 tháng đầu năm, NIM của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EIB) 2,40% thấp hơn so với các ngân hàng khác.

• EIB đang chịu áp lực dự phòng cho trái phiếu VAMC (số dư ròng chiếm 3% tổng cho vay gộp 6 tháng đầu năm 2019), qua đó ảnh hưởng đến triển vọng lợi nhuận 1-2 năm tới.

• Ban lãnh đạo đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2019 đạt 1.077 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018.

• Định giá không tỏ ra hấp dẫn với P/B 2019 tại 1,3 lần so với trung vị các ngân hàng khác là 1,4 lần và STB là 0,7 lần, với ROE 2019 là 5,6% trong khi trung vị ngành là 19% và STB là 8,3%.

EIB là một trường hợp hiếm trong ngành ngân hàng Việt Nam với cổ đông biến động trong 9 năm qua. Các yếu tố khiến EIB trở nên hấp dẫn với ACB trước năm 2012 đã không còn nữa vì hệ thống ngân hàng chuyển dịch khỏi mảng kinh doanh vàng và liên tục phát triển trong khi EIB đã thụt lùi nhiều năm. Hiện tình trạng không có cổ đông kiểm soát rõ ràng tiếp tục là điểm thu hút đối với các nhà đầu tư trong nước mong muốn có nền tảng của ngân hàng nằm giữa TPB và VPB về mạng lưới. Giao dịch cổ phiếu EIB có đặc điểm là khối lượng thấp thông qua khớp lệnh nhưng khối lượng giao dịch thỏa thuận trong 6 tháng đầu năm 2019 lên đến 47,7% cổ phiếu lưu hành. Ngoài ra, vì cổ đông mâu thuẫn nên ĐHCĐ 2019 đã bất thành bất chấp nhiều nỗ lực. Vì vậy, chúng tôi cho rằng EIB không phải là một cổ phiếu an toàn đối với các nhà đầu tư tổ chức cho đến khi các vấn đề thanh khoản và cổ đông được ổn thỏa

Thu nhập lãi bị ảnh hưởng do NIM thấp và thu nhập phí gặp khó khăn do môi trường cạnh tranh đối với dịch vụ thanh toán quốc tế và không có yếu tố nào khác kích thích tăng trưởng. EIB có tăng trưởng tín dụng thấp với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm giai đoạn 2015-2018 là 7,1%. NIM trong 2 năm 2017 và 2018 đều dưới 2,5%, thấp hơn ít nhất 1 điểm % so với các ngân hàng tư nhân thông thường do chi phí huy động tương đối cao. Trong khi STB có dư địa để tăng tỷ lệ cho vay / tiền gửi theo quy định từ mức 70% hiện nay để cải thiện NIM, tỷ lệ cho vay / tiền gửi theo quy định của EIB là 76% trong 6 tháng đầu năm 2019 so với mức trần là 80%. Tuy nhiên, vẫn còn dư địa cải thiện lợi suất tài sản sinh lời bằng cách tối ưu hóa danh mục chứng khoán đầu tư. Về thu nhập phí, dịch vụ thanh toán chiếm 82% thu nhập phí ròng năm 2018 và 84% cho 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, khối lượng thanh toán quốc tế của EIB đạt tăng trưởng kép hàng năm là 3,6% giai đoạn 2013-2018 trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đạt tăng trưởng kép hàng năm là 12,7% trong giai đoạn này, cho thấy cạnh tranh gia tăng và thị phần giảm. Ngân hàng đã ký hợp đồng bancassurance độc quyền kỳ hạn 5 năm với Generali năm 2016 nhưng thị phần vẫn nhỏ, chỉ đạt 1,3% trong 6 tháng đầu năm 2019 và đà tăng trưởng không có không nổi trội hơn so với các ngân hàng khác

Việc thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh phản ánh cơ cấu HĐQT còn chưa được thống nhất. Mạng lưới chi nhánh của EIB không thay đổi trong 3 năm qua, một tín hiệu cho thấy việc mở rộng còn chậm. Thành phần HĐQT phản ánh mâu thuẫn giữa các cổ đông và vị trí Chủ tịch trong 9 tháng qua vẫn chưa được đồng thuận.

Đọc thêm : Cổ phiếu VPB 

VCSC 

hotline