Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

BID - Vấn đề nợ xấu vẫn còn nghiêm trọng mặc dù định giá cao hơn trung bình ngành

Được đăng vào

3

Vấn đề nợ xấu vẫn còn nghiêm trọng mặc dù định giá cao hơn trung bình ngành

• Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 10,7% lên 32.000 đồng/CP nhưng điều chỉnh khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG thành KÉM KHẢ QUAN dành cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) khi giá cổ phiếu đã tăng 21,1% trong vòng 3 tháng qua.

• Điều chỉnh tăng giá cổ phiếu đến từ mức tăng tổng cộng 7,9% dự báo lợi nhuận giai đoạn 2019- 2020, cập nhật mô hình định giá đến giữa 2020 và nâng dự phóng P/B lên thành 1,7 lần.

• Dự phóng lợi nhuận của chúng tôi tăng chủ yếu đến từ điều chỉnh giảm chi phí dự phòng cho giai đoạn 2019-2020.

• Chúng tôi nâng dự phóng P/B 2019 lên thành 1,7 lần từ 1,6 lần do ghi nhận đợt phát hành riêng lẻ thành công 15% dự kiến sẽ giúp BID hoàn thành Basel II trước năm 2020.

• Chúng tôi dự phóng mức tăng trưởng EPS pha loãng lần lượt 6,3% và 38.6% trong các năm 2019 và 2020. ROAA và ROAE dự báo sẽ đạt 0,6% và 12,7% cho năm 2019 và 0,8% và 16,2% cho năm 2020.

Lợi suất cho vay giảm do sự thu hẹp cho vay bán lẻ và SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ). Chúng tôi ghi nhận mức giảm tổng cộng 21 điểm cơ bản so với cùng kỳ - YoY (-9 điểm cơ bản so với quý trước – QoQ) trong lợi suất cho vay của các khoản vay Nhóm 1 trong 6 tháng 2019. Mức giảm này được lý giải bởi mức tăng trưởng khiêm tốn 5,1% tính từ đầu năm (YTD) trong cho vay bán lẻ trong khi tổng dư nợ cho vay tăng 7,7% YTD. Một trong những nguyên nhân khác là chi phí huy động gia tăng làm giảm khả năng cạnh tranh về giá so với những ngân hàng lớn trong mảng bán lẻ như VCB. Chênh lệch lợi suất cho vay KH (Nhóm nợ loại 1) giữa BID và VCB đã thu hẹp còn 55 điểm cơ bản trong 6 tháng 2019 từ mức 189 điểm cơ bản trong 6 tháng 2018. Với nguồn vốn hạn hẹp hiện tại của BID, đặc biệt là trong vốn huy động vốn dài hạn, là một nguyên nhân chính giới hạn gia tăng các khoản cho vay dài hạn tại ngân hàng. Chúng tôi dự báo lợi suất cho vay sẽ cải thiện nhẹ từ năm 2020 với sự hỗ trợ tài chính và chiến lược từ KEB Hana.

Xử lý nợ xấu và cải thiện rủi ro tín dụng đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Tổng rủi ro tín dụng bao gồm các khoản vay cần chú ý, nợ xấu và lượng nợ được xử lý cộng dồn chiếm tổng cộng 5,1% khoản vay gộp trong 6 tháng 2019, cao hơn gần gấp đôi so với số liệu trung bình trong danh mục các ngân hàng chúng tôi theo dõi là 2,9%. Mức so sánh này không bao gồm dư nợ trái phiếu VAMC của BID, và thậm chí kể cả sau khi thanh toán toàn bộ số dư VAMC chúng tôi vẫn cho rằng chi phí dự phòng sẽ vẫn tiếp tục gia tăng để xử lý các khoản nợ xấu còn lại nội bảng. Ngoài dự phòng, các nỗ lực để cải thiện quản lý rủi ro là cần thiết nhằm hạn chế các khoản vay có vấn đề mới hình thành.

Cổ phiếu BID vẫn được giao dịch tốt sau khi chốt quyền phát hành riêng lẻ, nhưng chúng tôi cho rằng định giá cho cổ phiếu này đang ở mức cao. BID đã phát hành 603 triệu cổ phiếu cho KEB Hana với mức giá 33.600 đồng/CP, tương ứng với 2 lần P/B hiện tại. BID hiện đang là ngân hàng cho vay bán lẻ lớn nhất Việt Nam, ngân hàng này có một số thế mạnh riêng biệt mà chúng tôi cho rằng xứng đáng để có mức định giá cao hơn trung bình ngành. Chúng tôi rằng KEB Hana đang nhìn nhận BID là một đối tác đắt giá để phát triển kinh doanh ở Việt Nam với tiềm năng tiếp cận quy mô khách hàng và nhà cung cấp hiện tại của BID. Tuy nhiên, thông thường sẽ cần 3-5 năm cho các NĐT chiến lược bắt đầu ghi nhận được các lợi ích. Trong khi đó, dự báo ROE và ROA trung bình giai đoạn 2019-2022 của chúng tôi lần lượt là 16,2% và 0,8%, thấp hơn trung bình so với dự báo các ngân hàng khác của chúng tôi đạt lần lượt 18,0% và 1,7%. Do đó, chúng tôi cho rằng ngân hàng hiện đang có định giá khá hợp lý với P/B dự phóng 2019 đạt 1,7 lần.

Đọc thêm : Cổ phiếu EIB 

vcsc 

hotline