Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

ACB - Mảng bancasurrance sẽ là điểm sáng trên diễn biến kinh doanh ổn định của ACB

Được đăng vào

4

Mảng bancasurrance sẽ là điểm sáng trên diễn biến kinh doanh ổn định của ACB

• Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thêm 6,7% lên 28.800 đồng/CP, và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA. Giá mục tiêu cao hơn được dẫn dắt từ mức điều chỉnh +4%/-2%/+2%/+3%/+4% trong dự báo lợi nhuận 2019-2023, cập nhật mô hình định giá đến giữa 2020, trong khi chúng tôi duy trì P/B mục tiêu dự phóng 2019 đạt 1,5 lần.

• Dự báo tăng lợi nhuận của chúng tôi chủ yếu là do giảm giả định chi phí dự phòng, phần nào bù đắp lại cho giả định giảm lợi nhuận từ việc thu hồi nợ đã xử lý

. • Chúng tôi dự báo ACB sẽ bán 41,4 triệu cổ phiếu quỹ trong năm 2019 và 2020, trong đó 6,2 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức ESOP (được đưa ra trong ĐHCĐ 2019) trong tháng 9/2019 và lượng cổ phiếu còn lại sẽ được chào bán công khai trong quý 2/2020. • Chúng tôi dự phóng tăng trưởng EPS pha loãng lần lượt 21,1% cho năm 2019 và 5,7% năm 2020. Chúng tôi dự báo ROAA và ROAE đạt lần lượt 1,8% và 26,8% trong năm 2019 và 1,7% và 24,0% cho năm 2020.

Rủi ro tín dụng của ACB thấp nhất ngành ngành sẽ là yếu tố thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng thay vì NIM. ACB có khẩu vị rủi ro thấp nên ngân hàng hạn chế tham gia vào các mảng cho vay có lợi suất cao dẫn đến tỷ lệ hình thành nợ xấu cao. Trong 3 năm tới, chúng tôi cho rằng sẽ không có yếu tố nào ảnh hưởng lớn đến lợi suất tài sản sinh lãi hay cơ cấu chi phí vốn của ACB và do đó dự báo NIM sẽ ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2019, chi phí tín dụng của ACB thấp nhất ngành ngân hàng. Số liệu thống kê nợ xấu của các ngân hàng chúng tôi theo dõi cho thấy chất lượng tín dụng đang cải thiện, trong dự báo cơ sở, chúng tôi giả định chu kỳ tín dụng sẽ thuận lợi trong thời gian dự báo. Qua đó tăng trưởng thu nhập từ lãi tại ACB sẽ được dự báo chuyển trực tiếp xuống tăng trưởng lợi nhuận. Dự báo của chúng tôi cho chi phí dự phòng có tăng trưởng kép hàng năm 2018-2021 chỉ 2%, theo đó tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian này đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 15,1%.

Yếu tố mới thúc đẩy tăng trưởng phí với khả năng ký kết một thương vụ bancassurance độc quyền. Chúng tôi nhận thấy bancassurance sẽ tiếp tục đạt kết quả cao trong năm 2019 với tăng trưởng dự báo đạt khoảng 100% so với 2018. Phí từ bancassurance bao gồm trên 80% là từ bảo hiểm phi nhân thọ, nên khả năng tăng trưởng sau ký kết hợp đồng độc quyền mảng nhân thọ còn rất lớn. ACB đang tìm kiếm một đối tác bancassurance không độc quyền mảng nhân thọ khác bên cạnh AIA trước khi bắt đầu quá trình đánh giá và đưa ra lựa chọn đối tác độc quyền. Chúng tôi cho rằng cũng như VCB, ACB là một trong những ngân hàng có dịch vụ bán lẻ tốt nhất với khách hàng trung thành ngay cả sau cuộc khủng hoảng năm 2012. Vì vậy, với tính chất bán lẻ của bancassurance và phù hợp với khách hàng có thu nhập cao, chúng tôi cho rằng ACB sẽ là một trong những đối tác kinh doanh bảo hiểm được đánh giá cao.

Trả cổ tức bằng tiền mặt trở lại từ năm 2019, tỷ lệ 10%, dự kiến sẽ giảm thanh khoản dư thừa trên bảng cân đối kế toán. Thanh khoản dư thừa được thể hiện bằng việc tiền gửi tại các tổ chức tín dụng tăng mạnh 70% từ đầu năm đến nay, và chúng tôi cho rằng nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong các quý tới do yêu cầu duy trì tỷ lệ cho vay / tiền gửi dưới 80%. Vì vậy, chúng tôi cho rằng ngân hàng sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt 1.000VND/cổ phiếu từ năm 2019 trở đi để phần nào khắc phục vấn đề này. Với việc trả cổ tức bằng tiền mặt trở lại, chúng tôi cho rằng CAR theo Basel II năm 2021 sẽ đảm bảo ở mức 10,9%.

Đọc thêm : Cổ phiếu  VGC 

VCSC 

hotline