Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

DPM - Chờ đợi quyết định cước vận chuyển khí trong 6 tháng đầu năm 2020

Được đăng vào

2

Chờ đợi quyết định cước vận chuyển khí trong 6 tháng đầu năm 2020

• Chúng tôi điều chỉnh giảm 20,3% giá mục tiêu dành cho Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) với việc điều chỉnh giảm 17,3% dự báo lợi nhuận 2019 và trung bình 6,6% dự báo lợi nhuận 2020-2023 do lợi nhuận từ nhà máy NPK thấp hơn so với dự báo. Tuy nhiên, chúng tôi nâng khuyến nghị lên KHẢ QUAN vì giá cổ phiếu từ tháng 4 đến nay đã giảm khoảng 23%.

• Chúng tôi vẫn cho rằng DPM là một cổ phiếu hấp dẫn về cổ tức với tiềm lực tài chính mạnh và triển vọng lợi nhuận phục hồi từ năm 2020. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng tình hình cước vận chuyển khí đầu vào sẽ trở nên rõ ràng hơn từ 6 tháng đầu năm 2020 trở đi khi việc thương lượng đươc hoàn tất.

• Chúng tôi dự báo EPS 2019 sẽ giảm 45% chủ yếu do lợi nhuận từ mảng u-rê giảm với sản lượng bán ra giảm 20% và nhà máy NH3-NPK bị lỗ.

• Chúng tôi dự báo EPS 2018-2023 sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm 5,1% với dự báo giá urê tăng 2,8%/năm và hiệu suất hoạt động nhà máy NH3-NPK từ năm 2020 trở đi sẽ tăng.

• Chúng tôi dự báo DPM sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt 1.000VND/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 7,4%) cho năm 2019 và sau đó tăng lên 1.500VND/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 11,4%) cho năm 2020, khi theo dự báo của chúng tôi lợi nhuận sẽ phục hồi.

• DPM đang giao dịch với định giá hấp dẫn tại EV/EBITDA 2019 là 3,8 lần và P/B là 0,7 lần.

• Khả năng tăng: Điều chỉnh luật thuế GTGT cho phân bón; thoái vốn nhà nước xuống 36%; khả năng được bồi thường bảo hiểm gián đoạn kinh doanh cho đợt bảo dưỡng.

• Rủi ro: Cước vận chuyển khí từ năm 2020 trở đi cao hơn so với dự kiến.

Lợi nhuận từ cụm nhà máy NH3-NPK thấp hơn kỳ vọng. Căn cứ trên kết quả kiểm toán 6 tháng đầu năm, chúng tôi ước tính nhà máy NH3 trong thời gian này đạt 46 tỷ đồng lợi nhuận gộp, phù hợp với dự báo của chúng tôi. Tuy nhiên, ngay cả nếu thời gian khấu hao của nhà máy NPK được kéo dài từ 10 lên 15 năm từ 6 tháng đầu năm 2019 trở đi thì nhà máy vẫn lỗ 40 tỷ đồng, không đạt dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng nguyên nhân chính là giá bán NPK giảm và chi phí nguyên liệu đầu vào cao hơn so với dự kiến (potassium chloride - KCI). Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh giảm lợi nhuận ròng 2020-2023 cho nhà máy NH3-NPK sau sáp nhập, khiến dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS 2020-2023 được điều chỉnh giảm trung bình 6%.

Chi phí giá khí đầu vào tăng do cước vận chuyển khí tăng. Chi phí khí đầu vào trong 6 tháng đầu năm 2019 là 6,7USD/MMBTU (tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái) do cước vận chuyển khí tăng 43% và giá dầu nhiên liệu tăng 1,9%. Tuy quá trình thương lượng cước phí mới vẫn chưa hoàn tất và GAS vẫn đưa ra mức cước 1USD/MMBTU đối với DPM, DPM đã sử dụng mức cước 1,4USD/MMBTU khi báo cáo KQLN 6 tháng đầu năm, cũng là mức mà chúng tôi giả định trong mô hình dự báo trong lúc chờ đợi hoàn tất quá trình thương lượng (dự kiến là 6 tháng đầu năm 2020)

Chúng tôi điều chỉnh giảm 4,4% sản lượng u-rê bán ra năm 2019 xuống 650.000 tấn, giảm 20% so với năm 2018. Sản lượng u-rê 6 tháng đầu năm giảm 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái do DPM thực hiện bảo dưỡng 72 ngày vì công ty kết hợp trung tu nhà máy u-rê (thông thường 22- 26 ngày) với xử lý sự cố kỹ thuật nhà máy NH3 mở rộng. Ngoài ra, chúng tôi dự báo nhu cầu u-rê trong 6 tháng cuối năm sẽ kém do thời tiết bất lợi tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo sản lượng u-rê bán ra.

Đọc thêm : Cổ phiếu BWE 

VCSC 

hotline