Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

REE - Tăng trưởng vững chắc và lợi suất cổ tức ổn định

Được đăng vào

REE  - Tăng trưởng vững chắc và lợi suất cổ tức ổn định

6

Tăng trưởng vững chắc và lợi suất cổ tức ổn định

• Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA và điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 4,1% lên 45.700 đồng/CP cho CTCP Cơ điện lạnh (REE) do điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2020-2023 thêm trung bình 4,2% (tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép - CAGR LNST giai đoạn 2019-2023 là 12,6%) nhờ giả định giá bán điện/giá cho thuê cao hơn tại các nhà máy điện và dự án văn phòng cho thuê mới.

• Chúng tôi điều chỉnh giảm 3,3% dự báo lợi nhuận 2019 còn 1,6 nghìn tỷ đồng (-8,5% YoY) do dự báo lợi nhuận thấp hơn cho PPC (xem thêm báo cáo cập nhật PPC ngày 01/08/2019) và một số nhà máy thủy điện (do lượng mưa thấp hơn dự báo ở khu vực miền Trung).

• Loại trừ các khoản hoàn nhập/trích lập dự phòng, chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS dự phóng 2019 sẽ giảm 1,9% YoY khi chúng tôi dự báo tăng trưởng mảng cho thuê văn phòng (được dẫn dắt bởi dự án E-town Central) và phục hồi từ mảng Cơ điện (M&E) sẽ bù đắp lợi nhuận mảng điện thấp hơn trong năm 2019.

• Chúng tôi dự báo tăng trưởng lợi nhuận dự phóng 2020 đạt 15,1%, được dẫn dắt bởi tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi dự phóng 2020 của PPC đạt 9,7%, đóng góp trong cả năm 2020 từ dự án E-town East West, sự phục hồi mảng M&E và lợi nhuận tăng gần gấp ba lần từ mảng BĐS (từ mức cơ sở thấp năm 2019).

• Chúng tôi cho rằng REE sẽ được hưởng lợi lớn từ tình hình thiếu hụt điện và quá trình tự do hóa ngành điện của Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận định giá hấp dẫn với P/E dự phóng 2019 đạt 6,9 lần, P/B dự phóng 1,1 lần và lợi suất dòng tiền tự do dự báo đạt 14,2% giai đoạn 2019-2023.

• Rủi ro: đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA) cho nhà máy Thượng Kon Tum của VSH (công ty liên kết của REE với 21% cổ phần); vụ kiện pháp lý với nhà thầu Trung Quốc; các dự án BĐS tiếp tục bị chậm trễ.

Giá cho thuê văn phòng tại E-town Cộng Hòa tăng mạnh tạo thêm tiềm năng tăng trưởng cho mảng cho thuê văn phòng. Dự án E-town East West đã được lấp đầy 100% với giá thuê 25 USD/m2 (cao hơn 25% so với các tòa nhà khác trong cùng khu và giả định trước đây của chúng tôi), dẫn đến giả định giá thuê cao hơn của chúng tôi cho cả 2 dự án E-town East West and E-town 6. Chúng tôi dự phóng lợi nhuận mảng cho thuê văn phòng sẽ tăng gấp 3 lần từ 250 tỷ đồng trong năm 2018 lên 699 tỷ đồng trong năm 2023, cao hơn 5,7% so với dự báo trước đây của chúng tôi.

Điều chỉnh tăng dự báo cho dự án nhà máy điện mới nhờ được hưởng cơ chế giá bán đặc biệt. REE cho biết nhà máy điện gió Trà Vinh là dự án điện gió ngoài khơi, dẫn đến giả định giá bán điện cao hơn là 9,8 cent/kWh so với 8,5 cent/kWh trước đây. REE cho biết thực hiện M&A một nhà máy điện công suất 35 MW (32 MW + 2,8 MW) tại miền Bắc. Nhà máy này được hưởng giá bán điện theo giá biểu phí tránh được (giá đặc biệt dành cho các nhà máy thủy điện nhỏ) cao hơn 10% so với giả định trước đây của chúng tôi cho mức giá thông thường.

Bất chấp lo ngại về sự chững lại của thị trường BĐS, mảng cơ điện (M&E) của REE đã ghi nhận giá trị các hợp đồng ký mới đạt 86 triệu USD trong 6 tháng 2019, hoàn thành khoảng 70% kế hoạch cả năm của chúng tôi. Lượng backlog hiện tại (giá trị hợp đồng đã ký và chưa thực hiện) đạt 250 triệu USD củng cố cho dự phóng tăng trưởng lợi nhuận 2020 của chúng tôi là 27,5% cho mảng M&E.

Chúng tôi giả định khoản lỗ của VSH (CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh) sẽ có tác động không đáng kể đến lợi nhuận 2020 của REE. Trong bối cảnh nhà máy Thượng Kon Tum (220MW) đi vào hoạt động, chúng tôi dự phóng REE ghi nhận khoản lỗ 48 tỷ đồng từ VSH trong năm 2020, không đáng kể so với dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS 2020 cho REE đạt 1,9 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng nhà máy thủy điện mới sẽ bắt đầu có lãi từ năm 2021.

Đọc thêm : Cổ phiếu PPC 

vcsc 

 

hotline