Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

POW - Lợi nhuận 2019 tăng trưởng mạnh dù thiếu hụt nhiên liệu

Được đăng vào

POW  - Lợi nhuận 2019 tăng trưởng mạnh dù thiếu hụt nhiên liệu

2

Lợi nhuận 2019 tăng trưởng mạnh dù thiếu hụt nhiên liệu

• Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu 1,7% xuống 17.700VND/cổ phiếu vì chúng tôi điều chỉnh giảm 3,6% dự báo lợi nhuận cốt lõi 2019 do (1) giảm dự báo lợi nhuận cốt lõi 2019 của nhà máy Vũng Áng do giảm giả định sản lượng điện thương phẩm; (2) giảm dự báo lợi nhuận cốt lõi đối với NT2.

• Chúng tôi dự báo lợi nhuận cốt lõi 2019 sẽ đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng 32,5% so với năm 2018 nhờ: (1) lợi nhuận cốt lõi nhà máy Vũng Áng năm 2019 đạt 293 tỷ đồng so với khoản lỗ 237 tỷ đồng năm 2018 nhờ sản lượng tăng 8,7% và không gặp thêm sự cố kỹ thuật nào; (2) chi phí khấu hao nhà máy Cà Mau giảm mạnh 619 tỷ đồng.

• Chúng tôi điều chỉnh không đáng kể dự báo lợi nhuận cốt lõi 2020-2023, tương ứng với dự báo tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi 2020 là 13,3% nhờ giả định sản lượng điện thương phẩm của Vũng Áng tăng 18,9% khi không còn tình trạng thiếu hụt than và chi phí khấu hao Nhơn Trạch 1 giảm bù đắp cho việc lợi nhuận nhà máy Cà Mau giảm.

• Rủi ro: Đàm phán lại hợp đồng mua bán điện với EVN.

• Dự báo EV/EBITDA 2019 của chúng tôi là 6,3 lần và P/E là 11 lần, thấp hơn lần lượt 39% và 24% các công ty điện khác.

Việc thương lượng lại hợp đồng mua bán điện của NT2 không tác động đáng kể đến lợi nhuận của POW. Chúng tôi đã đưa ra các kịch bản theo đó giá cố định trong giá bán điện hợp đồng của NT2 giảm 10-60VND/kWh so với mức hiện nay 497VND/kWh. Theo đó, lợi nhuận cốt lõi của POW cho giai đoạn 2019-2028 giảm trung bình 1%-5%.

Chúng tôi cho rằng hợp đồng mua bán điện của Nhà máy Cà Mau sẽ được tính dựa trên tỷ giá hiện tại. POW và EVN hiện áp dụng tỷ giá tạm tính khác nhau đối với hợp đồng mua bán điện của nhà máy Cà Mau, khiến các khoản phải thu tăng lên khoảng 900 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng việc thương lượng sẽ được hoàn tất trong năm nay với kết quả có lợi cho POW.

Tiếp tục thiếu hụt than trong năm 2019; tuy nhiên, chúng tôi cho rằng vấn đề này sẽ được giải quyết hoàn toàn trong năm 2020. Chúng tôi giả định phải đến tháng 9 hoặc 10 2019, POW mới bắt đầu nhận được than nhập khẩu. Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh giảm 5,4% giả định sản lượng điện thương phẩm nhà máy Vũng Áng xuống 5,3 tỷ kWh (tăng 8,7% so với năm 2018). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tình trạng thiếu hụt than sẽ được giải quyết từ năm 2020 trở đi khi POW có thể chủ động tự nhập khẩu than.

Giá than trộn cao không tác động đáng kể đối với nhà máy Vũng Áng và giá than trộn có thể sẽ bằng giá than trong nước trong năm 2020. Chúng tôi cho rằng than trộn không có ảnh hưởng đáng kể đến nhà máy Vũng Áng trong năm 2019 vì phần lớn sản lượng điện từ nhà máy này được tính theo giá bán điện hợp đồng (giúp chuyển hoàn toàn chi phí giá than cho người mua), trong khi sản lượng điện trên thị trường cạnh tranh là không đáng kể. Theo Bloomberg, giá than thế giới đang có xu hướng giảm, do đó chúng tôi cho rằng giá than trộn sẽ tương đương với giá than trong nước từ năm 2020 trở đi.

Mỏ khí Sao Vàng – Đại Nguyệt và cảng LNG Thị Vải sẽ giúp loại trừ rủi ro thiếu hụt khí từ năm 2021 trở đi. Sao Vàng – Đại Nguyệt dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý 3/2020. Hợp đồng EPC cho cảng LNG Thị Vải giúp đảm bảo tiến độ của dự án, cho thấy rủi ro thiếu hụt khí trong dài hạn sẽ được loại trừ.

Chúng tôi tiếp tục dự báo tình trạng thiếu hụt điện sẽ trầm trọng hơn dù công suất điện mặt trời tăng mạnh. Điện mặt trời có hiệu suất hoạt động thấp, chỉ 15%-20% so với hiệu suất hoạt động của nhiệt điện 70%-80%. Vì vậy, chúng tôi dự báo nguồn cung điện sẽ thấp hơn nhu cầu khoảng 10% từ năm 2020 trở đi dù công suất điện mặt trời tăng mạnh (4,5GW đi vào hoạt động từ tháng 07/2019, chiếm khoảng 3,5% tổng nguồn cung).

Đọc thêm : Cổ phiếu DQC 

vcsc 

 

hotline