Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

VPB - FE Credit phục hồi là yếu tố hỗ trợ chính cho việc định giá lại VPB

Được đăng vào

VPB  - FE Credit phục hồi là yếu tố hỗ trợ chính cho việc định giá lại VPB 

3

• Chúng tôi nâng giá mục tiêu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) thêm 12,3% và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA với tổng mức sinh lời dự phóng 28,3% khi chúng tôi nâng dự báo thu nhập ròng các năm 2020/2021/2022/2023 lên lần lượt 1,6%/5,5%/10,4%/11,9% và cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2020.

• Dự báo lợi nhuận của chúng tôi gia tăng khi chúng tôi điều chỉnh tăng giả định tăng trưởng cho vay tại FE Credit (FEC). Tuy nhiên, thu nhập ròng dự phóng 2019 của chúng tôi duy trì không đổi đạt 4,7 nghìn tỷ đồng (+1,3% YoY hoặc 11,6% YoY nếu không tính lãi bất thường từ phí bancasurrance được nhận trước trong năm 2018), khi điều chỉnh tăng chi phí dự phòng của chúng tôi bù đắp bởi mức điều chỉnh tăng cho LN trước dự phòng.

• VPB đã nhận được hạn mức tăng trưởng tín dụng bổ sung lên 16% YoY, và chúng tôi điều chỉnh tăng tăng trưởng cho vay dự báo hợp nhất 2019 lên 15,8% so với 13,5% trước đây, với dư nợ cho vay tại ngân hàng mẹ/FEC tăng lần lượt 16%/15%.

• FEC cho thấy dấu hiệu phục hồi với chi phí tín dụng có xu hướng giảm. Hệ số sinh lời của VPB hiện đang cao hơn so với trung vị các ngân hàng khác và ngân hàng hiện đang có đệm vốn mạnh. Chúng tôi cho rằng định giá của VPB hiện tại là hấp dẫn với P/B dự phóng 2019 đạt 1 lần so với trung vị các ngân hàng khác là 1,3 lần

Sự phục hồi trong tăng trưởng cho vay và lợi suất trong 6 tháng 2019 phần nào giải tỏa các lo ngại liên quan đến triển vọng tăng trưởng của FEC. Với việc thanh lý các khoản vay doanh nghiệp ra khỏi dư nợ cho vay của FEC, chúng tôi ước tính tăng trưởng cho vay tài chính tiêu dùng của FEC trong 6 tháng 2019 đạt 16,5% tính từ đầu năm (YTD). Việc ghi nhận mức tăng trưởng này từ mức cơ sở dư nợ 2 tỷ USD là rất đáng khích lệ khi thời hạn cho vay các khoản vay tài chính tiêu dùng là khá ngắn. Số liệu tương ứng từ HD Saison (HDS) trong 6 tháng 2019 cho thấy áp lực giảm đến lợi suất cho vay tiếp tục duy trì và tăng trưởng cho vay hạn chế, báo hiệu rằng diễn biến của FEC trong 6 tháng 2019 là do khả năng triển khai vượt trội. Tuy nhiên, ngành cho vay tài chính tiêu dùng không có tài sản đảm bảo vẫn hiện đang đối mặt với sự gia tăng cạnh tranh với lợi suất chịu áp lực giảm, theo quan điểm của chúng tôi. Như một số các lo ngại nêu ra trong báo cáo trước đây của chúng tôi Cạnh trạnh ảnh hưởng đến tăng trưởng của mảng tài chính tiêu dùng ngày 28/05/2019. KQKD quý 2 đã làm giảm bớt các lo ngại này về xu hướng biến động của NIM. Tuy nhiên, chúng tôi thận trọng cho rằng cần theo dõi chất lượng tín dụng trong các quý tới sau khi tăng trưởng cho vay tăng mạnh

Các chỉ số tài chính phản ánh diễn biến tình hình kinh doanh cải thiện nói chung và chúng tôi cho rằng định giá hiện tại của VPB hợp nhất có tiềm năng để được đánh giá lại. Dựa theo công bố thông tin từ VPB, ngân hàng đang lấy ý kiến cổ đông trong tháng 8/2019 nhằm mua lại cổ phiếu quỹ ngoài lượng cổ phiếu quỹ hiện tại đang sở hữu là 73,2 triệu cổ phiếu. Điều này cho thấy niềm tin của ban lãnh đạo rằng giá thị trường cổ phiếu hiện đang ở dưới giá trị. ROA trượt của ngân hàng mẹ cũng ở mức cao đạt 1,8% so với trung vị ngành là 1,7% và tỷ lệ đòn bẩy tài chính ở mức thấp. Với cả ngân hàng và FEC cho thấy dấu hiệu cải thiện, cổ phiếu hiện đang giao dịch với định giá P/B lần lượt 1,0/0,9 lần dự phóng cho các năm 2019/2020. Chúng tôi tin rằng định giá hợp nhất hiện tại của ngân hàng mẹ và FEC hiện đang dưới giá trị khi FEC (sở hữu 100%) đóng góp khoảng 50% lợi nhuận hợp nhất.

Đọc thêm : Cổ phiếu VIB 

VCSC 

 

hotline