Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

MBB - MCredit bắt đầu đẩy mạnh lợi suất hợp nhất

Được đăng vào

MBB - MCredit bắt đầu đẩy mạnh lợi suất hợp nhất 

4

• Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu dành cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) thêm 7,35 lên 35.300VND/cổ phiếu và giữ khuyến nghị MUA với tổng mức sinh lời 67,4%. Lý do chính là chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận các năm 2020-2023 thêm lần lượt 6,8%, 13,5%, 12,8% và 10,2%.

• Chúng tôi dự báo thu nhập thuần cả năm 2019 sẽ đạt 7,7 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so với năm 2018.

• Tuy MBB đã được nâng trần tăng trưởng tín dụng lên 17% cho năm 2019, chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng tín dụng 15% cho năm 2019 vì trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm. Chúng tôi cho rằng tỷ lệ cho vay bán lẻ / tài chính tiêu dùng trong tổng dư nợ sẽ tăng lên 37,7% và 3,3% năm 2019 lên 35,2% và 2,5% trong năm 2018. Chúng tôi dự báo MCredit sẽ là yếu tố hỗ trợ lợi suất cho vay hợp nhất nhưng dự báo đóng góp của cho vay tiêu dùng sẽ dưới 5% tổng cho vay hợp nhất trong giai đoạn dự báo để kiểm soát chi phí tín dụng.

• ROE trước khi huy động vốn 2019 theo dự báo của chúng tôi sẽ đạt 22% so với trung vị các ngân hàng khác là 19%. Chúng tôi cho rằng đà tăng ROE và ROA của MBB sẽ tiếp tục được ghi nhận nhờ hoạt động cốt lõi mạnh mẽ. ROE của MBB cải thiện đáng kể từ 12% năm 2016 lên 20% năm 2018. Với các chỉ số cơ bản vững chắc, chúng tôi cho rằng định giá MBB hấp dẫn tại mức P/B 2019 là 1,2 lần so với trung vị ngành ngân hàng là 1,3 lần.

MCredit là yếu tố dẫn dắt chính cho tăng trưởng NIM cao hơn, dù chi phí tín dụng gia tăng khiến phải tính toán tăng trưởng cho vay. Như được chúng tôi đề cập trong báo cáo trước đây Kỳ vọng tăng vốn sẽ là yếu tố giúp định giá lại MBB ngày 22/05/2019, chúng tôi cho rằng là các thách thức để NIM của MBB tăng từ mức 4,5% hiện tại trong bối cảnh tỷ lệ tiền gửi CASA (không kỳ hạn) giảm trong 6 tháng 2019. Tuy nhiên, công ty con mảng tài chính tiêu dùng (MCredit) hiện đang trong giai đoạn tăng trưởng và quy mô hiện tại đã đủ lớn đến tạo ra các thay đổi nhỏ cho lợi suất cho vay hợp nhất. MCredit có khả năng tận dụng hạ tầng từ các DNNN lớn (Viettel/VNPost). Theo Fiinpro, thị phần của MCredit là 5,2% trong năm 2018, chỉ sau 1 năm hoạt động. Tuy nhiên, ước tính tỷ lệ xử lý nợ của chúng tôi cho MCredit là cao nhất (18,1% khoản vay gộp trong 6 tháng 2019) so với FEC (13,4%) và HDSaison (7,3%). Với mức đóng góp khoảng 3% trong dư nợ cho vay hợp nhất tính đến 6 tháng 2019, chúng tôi cho rằng MCredit có thể vận hành tốt với mức chi phí tín dụng này. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo tăng trưởng cho vay của MCredit sẽ dần chững lại trong các quý tiếp theo nhằm kiểm soát chất lượng tín dụng tốt hơn trong danh mục cho vay.

Khoản vay cần chú ý (nợ nhóm 2) hợp nhất ghi nhận diễn biến tích cực trong quý 2. Diễn biến này cùng với tỷ lệ nợ xấu hợp lý khiến chúng tôi kỳ vọng kỳ vọng chi phí dự phòng sẽ hạ nhiệt trong 6 tháng 2019. Nợ nhóm 2 ghi nhận mức giảm 27,2% so với quý trước (QoQ) còn 1,29% trong khoản vay gộp (1,85% trong quý 1/2019), mức thấp nhất ghi nhận kể từ năm 2016. Chúng tôi cho rằng đây là dấu hiệu tích cực khi cơ cấu nợ xấu đang dần chững lại. Tỷ lệ nợ xấu đạt 1,26% với tỷ lệ dự trữ thất thoát khoản vay đạt 98%. Chúng tôi tin rằng chi phí dự phòng cao cho khoản vay gộp đạt 1,98% sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối 2019

Giai đoạn ban đầu cho quá trình tăng vốn thường bắt đầu thu hút các NĐT cá nhân và là yếu tố hỗ trợ cho việc định giá lại. Chúng tôi điều chỉnh kỳ vọng về khả năng tăng vốn tương ứng với thông báo gần đây của MBB liên quan đến 161,9 triệu cổ phiếu, so với giả định của chúng tôi là 258,4 triệu cổ phiếu đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên.

Đọc thêm : Cổ phiếu TCB 

VCSC 

 

hotline