Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

HDB - HDB vượt qua các ảnh hưởng từ ngân hàng mẹ khi NIM cải thiện

Được đăng vào

HDB - HDB vượt qua các ảnh hưởng từ ngân hàng mẹ khi NIM cải thiện

5

• Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 2,9% lên 28.300 đồng cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDB) và duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG với tổng mức sinh lời dự phóng 7,4% khi chúng tôi nâng dự báo thu nhập ròng dự phóng cho các năm 2020/2021/2022 lên lần lượt 7,1%/3,5%/2,2% và cập nhật mô hình định giá cho đến giữa năm 2020.

• Dự báo lợi nhuận của chúng tôi tăng trong năm 2020 và sau đó khi chúng tôi nâng giả định lợi suất tài sản sinh lãi (IEA) tại ngân hàng mẹ. Ngân hàng mẹ ghi nhận dấu hiệu cải thiện lợi suất IEA trong 6 tháng 2019 do (1) tiến độ tích cực trong việc mở rộng cho vay tại khu vực nông thôn và (2) dư nợ liên ngân hàng giảm. Với tỷ lệ dư nợ cho vay tại ngân hàng mẹ cho vay bán lẻ/SME lần lượt 45%/50% (6 tháng 2019), chúng tôi tin rằng NIM của ngân hàng mẹ sẽ vẫn còn dự địa để tiếp tục gia tăng khi mức NIM hiện tại là 2,96% (6 tháng 2019) vẫn còn ở mức khá thấp so với các ngân hàng tư nhân khác.

• Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh giảm 4,5% lợi nhuận dự phóng 2019 còn 3,5 nghìn tỷ đồng (+9,2% YoY), chủ yếu đến từ điều chỉnh tăng trong chi phí dự phòng khi chúng tôi kỳ vọng ngân hàng sẽ hoàn thành xử lý xong cán cân VAMC tính đến cuối năm 2019.

• Định giá của HDB hiện tại là khá hợp lý, theo quan điểm của chúng tôi, với P/B dự phóng 1,4 lần cho năm 2019 so với trung vị ngành là 1,3 lần, với ROE dự phóng 2019 là 18% so với trung vị ngành là 19%.

HD Saison (HDS) dường như không theo đuổi tăng trưởng nhằm kiểm soát diễn biến chi phí tín dụng. Tăng trưởng cho vay của HDS khá thấp trong giai đoạn 6 tháng 2019 khi giảm -1,2% tính từ đầu năm (YTD). Ban lãnh đạo đã dự báo mức giảm trong lợi suất cho vay do gia tăng cạnh tranh. Theo quan điểm của chúng tôi, tăng trưởng cho vay thấp có thể nhằm (1) ổn định tỷ lệ xử lý nợ hợp nhất khoảng 0,6% khoản vay gộp và (2) giữ tỷ lệ cho vay tiền mặt xấp xỉ ở mức 1/3 dư nợ tài chính tiêu dùng. Chúng tôi dự báo tăng trưởng cho vay của HDS đạt lần lượt 5%/8% cho các năm 2019 và 2020, qua đó cho thấy mức tăng trưởng trong nửa cuối 2019 là tương đương các ngân hàng khác. HDS duy trì là yếu tố khác biệt và có tỷ lệ beta thấp trong ngành tài chính tiêu dùng không có tài sản đảm bảo.

Chuyển đổi của ngân hàng mẹ từ một yếu tố ảnh hưởng đến vốn cho thấy dấu hiệu của yếu tố tăng trưởng tiềm năng. Ban lãnh đạo thừa nhận cơ hội từ mở rộng hoạt động cho vay tại khu vực nông thôn. Ngân hàng mẹ đóng góp khoảng 92% tổng dư nợ cho vay hợp nhất và đã ghi nhận tiến độ tích cực thông qua (1) tăng trưởng cho vay mạnh mẽ đạt 13,1% YTD và 15,2% YoY cùng với (2) mức tăng mạnh 82 điểm cơ bản YoY trong lợi suất tài sản sinh lời (IEA) đạt 7,83- trong nửa cuối nửa đầu 2019. Dù NIM tăng lên 2,96% trong 6 tháng 2019 so với 2,58% trong 6 tháng 2018, vẫn còn một khoảng cách khá lớn so với mức NIM của các ngân hàng khác khoảng 4%. Ngoài ra, với 50% dư nợ trong mảng SME, ngân hàng mẹ vẫn có khả năng tận dụng dòng vốn từ mức cơ sở thấm 7,4% thu nhập phí ròng (NFI), bao gồm tỷ giá, để đóng góp tổng thu nhập từ HĐKD.

HDB sẽ lấy ý kiến cổ động về việc mua lại cổ phiếu quỹ với ngày chốt danh sách là ngày 04/09/2019. Dựa theo các nguồn thông báo chính thức, tỷ lệ mua lại cổ phiếu quỹ tối đa là 5% tổng lượng cổ phiếu lưu hành. Kế hoạch mua lại này phản ánh quan điểm về niềm tin của giá cổ phiếu của ban lãnh đạo. Không giống như VPB (trong đó đã kín room NN), HDB hiện có khoảng 61,3 triệu USD room NN còn trống (~5,5% cổ phiếu hiện hữu). HDB có thể mua lại cổ phiếu quỹ từ cả các NĐT trong nước và nước ngoài, qua đó cỏ khả năng làm giảm pha loãng tỷ lệ cổ phiếu giao dịch tự do đã tăng trong 8 tháng qua do khối ngoại bán ròng.

Đọc thêm : Cổ phiếu vcb 

vcsc 

hotline