Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

GMD - CJ Gemadept thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng

Được đăng vào

GMD - CJ Gemadept thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng

4

• Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Gemadept (GMD) và điều chỉnh tăng giá mục tiêu 5% lên 35.900VND/cổ phiếu

. • Tuy giả định tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận gộp của chúng tôi nhìn chung không đổi, chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu chủ yếu do việc điều chỉnh thời gian định giá mô hình chiết khấu dòng tiền sang giữa 2020. Ngoài ra, định giá của chúng tôi còn được hỗ trợ nhờ định giá cao hơn của CJ Gemadept Logistics và Shipping (CJ Gemadept), với dự báo lợi nhuận 2019 được điều chỉnh tăng thêm 59% và đóng góp 3% lợi nhuận GMD năm 2019.

• Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận trước thuế hoạt động cốt lõi 2019, 2020 và 2021 (không tính các khoản lãi bất thường) thêm 5,9%, 4,8% và 4,7% vì chúng tôi điều chỉnh tăng thu nhập thuần từ công ty liên kết thêm lần lượt 21%, 16% và 17% nhờ CJ Gemadept và CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HSX: SCS) đạt tăng trưởng cao hơn so với dự báo. Ngoài ra, chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2019, 2020, 2021 (không tính lợi nhuận bất thường) lần lượt 5,6%, 6,4%, và 6,3% vì chúng tôi giả định tỷ lệ lợi ích CĐTS / LNST tăng lên 15% trong khi giả định trước đây là 5% do đóng góp lớn hơn của cảng Nam Đình Vũ (GMD sở hữu 60%).

• Chúng tôi kỳ vọng GMD sẽ là một trong những công ty hưởng lợi nhiều nhất nhờ vào hoạt động sản xuất tại Việt Nam ngày càng sôi động. Chúng tôi cho rằng định giá của GMD hấp dẫn dù tình hình cạnh tranh theo chúng tôi sẽ tiếp tục thử thách công ty do các cụm cảng chính đang dư thừa công suất.

• Rủi ro: sản lượng hàng hóa và/hoặc phí dịch vụ tăng chậm hơn so với dự báo, vốn đầu tư XDCB tăng, thoái vốn các tài sản ngoài hoạt động kinh doanh chính với giá thấp hơn so với dự kiến và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của Việt Nam phát triển chậm hơn so với kỳ vọng, qua đó hạn chế tăng trưởng lưu lượng hàng hóa.

Doanh thu và biên lợi nhuận tăng trưởng tốt phản ánh việc cộng hưởng thành công của CJ Gemadept. Theo số liệu công bố bởi CJ Logistics, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của CJ Gemadept tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi lợi nhuận gộp tăng mạnh 2,9 lần, chủ yếu nhờ vào sự hợp tác thành công sau khi thành lập quý 1/2018 cũng như biên lợi nhuận gộp tăng lên 12% trong 6 tháng đầu năm 2019 trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 4,4% và tính chung cả năm 2018 chỉ đạt 7,5%. Ngoài ra, CJ Gemadept Shipping chuyển sang có lãi trong 6 tháng đầu năm 2019 (cùng kỳ năm ngoái báo lỗ) nhờ kiểm soát chi phí tốt hơn và cước vận chuyển tăng, đặc biệt là các tuyến trong nước. Chúng tôi ước tính LNST sau lợi ích CĐTS của CJ Gemadept trong 6 tháng đầu năm tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái lên 34 tỷ đồng, vượt dự báo cả năm của chúng tôi là 44 tỷ đồng trong năm 2019.

Doanh thu tăng trưởng nhờ các cảng hạ nguồn tại Hải Phòng, chủ yếu nhờ tăng hiệu suất hoạt động của cảng mới Nam Đình Vũ. Trên cơ sở lịch trình hàng hải hàng ngày do Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng công bố, chúng tôi ước tính lưu lượng hàng hóa các cảng hạ nguồn của GMD (Nam Đình Vũ và Nam Hải - Đình Vũ) trong 6 tháng đầu năm tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với giả định của chúng tôi là 6,6%.

Chuyển một phần lưu lượng hàng hóa sang Nam Đình Vũ sẽ hỗ trợ tình trạng quá tải tại Nam Hải - Đình Vũ, nhưng sẽ ảnh hưởng một chút đến tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS vì GMD sở hữu 84,7% Nam Hải - Đình Vũ nhưng chỉ 60% Nam Đình Vũ. Trong 6 tháng đầu năm, trung bình mỗi tuần có 5 tàu cập bến tại cảng Nam Đình Vũ, tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái trong khi tại Nam Hải - Đình Vũ giảm 19% xuống trung bình 7 tàu/tuần.

Đọc thêm : Cổ phiếu VHC 

VCSC 

hotline