Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PVS - Giá trị hợp đồng chưa thực hiện lớn của mảng Cơ khí dầu khí và lợi nhuận mảng FSO ổn định

Được đăng vào

PVS  - Giá trị hợp đồng chưa thực hiện lớn của mảng Cơ khí dầu khí và lợi nhuận mảng FSO ổn định

1

• Chúng tôi điều chỉnh giảm 1,2% giá mục tiêu dành cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) do định giá theo phương pháp P/E giảm vì dự báo lợi nhuận báo cáo 2019 giảm và trung vị P/E các công ty cùng ngành giảm. Tuy nhiên, chúng tôi nâng khuyến nghị lên MUA vì giá cổ phiếu đã giảm ~7% trong 2 tháng qua.

• Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cốt lõi 2019 thêm 9,8% và lợi nhuận 2020-2023 trung bình thêm 2,6% nhờ lợi nhuận từ kho nổi FPSO Ruby II cao hơn so với dự kiến.

• Chúng tôi dự báo EPS cốt lõi 2019 sẽ tăng 14,7% nhờ mảng Khảo sát Địa chấn giảm lỗ, lợi nhuận từ FPSO Ruby II cao và nhiều dự án cơ khí dầu khí hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tăng trưởng EPS báo cáo sẽ giảm 5,9% trong năm 2019 do dự phòng cho nợ xấu của nhà máy điện Long Phú năm 2019 và kết quả năm 2018 cao nhờ lợi nhuận bất thường.

• Chúng tôi dự báo EPS cốt lõi 2019-2023 sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm 8,5% nhờ giá trị hợp đồng chưa thực hiện (backlog) của mảng cơ khí dầu khí là 3,5 tỷ USD (tính đến cuối tháng 6/2019) và mảng FSO ổn định.

• PVS hiện đang giao dịch tại EV/EBITDA 2019 là 4,6 lần, hấp dẫn so với trung vị P/E 8,7 lần khi có ROE và tỷ lệ đòn bẩy diễn biến khả quan hơn so với các công ty khác trong ngành. PVS có tiềm lực tài chính mạnh với 10,5 nghìn tỷ đồng tiền mặt nắm giữ vào cuối tháng 6, dễ dàng hỗ trợ việc mở rộng công suất và cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế mà không hề có rủi ro pha loãng.

• Khả năng điều chỉnh tăng dự báo: Biên lợi nhuận mảng Cơ khí Dầu khí cao hơn so với dự báo; dự án Cá Rồng Đỏ tái khởi động. • Rủi ro: Rủi ro chính trị, dự án Lô B bị trì hoãn lâu làm giảm giá trị backlog khoảng 1 tỷ USD.

Chúng tôi giữ nguyên dự báo backlog mảng cơ khí dầu khí trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 3,5 tỷ USD. Tuy điều chỉnh giảm dự báo giá trị hợp đồng cho đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 2 từ 400 triệu USD xuống 100 triệu USD, chúng tôi cũng phản ánh 2 dự án cơ khí dầu khí mà PVS có thể trúng thầu là đường ống thu gom khí Sao Vàng – Đại Nguyệt (100 triệu USD) và nhà máy xử lý khí Dinh Cố 2 (250 triệu USD, sẽ chào thầu vào tháng 09/2019). Trong khi đó, kết quả 6 tháng đầu năm mảng khảo sát địa chấn khả quan nhờ công việc khảo sát sơ bộ các dự án Cá Voi Xanh và Nam Du – U Minh, qua đó củng cố dự báo của chúng tôi cho các hợp đồng cho các dự án này từ 6 tháng cuối năm.

Tiềm năng tăng chưa được phản ánh nhờ có thêm một số hợp đồng cơ khí dầu khí và FSO trị giá 700 triệu USD. Chúng tôi ước tính có một số dự án cơ khí dầu khí chưa được phản ánh như Salman (300 triệu USD), Báo Vàng – Báo Đen và Cá Rồng Đỏ (380 triệu USD). Về mảng FSO, các dự án tiềm năng khác là hợp đồng FPSO cho Nam Du – U Minh (khoảng 150 triệu USD) và FPSO Cá Rồng Đỏ (800 triệu USD).

FPSO Ruby II thúc đẩy lợi nhuận từ liên doanh. Lợi nhuận từ FSO/FPSO 6 tháng đầu năm tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo của chúng tôi nhờ FPSO Ruby II. Điều này giúp chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận được chia từ liên doanh 2019-2023 trung bình thêm 11%. Vì vậy, chúng tôi dự báo 6 FSO/FPSO sẽ mang lại 540 tỷ đồng lợi nhuận ròng mỗi năm trong giai đoạn 2019-2023 (khoảng 44% LNST sau lợi ích CĐTS của PVS).

Đọc thêm : Cổ phiếu NVL 

VCSC 

 

hotline