Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

VEA - Tác động từ chi phí dự phòng sẽ không đáng kể

Được đăng vào

VEA - Tác động từ chi phí dự phòng sẽ không đáng kể 

3

Chúng tôi đã tham dự buổi họp gặp gỡ NĐT diễn ra ngày 21/08/2019 của Tổng CT Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEA), được chủ trì bởi Tổng giám đốc của công ty. Ban lãnh đạo chia sẻ rằng việc khởi tố thời gian qua đối với các lãnh đạo và cựu lãnh đạo công ty sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động, kế hoạch thanh toán cổ tức và niêm yết trên sàn GDCK TP. HCM (HOSE) của VEA. Ngoài ra, tác động tiềm năng từ khoản dự phòng cho các khoản vay không thể thu hồi cho các công ty liên kết lên LNST sau lợi ích CĐTS hợp nhất sẽ không quá đáng kể. Ban lãnh đạo cũng tái khẳng đinh kế hoạch dự phòng cho lương xe tải tồn kho năm 2019 sẽ đạt khoảng 200 tỷ đồng.

Nhìn chung, các ghi nhận chính từ buổi gặp gỡ NĐT đều phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA đối với VEA.

VEA có kế hoạch sẽ thanh lý toàn bộ lượng xe tải tồn kho cũ từ giờ đến cuối năm 2020 thông qua giảm giá bán. Tính đến cuối tháng 6/2019, VEA có khoảng 2.400 xe tải được lắp ráp theo tiêu chuẩn khí thải EURO 2, tương ứng với giá trị sổ sách khoảng 1 nghìn tỷ đồng. VEA đã và đang gặp khó khăn trong việc thanh lý lượng xe tải theo tiêu chuẩn EURO 2 do Việt Nam đã bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn khí thải EURO 4 trong năm 2017 và thực tế rằng mức chênh lệch giá cả giữa các mẫu xe tiêu chuẩn EURO 4 và mẫu xe tiêu chuẩn EURO 2 là không quá lớn như công ty kỳ vọng.

VEA có kế hoạch giảm giá bán ít nhất là 20% cho các xe tải tồn kho trong nửa cuối 2019 nhằm thanh lý lượng xe này. Tương ứng, công ty có kế hoạch ghi nhận chi phí dự phòng khoảng 200 tỷ đồng trong năm 2019. Khoản chi phí dự kiến này đã được chúng tôi ghi nhận trong dự báo 2019 và chỉ chiếm khoản 3% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của chúng tôi cho năm 2019. VEA không cung cấp kế hoạch ghi nhận dự phòng sau năm 2019 vì khoản này sẽ phụ thuộc vào độ thành công của đợt thanh lý hàng tồn kho sắp tới.

Tác động tiềm năng từ dự phòng cho nợ xấu dự kiến là không quá đáng kể. Vào đầu tháng 8/2019, truyền thông trong nước cho biết tính đến cuối năm 2018, tại công ty mẹ, có khoảng 600 tỷ đồng khoản vay không thể thu hồi mà VEA cho các công ty con và công ty liên kết vay. Theo ban lãnh đạo, phần lớn các khoản này là cho công ty con vay, do đó, việc trích lập dự phòng cho các khoản nói trên, nếu có, sẽ không ảnh hưởng đến kết quả LNST sau lợi ích CĐTS hợp nhất của VEA. Tuy nhiên, VEA vẫn có 95 tỷ đồng khoản phải thu từ 3 công ty liên kết trong nước, cũng có thể phải ghi nhận dự phòng. Con số này khá nhỏ (1%) so với LNST sau lợi ích CĐTS hợp nhất của VEA.

Cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2018 dự kiến được thanh toán trong tháng 11/2019. Theo ban lãnh đạo, thời gian để thực hiện chia cổ tức tiền mặt năm cho năm tài chính 2018 là chậm hơn so với dự kiến do phải chờ quyết định từ cả Bộ Tài chính và Bộ Công thương. Tuy nhiên, vì Luật Doanh Nghiệp quy định các công ty phải chi trả cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ khi diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông, ban lãnh đạo tin rằng hai Bộ sẽ có quyết định chính thức trong khoảng thời gian này. Do đó, ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ thực hiện trả cổ tức tiền mặt trong tháng 11/2019.

Ban lãnh đạo cũng cho biết hiện công ty đang tìm hiểu khung quy định để VEA có thể ứng trước cổ tức tiền mặt 2019 qua nhiều đợt thay vì phải thanh toán toàn bộ trong một đợt như đợt trả cổ tức cho năm tài chính 2018.

VEA có thể sẽ niêm yết trên sàn HOSE vào cuối quý 2/2020. Theo ban lãnh đạo công ty, VEA đang đi đúng kế hoạch để xử lý toàn bộ các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán vào cuối 2019 và công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (sẽ được kiểm toán bởi Deloitte) trong tháng 2/2020. Ban lãnh đạo cũng xác nhận rằng việc quyết toán cổ phần hóa không còn là điều kiện cần thiết để niêm yết.

Có khả năng thu nhập lãi năm 2019 sẽ vượt dự phóng hiện tại. Theo VEA, số dư tiền gửi ngân hàng đã đạt 13,8 nghìn tỷ đồng với lãi suất thực tế khoảng 7,2%/năm trong tháng 8/2019. Dựa theo diễn biến này, VEA dự kiến thu nhập từ lãi sẽ đạt khoảng 800 tỷ đồng trong năm 2019, cao hơn đáng kể so với dự báo hiện tại là của chúng tôi là 714 tỷ đồng.

Đọc thêm : Cổ phiếu SAB 

VCSC 

hotline