Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

BVH - Khả năng sinh lời đầu tư giảm, ảnh hưởng đến triển vọng

Được đăng vào

BVH  - Khả năng sinh lời đầu tư giảm, ảnh hưởng đến triển vọng 

5

• Chúng tôi hạ khuyến nghị dành cho Tập đoàn Bảo Việt (BVH) từ MUA xuống KHẢ QUAN.

• Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 7,8% xuống 90.900VND/cổ phiếu do điều chỉnh giảm 8,7% thu nhập đầu tư ròng 2019 vì lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài giảm cũng như lợi nhuận từ chứng khoán thấp hơn so với dự báo. Chúng tôi đã điều chỉnh thời gian tính giá mục tiêu sang giữa năm 2020.

• Chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng kép hàng năm phí bảo hiểm mảng nhân thọ giai đoạn 2018-2023 đạt mức 19%.

• Dự báo EPS 2019 của chúng tôi thấp hơn 29% báo cáo trước do chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 27% xuống 1,3 nghìn tỷ đồng bên cạnh tác động pha loãng của đợt phát hành riêng lẻ mà chúng tôi sẽ đề cập trong báo cáo.

• Rủi ro: Ước tính chi phí dự phòng toán học vẫn còn có thể biến động, có thể ảnh hưởng đáng kể ước tính EPS của chúng tôi.

TTCK trầm lắng và lợi suất trái phiếu các kỳ hạn dài hạn giảm ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh lời. Trong 6 tháng đầu năm 2019, lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm 18 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này có thể đã ảnh hưởng đến thu nhập từ danh mục trái phiếu của BVH mà chúng tôi giả định là thiên về các kỳ hạn dài. Chúng tôi cũng điều chỉnh giảm 346 tỷ đồng dự báo lãi từ chứng khoán vì tỷ lệ sinh lời từ chứng khoán từ đầu năm đến nay thấp hơn so với dự báo, với mức lợi suất đầu tư thuần chỉ đạt 6,45%, so với 7,06% dự phóng trong báo cáo cập nhật trước.

Ban lãnh đạo vẫn thận trọng ước tính dự phòng, có thể phần nào ảnh hưởng đến lợi nhuận. Chúng tôi cho rằng việc ban hành Thông tư 1/2019 TT-BTC sẽ cho phép công ty lựa chọn ghi nhận khoảng 5,2 nghìn tỷ đồng từ dự phòng sang lợi nhuận trong vài năm tới. Để so sánh, chúng tôi xin lưu ý rằng LNST 2018 đạt 1,2 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ trên trao đổi với ban lãnh đạo và kế hoạch kinh doanh công bố tại ĐHCĐ, chúng tôi cho rằng BVH sẽ vẫn thận trọng khi đưa ra tỷ lệ chiết khấu cho dự phòng, nên dự phòng được chuyển sang lợi nhuận sẽ bị phần nào hạn chế. Ban lãnh đạo đề ra mục tiêu cho năm 2019 trên cơ sở giả định tỷ lệ chiết khấu năm 2019 là 3,45% trong khi giả định hiện nay của chúng tôi là 3,6%. Thái độ thận trọng này có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng EPS. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến giá trị nội tại của công ty.

Chúng tôi cho rằng BVH sẽ thực hiện một đợt phát hành riêng lẻ cho Sumitomo Life trong năm 2019. ĐHCĐ 2019 đã thông qua kế hoạch phát hành 41 triệu cổ phiếu, tương đương 5,9% lượng cổ phiếu lưu hành. Nhờ vậy, công ty sẽ tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng về việc giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại BVH đến năm 2020 còn 65%. Ban lãnh đạo dự kiến đợt phát hành sẽ được hoàn tất trong quý 4 năm nay. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư chiến lược hiện nay, Sumitomo Life, là ứng cử viên nổi bật nhất cho đợt phát hành. Nếu Sumitomo Life mua toàn bộ số cổ phiếu chào bán, cổ phần Sumitomo Life sẽ tăng từ 17,5% lên 22,1%.

Đọc thêm : Cổ phiếu SSI 

hotline