Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

ACV - ACV sẽ nhận được thêm doanh thu từ các nhà ga quốc tế tại DAD/CXR

Được đăng vào

ACV  - ACV sẽ nhận được thêm doanh thu từ các nhà ga quốc tế tại DAD/CXR

8

• Chúng tôi nâng khuyến nghị của Tổng CT Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN và nâng giá mục tiêu thêm 10,7% lên 90.100 đồng, dẫn đến tổng mức sinh lời dự phóng 11,2%.

• Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh tăng giả định thu phí nhượng quyền giai đoạn 2020-2028 từ các nhà ga hành khách quốc tế tại các sân bay Đà Nẵng (DAD) và Cam Ranh (CXR) từ 12% lên 25%, dựa theo kế hoạch gần nhất của ACV. Chúng tôi cũng nâng giả định tăng trưởng tổng hành khách 2019 lên 3,5% YoY từ -1,3% YoY khi chúng tôi dời thời gian bảo trì đường bay giả định sang 2020 từ năm 2019 trước đây.

• Bên cạnh đó, chúng tôi loại bỏ giả định thu phí phí cất/hạ cánh (T-O/L) khỏi dự báo khi chúng tôi kỳ vọng Nhà nước sẽ duy trì quyền sở hữu tại các đường băng của Việt Nam, trong khi trao quyền quản lý các đường băng này cho ACV với mức phí tương ứng với 10% phí T-O/L.

• Trong năm 2019, chúng tôi dự báo tăng trưởng doanh thu sẽ đạt 11% YoY và tăng trưởng LNTT cốt lõi (không tính lãi lỗ từ đánh giá lại tỷ giá) đạt 12% YoY. Chúng tôi giả định tăng trưởng hành khách quốc tế (không tính nhà ga hành khách tại DAD và CXR) là 0,2% YoY, tăng trưởng hành khách quốc tế là 30% YoY cho cả 2 nhà ga hành khách quốc tế tại DAD và CXR, và tăng trưởng hành khách trong nước là 4,9%.

• Chúng tôi cho rằng ACV sẽ là công ty được hưởng lợi trong dài hạn của sự bùng nổ du lịch và hàng không của Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cũng kỳ vọng kế hoạch vốn XDCB lớn của ACV sẽ ảnh hưởng dòng tiền tự do (FCFF) dài hạn.

• Rủi ro: Gánh nặng vốn XDCB lớn hơn; trì hoãn trong mở rộng công suất hàng không có thể ảnh hưởng tăng trưởng hành khách; khách du lịch Trung Quốc thấp hơn; lỗ tỷ giá từ nợ bằng JPY.

Lợi nhuận 2019 được hỗ trợ nhờ trì hoãn việc đóng cửa đường băng tại Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Tại ĐHCĐ 2019, ACV cho biết công ty giả định việc bảo dưỡng đường băng tại 2 sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất khó có thể thực hiện trong năm 2019. Do đó giao thông đường hàng không năm 2019 sẽ không bị ảnh hưởng, chúng tôi điều chỉnh tăng giả định tăng trưởng hành khách quốc tế 2019 so với cùng kỳ năm ngoái từ -2,5% lên 0,2% và giả định tăng trưởng hành khách trong nước từ 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,5%.

Thu phí nhượng quyền từ các nhà ga hành khách tại các sân bay tăng trưởng mạnh như Đà Nẵng và Cam Ranh nhiều khả năng sẽ tăng. Chúng tôi hiện giả định ACV sẽ hưởng lợi nhờ tỷ lệ thu phí nhượng quyền từ các nhà ga này tăng từ 12% lên 25% từ năm 2020 trở đi trên cơ sở mục tiêu mới nhất đã công bố tại ĐHCĐ 2019. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng việc tăng tỷ lệ thu phí nhượng quyền còn phụ thuộc vào quyết định từ cơ quan nhà nước. Lượng khách quốc tế tại 2 sân bay này trong giai đoạn 2013-2018 đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lần lượt 60% và 70% trong khi các sân bay quốc tế khác tại Việt Nam chỉ đạt 19%.

ACV dự kiến sẽ thu phí quản lý đường băng thay vì phí cất cánh/hạ cánh máy bay. Trong khi công bố về việc thu phí quản lý đường băng của ACV còn khiêm tốn, chúng tôi cho rằng mức phí quản lý sẽ được tính theo phí cất cánh/hạ cánh. Chúng tôi giả định mức phí này sẽ bằng 10% phí cất cánh/hạ cánh nên ảnh hưởng tiêu cực đối với dự báo của chúng tôi vì chúng tôi điều chỉnh giảm 90% dự báo doanh thu từ cất cánh/hạ cánh trong giai đoạn 2020-2028. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào quyết định của các cơ quan nhà nước.

Đọc thêm : cổ phiếu GAS

VCSC 

hotline