Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

HT1 - Hoạt động cốt lõi dẫn dắt tăng trưởng khi ảnh hưởng của tỷ giá giảm dần

Được đăng vào

HT1 - Hoạt động cốt lõi dẫn dắt tăng trưởng khi ảnh hưởng của tỷ giá giảm dần

1

• Chúng tôi nâng khuyến nghị dành cho CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên (HT1) từ PHTT lên MUA đồng thời điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 3% lên 17.400VND/cổ phiếu. Chúng tôi cũng điều chỉnh tăng dự báo lợi suất cổ tức lên 7,9% vì HT1 đã thông qua cổ tức cho năm 2018 tại mức 1.200VND/cổ phiếu, trong khi chúng tôi trước đây dự báo công ty sẽ không trả cổ tức bằng tiền mặt. Giá cổ phiếu HT1 trong 3 tháng qua đã giảm 14%.

• Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2019 cốt lõi (không tính lãi/lỗ tỷ giá và ngoài HĐKD) 1% xuống 666 tỷ đồng (tăng 4% so với năm 2018) dù điều chỉnh tăng dự báo doanh thu thuần thêm 1% lên 8,7 nghìn tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2018) vì chúng tôi giả định tăng trưởng sản lượng cho năm 2019 tích cực hơn nhưng bù lại xi măng rời chiếm tỷ trọng cao hơn và dự báo chi phí lãi vay cao hơn.

• Chúng tôi tiếp tục dự báo lãi suất và rủi ro tỷ giá giảm khi HT1 trả dần dư nợ bằng ngoại tệ. Điều này không chỉ tiếp tục hỗ trợ tạo ra lợi nhuận và dòng tiền mà còn góp phần ổn định khả năng sinh lời của HT1 trong tương lai.

• Tâm lý tiêu cực trong thời gian qua đối với giá cổ phiếu HT1 chủ yếu do LNST sau lợi ích CĐTS quý 2/2019 giảm 14%. Tuy nhiên, LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi quý 2/2019 tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái và đi ngang 6 tháng đầu năm dù chi phí đầu vào cùng kỳ cao hơn.

• Khả năng điều chỉnh tăng: sản lượng bán ra cao hơn so với dự báo và tối ưu hóa chi phí sản xuất.

• Rủi ro: chi phí đầu vào cao hơn so với dự báo (cụ thể là than).

Chúng tôi kỳ vọng HT1 sẽ duy trì đà tăng trưởng sản lượng trong bối cảnh môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn. Sản lượng xi măng bán trong 6 tháng 2019 của HT1 tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh 12% YoY đạt 3,6 triệu tấn từ mức cơ sở thấp của năm 2018, thời điểm cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất ở miền Bắc đã tác động đến doanh số bán của HT1 (sản lượng bán trong 6 tháng 2018 chỉ đạt 3,2 triệu tấn, giảm 2% so với 6 tháng 2017). Xi măng rời tiếp tục là yếu tố dẫn dắt chính cho tăng trưởng sản lượng của HT1 trong quý 2/2019, dù ở một mức độ thấp hơn so với trong quý 1/2019. Tỷ trọng xi măng rời trong tổng sản lượng bán là khoảng 32% trong 6 tháng 2019, so với 35% trong quý 1/2019 và 25% năm 2018. Ngoài ra, xuất khẩu của ngành xi măng nói chung vẫn duy trì mạnh mẽ, làm giảm các áp lực cạnh tranh trong nước. Khi sản lượng bán trong 6 tháng 2019 tích cực hơn kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng sản lượng 2019 thêm 3,0% YoY (tương ứng với 7 triệu tấn) so với 1,5% YoY (tương ứng với 6,9 triệu tấn) trước đây

Đóng góp của tăng trưởng sản lượng bán tích cực trong năm 2019 bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ xi măng rời cao và chi phí lãi vay cao hơn. Do xi măng rời có biên LN thấp hơn so với xi măng bao, tỷ trọng xi măng rời trong tổng sản lượng bán tăng cao khiến chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo biên LN gộp 2019 còn 16,0% từ 16,1% trước đây. Nợ ngắn hạn trong 6 tháng 2019 của HT1 cũng cao hơn so với dự phóng trước đây của chúng tôi nhằm tài trợ cho cho vốn lưu động trong khi HT1 vẫn có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt, khiến chúng tôi nâng dự phóng lãi vay 2019 thêm 7%. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm 1% LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi dự phóng 2019 còn 666 tỷ đồng (+4% YoY).

Đọc thêm : Cổ phiếu VSC 

vcsc 

 

hotline