Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PVD - Hướng đến những dấu hiệu phục hồi rõ ràng hơn

Được đăng vào

PVD  - Hướng đến những dấu hiệu phục hồi rõ ràng hơn 

4

• Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG trong khi nâng giá mục tiêu thêm 3,3% cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) do định giá RNAV (giá trị tài sản ròng) cao hơn phản ánh sự phục hồi nhẹ trong giá trị giàn khoan tự nâng (JU).

• Chúng tôi điều chỉnh giảm LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi dự phóng 2019-2023 khoảng trung bình 3,3%, chủ yếu do ít việc làm hơn từ các dịch vụ liên quan đến giếng khoan khi đội giàn JU làm việc ở nước ngoài.

• Chúng tôi dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi 2019 đạt 5,1 triệu USD, giả định mức giá thuê ngày tăng 8% YoY và hiệu suất hoạt động đạt 95% so với 85% trong năm 2018. LNST sau lợi ích CĐTS dự phóng 2019 đạt 12,5 triệu USD chủ yếu được hỗ trợ từ lợi nhuận bất thường 5,5 triệu USD từ thu hồi nợ xấu.

• Chúng tôi kỳ vọng EBITDA năm 2019 sẽ tăng lên 31,0% YoY, đến từ mảng Khoan và Dịch vụ giếng khoan.

• Theo quan điểm của chúng tôi, định giá của PVD tỏ ra hợp lý, với P/E dự phóng 2019 đạt 26,2 lần và EV/EBITDA đạt 8,1 lần. Chúng tôi cho rằng giá thuê ngày phải cần phục hồi 20-30%/năm hoặc giàn TAD có hợp đồng dài hạn với giá thuê ngày thuận lợi nhằm ghi nhận cải thiện lợi nhuận/dòng tiến tích cực hơn.

• Yếu tố hỗ trợ: giàn TAD thắng hợp đồng 6 năm tại Brunei với giá thuê đạt ít nhất 80.000 USD.

• Rủi ro: tình hình thừa cung giàn khoan kéo dài; biên lợi nhuận mảng Dịch vụ giếng khoan thấp hơn dự kiến.

Thị trường giàn khoan tự nâng (JU) tại Đông Nam Á cho thấy dấu hiệu phục hồi. 1) Giá thuê ngày giàn JU tại Đông Nam Á đã đạt 77.700 USD vào tháng 6/2019, cải thiện 15% so với mức giá trong tháng 5/2019. 2) Tại buổi gặp gỡ NĐT vừa qua, PVD cho biết công ty đã chốt được hợp đồng khoan cho tất cả các giàn JU trong năm 2019 và 2020, cũng như kỳ vọng giá thuê ngày sẽ tăng 10% vào năm 2020 và 10-15% vào năm 2021, củng cố cho dự báo của chúng tôi. 3) Qua trao đổi của chúng tôi với các chuyên gia trong ngành, chúng tôi ước tính rằng giá trị của các giàn JU đã tăng 15-18% trong tháng 5/2019 so với tháng 5/2018. Do đó, nhằm phản ảnh mức tăng trong giá trị giàn khoan và các dấu hiệu phục hồi trong thị trường khoan dầu, chúng tôi điều chỉnh giảm mức chiết khấu giá trị sổ sách giàn khoan từ 30% còn 25%, dẫn đến định giá giá trị tài sản ròng (RNAV) ước tính và giá mục tiệu cao hơn.

Khả năng ít việc hơn cho mảng dịch vụ liên quan đến giếng khoan khi đội giàn JU làm việc ở nước ngoài. Doanh thu và LN gộp trong 6 tháng 2019 đã giảm lần lượt 25,5% và 14,6% YoY, thấp hơn dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng diễn biến này là do khối lượng công việc thấp hơn trong năm 2019 khi phần lớn các giàn khoan này làm việc ở nước ngoài so với chủ yếu là các hợp đồng trong nước trong năm 2018.

Chúng tôi dự phóng giàn TAD sẽ có việc từ năm 2020. Giàn TAD hiện đang đấu thầu cho hợp đồng 6 năm của Shell tại Brunei. Đối thủ cạnh tranh của PVD là Sapura, đã cung cấp giàn TAD cho mỏ dầu này trong một thập kỷ qua. Lợi thế của PVD là giàn TAD hiện đại và trẻ tuổi hơn so với giàn TAD của Sapura. Chúng tôi duy trì giả định rằng rằng PVD sẽ làm việc với vai trò như một giàn sản xuất cho mỏ dầu thô Đại Hùng trong năm 2020 với giá thuê ngày 30.000 USD, đủ để bù đắp chi phí khấu hao trong khi không phát sinh chi phí vận hành bằng tiền.

Chúng tôi tin rằng PVD có thể thu hồi được 50% nợ xấu trong năm 2019 với phần còn lại trong năm 2020. Trong 6 tháng 2019, PVD đã thực hiện dự phòng 3,1 triệu USD nợ xấu từ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) do không nhận được thanh toán. Dù vậy, PVD cho biết kỳ vọng thu hồi được 100 tỷ đồng nợ xấu trong quý 3/2019, phù hợp với dự báo của chúng tôi là 128 tỷ đồng trong năm 2019.

Đọc thêm : Cổ phiếu KDC 

VCSC 

hotline