Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

DHG - Triển vọng tăng trưởng doanh thu duy trì khiêm tốn

Được đăng vào

DHG - Triển vọng tăng trưởng doanh thu duy trì khiêm tốn

1

• Chúng tôi nâng khuyên nghị dành cho CTCP Dược Hậu Giang (DHG) từ BÁN lên KÉM KHẢ QUAN sau khi giá cổ phiếu đã điều chỉnh 16% trong 3 tháng qua.

• P/E trượt của DHG đạt 21,4 lần (cao hơn 24% so với các công ty cùng ngành) tỏ ra tương đối cao so với dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS 5% trong giai đoạn 2018-2021.

• Chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu 2% khi chúng tôi giảm trung bình 0,6% dự phóng EPS giai đoạn 2019-2021, chủ yếu do mức giảm 1 điểm % trong giả định tăng trưởng sản lượng bán hàng năm.

• Chúng tôi dự phóng CAGR 3% giai đoạn 2018-2021 cho sản lượng bán hàng của mảng sản phẩm tự sản xuất trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hơn ở kênh phân phối nhà thuốc và thiếu khác biệt sản phẩm của DHG.

• Dù giá hoạt chất đầu vào (API) gia tăng, chúng tôi kỳ vọng EPS giai đoạn 2020-2021 sẽ tăng lần lượt 8%/7% nhờ thu nhập tài chình ròng gia tăng, do khả năng tạo ra dòng tiền mặt mạnh mẽ của DHG.

• Yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu: Taisho tiếp tục gia tăng sở hữu; các hỗ trợ của Taisho, đặc biệt là về mặt sản phẩm, được hiện thực hóa.

KQLN 6 tháng đầu năm phù hợp với dự báo tăng trưởng ở mức một chữ số của chúng tôi. Doanh thu từ các sản phẩm tự sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi dự báo doanh thu từ các sản phẩm tự sản xuất năm 2019 sẽ tăng 5% và năm 2020 sẽ tăng 7%. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng sẽ cải thiện trong 6 tháng cuối năm nay và năm 2020 một phần nhờ dòng PIC/S mới cùng với dự báo sản lượng tăng 2% năm 2019 và 3% năm 2020 và giá bán trung bình các sản phẩm hiện nay tăng 1,5% năm 2019 và 2% năm 2020.

Chúng tôi cho rằng giá hoạt chất nguyên liệu đầu vào (API) sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp của các sản phẩm do DHG tự sản xuất. Trung Quốc siết chặt quản lý ô nhiễm khiến nhiều nhà máy đóng cửa, kéo theo nguồn cung hoạt chất nguyên liệu đầu vào giảm trong khi chi phí sản xuất tăng. Vì vậy, giá hoạt chất nguyên liệu đầu vào trong thời gian qua đã gia tăng, theo các báo cáo ngành dược phẩm. Chúng tôi dự báo biên lợi nhuận gộp từ các sản phẩm tự sản xuất của DHG sẽ giảm 83 điểm cơ bản năm 2019, 47 điểm cơ bản năm 2020 và 14 điểm cơ bản năm 2021 khi chúng tôi giả định chi phí hoạt chất nguyên liệu đầu vào sẽ tăng 3%-5%/năm.

DHG điều chỉnh phương pháp ghi nhận kế toán đối với quỹ khen thưởng phúc lợi, khiến LNST bị ảnh hưởng nhưng không ảnh hưởng đến EPS hay các yếu tố cơ bản. Từ năm 2019 trở đi, trong số 10% LNST sau lợi ích CĐTS trích vào quỹ khen thưởng – phúc lợi, 7% sẽ được ghi nhận là chi phí quản lý trong khi 3% còn lại sẽ nằm ngoại bảng. Trước đó, toàn bộ khoản trích vào quỹ này đều nằm ngoại bảng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, chi phí quản lý tăng mạnh 19% một phần do điều chỉnh nói trên, cùng với chi phí nhân công tăng so với mức thấp cùng kỳ năm ngoái. Tuy chúng tôi điều chỉnh dự báo LNST báo cáo để phản ánh sự thay đổi phương pháp kế toán, điều này không ảnh hưởng đến đánh giá của chúng tôi dành cho các yếu tố cơ bản của DHG do phương pháp ước tính EPS và mô hình chiết khấu dòng tiền của chúng tôi đã phản ánh đầy đủ các khoản mục khen thưởng – phúc lợi nói trên.

Đọc thêm : Cổ phiếu BMP 

VCSC 

 

hotline