Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

PC1 - Mảng xây lắp điện tăng trưởng nhưng không đủ bù đắp cho mảng BĐS giảm

Được đăng vào

PC1 - Mảng xây lắp điện tăng trưởng nhưng không đủ bù đắp cho mảng BĐS giảm

5

• CTCP Xây lắp điện 1 (PC1) đã công bố KQKD quý 2/2019, với doanh thu 6 tháng 2019 tăng trưởng 23,5% YoY đạt 3 nghìn tỷ đồng, được dẫn dắt bởi doanh thu mảng xây lắp điện tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

• LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng 2019 giảm 19,1% YoY khi tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ mảng thủy điện và xây lắp điện không đủ đề bù đắp cho việc không có ghi nhận nhiều từ BĐS, so với mức cơ sở cao trong 6 tháng 2018 khi PC1 ghi nhận dự án Mỹ Đình Plaza 2.

• Loại trừ đóng góp của mảng BĐS, LNST sau lợi ích CĐTS điều chỉnh 6 tháng 2019 đã tăng 11,7% YoY.

• Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng 2019 hoàn thành lần lượt 51,9% và 54,4% dự báo cả năm 2019 của chúng tôi.

• Chúng tôi cho rằng có khả năng nâng dự báo lợi nhuận cho năm 2019 trong bối cảnh kết quả của mảng thủy điện trong 6 tháng đầu năm 2019 cao hơn kỳ vọng của chúng tôi, dù công ty có ghi nhận lỗ 19 tỷ đồng từ nhà máy Gang Thép Cao Bằng (công ty liên kết PC1 sở hữu 25% cổ phần).

PC1 hưởng lợi trong 6 tháng đầu năm 2019 khi đầu tư điện mặt trời được đẩy mạnh trong giai đoạn này. Một loạt các dự án nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 4,5 GW đã bắt đầu vận hành trước ngày 30/06/2019 để hưởng mức giá bán ưu đãi 9,35 cent/kWh. Diễn biến này đã giúp PC1 ghi nhận doanh thu và LN gộp tăng gấp đôi trong 6 tháng đầu năm 2019, hoàn thành 55,6% và 55,0% dự báo cả năm của chúng tôi cho mảng này.

Biên LN mảng sản xuất cột điện tiếp tục vượt dự phóng của chúng tôi. Doanh thu mảng sản xuất trụ điện chỉ tăng 32,4% YoY, nhưng LN gộp đã tăng gấp 3 lần trong 6 tháng 2019 khi biên LN gộp cải thiện từ 4,2% trong 6 tháng 2018 lên 10,6% trong 6 tháng 2019, cao hơn giả định của chúng tôi là 6,5% trong năm 2019. Mức tăng trưởng này nhờ dự trữ nguyên liệu đầu vào chi phí thấp từ cuối năm 2018 đến đầu 2019. Chúng tôi lưu ý rằng doanh thu 6 tháng 2019 chỉ hoản thành 26,2% dự báo cả năm 2019 của chúng tôi, phù hợp với dự phóng của chúng tôi khi chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ sẽ được đóng góp bởi đường dây truyền tải điện quốc gia mạch ba vào cuối năm 2019, sau khi công ty ký các hợp đồng cho dự án này vào đầu năm 2019.

Diễn biến tích cực của mảng thủy điện trong 6 tháng đầu năm 2019 dù thời tiết không thuận lợi. Doanh thu và LN gộp mảng thủy điện tăng lần lượt 9,4% YoY và 16,1% YoY. Các kết quả này hoàn thành lần lượt 54% và 55,9% dự báo tương ứng cả năm 2019 của của chúng tôi và vượt dự phóng của chúng tôi khi thủy điện thường đạt kết quả cao hơn trong nửa cuối năm. Chúng tôi hiện đang tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hơn, nhưng chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cho mảng thủy điện 2019.

ình 1: KQKD 6 tháng 2019 của PC1

6

Đọc thêm : Cổ phiếu DPM 

VCSC 

hotline