Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

CII - Kết quả 6 tháng đầu năm thấp hơn dự báo nhưng quý 3 sẽ khởi sắc

Được đăng vào

CII - Kết quả 6 tháng đầu năm thấp hơn dự báo nhưng quý 3 sẽ khởi sắc

1

• KQKD 6 tháng đầu năm 2019 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) thấp hơn so với dự báo của chúng tôi khi doanh thu hợp nhất giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1 nghìn tỷ đồng (tương đương 19% dự báo cả năm) trong khi LSNT sau lợi ích CĐTS tăng 68% lên 68 tỷ đồng (10% dự báo cả năm).

• Sở dĩ doanh thu và lợi nhuận diễn biến trái chiều là do thu nhập tài chính trong 6 tháng đầu năm tăng mạnh 67% so với cùng kỳ năm ngoái lên 489 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi từ chuyển nhượng (255 tỷ đồng) của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HSX: NBB) mà CII hợp nhất gần đây cũng như khoản thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại bất thường 185 tỷ đồng từ CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HSX: LGC) trong quý 2/2019.

• Doanh thu 6 tháng đầu năm tăng trưởng nhờ hoạt động thu phí cầu đường của CII (tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 34% tổng doanh thu) mà chúng tôi cho rằng chủ yếu nhờ hợp nhất dự BOT Cổ Chiên gần đây.

• Trong khi các kết quả nói trên còn thấp so với dự báo cả năm chúng tôi đưa ra, chúng tôi cho rằng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tăng 6,3 lần so với năm ngoái hoàn toàn hợp lý vì chúng tôi cho rằng lợi nhuận năm 2019 của CII sẽ tập trung vào quý 3.

• Là chủ đầu tư cơ sở hạ tầng tư nhân lớn nhất Việt Nam, CII là cổ phiếu hấp dẫn để khai thác quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa Việt Nam. Chúng tôi cho rằng công ty sẽ hưởng lợi nhờ dòng tiền ổn định từ các dự án BOT trong khi lợi nhuận vẫn còn dư địa tăng trưởng nhờ các dự án nhà ở.

Lợi nhuận 2019 dự kiến sẽ chủ yếu đến trong quý 3/2019, sau khi hoàn tất thương thảo với với một đối tác BĐS chính của CII vào đầu tháng 7/2019. Tổng số tiền mặt thu được của dự án này và các dự án khác vào cuối tháng 6/2019 là 1,12 nghìn tỷ đồng, trong đó CII dự kiến sẽ nhận được toàn bộ vào cuối quý 3/2019.

Tăng trưởng doanh thu mảng BĐS giảm do thời gian bàn giao dự án. Trong 6 tháng 2019, doanh thu mảng BĐS đã giảm 68% YoY còn 244 tỷ đồng. Chúng tôi lưu ý rằng KQKD 6 tháng 2018 là mức cơ sở cao khi dự án Lakeview 1 (dự án căn hộ thấp tầng tại Thủ Thiêm) đã được bàn giao gần 100% trong giai đoạn này, trong khi doanh thu BĐS 6 tháng 2019 chủ yếu đến từ bàn giao dự án Đồi Thủy Sản của NBB (Hạ Long, Quảng Ninh).

Tổng doanh thu thu phí trong 6 tháng 2019 đã tăng 21% YoY, chủ yếu đến từ dự án BOT Cổ Chiên đã được hợp nhất trong quý 1/2019 khi công ty con của CII gia tăng cổ phần tại dự án BOT lên 50,5% từ 0%. Chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng ổn định này trong doanh thu thu phí phần nào cũng được đóng góp bởi tăng trưởng lưu lượng giao thông từ các trạm thu phí hiện tại của CII.

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lãi bất thường từ LGC thúc đẩy lợi nhuận, đến từ thuế TNDN trả cao hơn cho thu nhập lãi bảo toàn vốn chủ sở hữu dự án BOT Mở rộng Xa lộ Hà Nội trong năm 2009-2019, theo LGC. Dự án này nhận được thu nhập lãi trong khi quá trình xây dựng đang diễn ra và sau đó sẽ được giảm trừ theo tỷ lệ khỏi doanh thu khi dự án này đi vào hoạt động

Chi phí vay vốn và kỳ hạn nợ đã cải thiện trong 6 tháng 2019 khi CII đã phát hành 1,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu với lãi suất tốt hơn và kỳ hạn dài hơn. Chúng tôi ước tính các đợt phát hành này có mức lãi suất trung bình khoảng 9,6%/năm và thời hạn 7 năm so với mức lãi huy động vốn trung bình 10%/năm và thời gian đáo hạn nợ khoảng 5 năm trong năm 2018. Các đợt phát hành trái phiếu này dẫn đến khoản nợ gộp của CII vào cuối 6 tháng 2019 tăng 17% so với dư nợ cuối năm 2018 lên12 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, tỷ lệ nợ ròng/vốn CSH là 1,4 lần tính đến cuối 6 tháng 2019 từ 1,3 lần vào cuối năm 2018.

KQKD quý 2/2019 và 6 tháng 2019 của CII

2

Đọc thêm : Chiến lược đầu tư 

hotline