Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

MSN - Hoạt động kinh doanh cải thiện trong quý 2 so với quý 1, ngoại trừ mảng khai khoáng

Được đăng vào

MSN - Hoạt động kinh doanh cải thiện trong quý 2 so với quý 1, ngoại trừ mảng khai khoáng

1

• CTCP Tập đoàn MaSan (MSN) báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm 2019 với doanh thu đi ngang trong khi LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi tăng 21%. Doanh thu bị ảnh hưởng bởi CTCP Tài nguyên Masan (MSR) trong bối cảnh giá tungsten thấp, trong khi chi phí tài chính thuần giảm thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.

• Tăng trưởng doanh thu Masan Consumer Holding (MCH) và Masan MEATLife (MML) cải thiện nhẹ trong quý 2/2019 so với quý 1/2019, cùng với biên lợi nhuận gộp của MML cải thiện đáng kể.

• Giá tungsten thấp và tồn kho đồng tích lũy tiếp tục ảnh hưởng đến MSR. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cho biết có kế hoạch giải phóng lượng đồng tồn kho trước cuối năm 2019.

• Techcombank (TCB) đạt kết quả khả quan trong quý 2/2019 với LNST 6 tháng đầu năm tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Tuy chúng tôi cho rằng MCH sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt ở mảng gia vị, và biên lợi nhuận gộp của MML vượt dự báo của chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể sẽ điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2019 cho MSN do giá tungsten thấp hơn so với dự báo, và chờ đợi đến khi có đánh giá toàn diện hơn.

KQLN 6 tháng đầu năm 2019 của MSN

2

Đọc Thêm : Cổ phiếu HAX

VCSC 

 

hotline