Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

KBC - KQKD quý 2/2019 mạnh mẽ nhờ doanh số bán đất KCN Quang Châu

Được đăng vào

KBC - KQKD quý 2/2019 mạnh mẽ nhờ doanh số bán đất KCN Quang Châu

7

• KQKD 6 tháng 2019 của Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã vượt kỳ vọng của chúng tôi, với doanh thu tăng 56% YoY đạy 1,6 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 45% YoY đạt 389 tỷ đồng, đến từ doanh số bán đất KCN mạnh mẽ trong quý 2/2019.

• Trong 6 tháng 2019, KBC đã ghi nhận bán đất KCN 61ha (6 tháng 2018: 51ha), hoàn thành 70% giả định 2019 của chúng tôi là 86ha. Tính riêng trong quý 2/2019, KBC đã ghi nhận doanh số bán đất KCN 45ha, trong đó 31ha từ KCN Quang Châu và 13ha từ KCN Tân Phú Trung.

• Trong khi đó, doanh số bán đất khu đô thị (KĐT) duy trì kém tích cực với chỉ 480 m2 đất tại KĐT Phúc Ninh được ghi nhận trong 6 tháng 2019 (6 tháng 2018: 0,6 ha), hoàn thành 0,8% giả định 2019 của chúng tôi là 9ha.

• Biên LN gộp của KBC tăng lên 58,6% trong quý 2/2019, từ 48,3% trong quý 1/2019. Chúng tôi tin rằng điều này phản ánh đóng góp cao hơn từ doanh số bán đất KCN có biên LN cao hơn từ KCN Quang Châu. • Khi doanh số bán đất KCN của KBC trong 6 tháng 2019 cao hơn dự phóng của chúng tôi, chúng tôi có thể nâng dự phóng 2019, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

• Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng dù doanh số bán đất KCN 6 tháng 2019 mạnh mẽ, doanh số bán đất KĐT khá trầm lắng và chưa có tiến triển mới tromg quá trình phê duyệt để KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh bắt đầu ghi nhận doanh số. Dự báo hiện tại của chúng tôi cho doanh số bán đất KĐT và KCN từ KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh sẽ đóng góp lần lượt 33% và 15% dựa báo doanh thu 2019 của chúng tôi.

• Chúng tôi kỳ vọng KBC sẽ được hưởng lợi từ dòng vốn FDI được duy trì tại Việt Nam và gia tăng hoạt động sản xuất khi có hơn 2.000ha quỹ đất tại các cụm công nghiệp chính ở miền Bắc

Doanh số bán đất KCN thêm 30ha từ KCN Quang Châu có thể đảm bảo cho tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2019. Theo KBC, công ty đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục để bán thêm 30ha đất KCN từ KCN Quang Châu với các khách hàng thuê tiềm năng, chúng tôi ước tính giá trị vào khoảng 550 tỷ đồng. Nếu doanh số bán được ghi nhận trong quý 3/2019 và phù hợp với kế hoạch của KBC, sẽ đưa tổng số doanh số đất bán được ghi nhận tại KCN Quang Châu trong năm 2019 lên 60ha, cao hơn giả định cả năm của chúng tôi là 30ha.

Khả năng sinh lời dự báo được cải thiện khi giá đất KCN tiếp tục tăng. Mức giá đất trung bình tại KCN Quang Châu đã tăng 40% YoY lên 79 USD/m2/kỳ hạn thuê trong 6 tháng 2019, cao hơn giả định của chúng tôi 56 USD/m2/kỳ hạn trong năm 2019. Diễn biến này củng cố cho quan điểm của chúng tôi về nhu cầu cầu hiện tại ở mức cao cho đất KCN.

Biên chi phí Bán hàng, Hành chính & Quản lý (SG&A) thấp hơn trong quý 2/2019 thúc đẩy lợi nhuận. Trong quý 2, chi phí SG&A chỉ tăng 31% YoY trong khi doanh thu của KBC đã tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí SG&A/doanh thu đạt 9% (6 tháng 2018: 9,8%; 2018: 12,2%), thấp hơn giả định 2019 của chúng tôi là 14%. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng biên chi phí SG&A hàng quý của KBC có xu hướng biến động mạnh và dao động từ 6.1% đến 82% trong giai đoạn 2016 - 6 tháng 2019.

Hình 1: KQKD quý 2/2019 và 6 tháng 2019 của KBC

8

Đọc thêm : Cổ phiếu STK 

VCSC 

hotline