Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

ACV - Tăng trưởng hành khách quốc tế duy trì kém tích cực

Được đăng vào

ACV - Tăng trưởng hành khách quốc tế duy trì kém tích cực

1

• Tổng CT Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã công bố KQKD 6 tháng 2019, cao hơn dự phóng của chúng tôi với doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ (YoY) đạt 8,9 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 20% YoY đạt 3,7 nghìn tỷ đồng. Không tính khoản lỗ từ đánh giá lại tỷ giá, LNTT 6 tháng 2019 đã tăng 16% YoY.

• Chúng tôi ước tính tổng tăng trưởng hành khách (pax) của ACV trong 6 tháng 2019 đạt 0,4% YoY (so với dự phóng 2019 của chúng tôi là 0,6% YoY), lượng pax quốc tế đã giảm 9,7% YoY (so với dự phóng 2019 của chúng tôi là -2,5% YoY) và pax trong nước đã tăng 7,6% YoY (so với dự phóng 2019 của chúng tôi là 2%).

• Khi LNTT cốt lõi của 6 tháng 2019 của ACV (không tính lãi/lỗ tỷ giá) đã hoàn thành 57% dự báo 2019 của chúng tôi trong khi ACV cho biết tại ĐHCĐ thường niên 2019 rằng việc bảo trì đường băng tại Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) và Nội Bài (HAN) khó có thể diễn ra trong nửa cuối 2019, chúng tôi có thể điều chỉnh tăng dự báo năm 2019, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

• Chúng tôi ghi nhận một số rủi ro về dự báo trung hạn của chúng tôi trong bối cảnh các thông tin công bố tại ĐHCĐ thường niên 2019 về sở hữu đường băng, thu phí cất/hạ cánh và thỏa thuận chia sẻ doanh thu tại nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng (DAD) và Cam Ranh (CXR). Vui lòng xem thêm chi tiết trong báo cáo ĐHCĐ - Tình hình vẫn chưa rõ ràng ngày 24/06/2019 của chúng tôi.

• Chúng tôi tin rằng ACV sẽ là công ty được hưởng lợi trong dài hạn của sự bùng nổ hàng không và du lịch tại Việt Nam, dù chúng tôi lưu ý rằng danh mục sân bay của ACV thiếu sự kiếm soát các nhà ga hành khách quốc tế có tăng trưởng cao tại DAD VÀ CXR. Theo quan điểm của chúng tôi, tiềm năng tăng trưởng của ACV hiện đã được phản ánh phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh kế hoạch đầu tư XDCB dài hạn đáng kể.

Tăng trưởng của lượng hành khách quốc tế di chuyển bằng đường hàng không (hành khách từ nước ngoài đến Việt Nam) duy trì khá kém tích cực trong quý 2/2019 khi chỉ tăng 4,6% (quý 2/2018: +16% YoY; quý 1/2019: +4,5% YoY). Chúng tôi cho rằng diễn biến này đến từ xu hướng tiêu cực của lượng khách từ Trung Quốc, khi đã giảm 3,3% YoY trong 6 tháng 2019 (6 tháng 2018: +36% YoY). Trung Quốc là thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam và chiếm 29% tổng lượng khách du lịch đến trong 6 tháng 2019; tuy nhên, chúng tôi lưu ý rằng Hàn Quốc là thị trường khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam (chiếm 25% lượng khách đến Việt Nam) với du khách Hàn Quốc đã tăng trưởng 21% YoY trong 6 tháng 2019.

Tăng trưởng hành khách quốc tế ở mức âm đối với ACV do mức cở sở cao trong 6 tháng 2018 trước khi chuyển giao nhà ga hành khách quốc tế tại CXR từ Quý 3 năm 2018. Tính trên cơ sở cốt lõi (không tính các nhà ga hành khách quốc tế DAD và CXR trong toàn bộ thời gian). Hành khách quốc tế trong 6 tháng 2019 đã tăng 8,4% YoY cho ACV so với 13% YoY tại tất cả các sân bay của Việt Nam. Mức chênh lệch này chủ yếu đến từ tăng trưởng hành khách quốc tế nhanh hơn tại DAD đạt 25%, và CXR là 26% YoY trong 6 tháng 2019.

Thu nhập ròng từ các công ty liên kết vượt dự báo của chúng tôi, tăng 29% YoY trong 6 tháng 2019 so với dự báo cả năm của chúng tôi là 3,4% YoY. Các công ty liên kết chính của ACV vận hành trong mảng dịch vụ hàng không chủ yếu tại sân bay quốc tế SGN và công ty bán lẻ miễn thuế tại sân bay như CTCP Dịch vụ Hàng không Miền Nam (HSX: SAS, ACV có 49,1% cổ phần) tại CTCP Dịch vụ Mặt đất Sài Gòn (HSX: SGN; cổ phần của ACV là 48%).

KQKD quý 2/2019 và 6 tháng 2019 hợp nhất của ACV

2

Dộc thêm : Cổ phiếu HSG 

VCSC 

 

hotline