Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

GMD - GMD vẫn duy trì tăng trưởng dù cảng Lạch Huyện gia tăng hoạt động

Được đăng vào

GMD - GMD vẫn duy trì tăng trưởng dù cảng Lạch Huyện gia tăng hoạt động

2

• CTCP Gemadept (GMD) đã công bố KQKD 6 tháng 2019, phần lớn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, với doanh thu báo cáo giảm 0,1% YoY đạt 1,3 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giảm 81% YoY đạt 289 tỷ đồng. Số liệu báo cáo trong 6 tháng 2019 của GMD bị ảnh hưởng bởi thoái vốn và không còn hợp nhất mảng kinh doanh logistics và tàu biển trong 6 tháng 2018.

• Không tính tác động từ các khoản thoái vốn này, LNTT cốt lõi 6 tháng 2019 của GMD đã tăng 11,4% YoY đạt 300 tỷ đồng (hoàn thành 47% dự phóng 2019 của chúng tôi). Chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận kinh doanh cốt lõi của GMD trong đến từ 11% tăng trưởng doanh thu mảng vận hành cảng (chiếm 87% tổng doanh thu 6 tháng 2019) và tăng trưởng 1,2 lần YoY trong thu nhập ròng từ công ty liên kết (chiếm 30% LNTT 6 tháng 2019).

• Biên LN gộp mảng vận hành cảng của GMD tăng lên 42,5% trong 6 tháng 2019 từ 39,4% trong năm 2018, khi chúng tôi giả định công ty sẽ được hưởng lợi từ mức quy định phí sàn cao hơn đối với phí xếp dỡ container, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

• Khi LNTT cốt lõi 6 tháng 2019 của GMD hoàn thành 47% dự phóng 2019 của chúng tôi, chúng tôi nhiều khả năng duy trì dự báo cả năm 2019, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

• Chúng tôi kỳ vọng GMD sẽ là công ty được hưởng lợi chính từ gia tăng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Chúng tôi cho rằng định giá của GMD là khá hấp dẫn, dù quan điểm của chúng tôi về môi trường cạnh tranh sẽ tiếp tục thách thức do tình hình thừa công suất ở các cụm cảng chính.

GMD duy trì vị thế tại cụm cảng hạ nguồn ở Hải Phòng. Theo lịch trình hàng hải hàng ngày được công bố bởi Cảng vụ Hảng hải Hải Phòng, trong 6 tháng 2019, các cảng hạ nguồn của GMD (bao gồm Nam Hải Đình Vũ và Nam Đình Vũ) ghi nhận trung bình 12,1 tàu cập bến mỗi tuần, tăng 11% YoY. Mặt khác, các cảng hạ nguồn cạnh tranh (bao gồm Tân Vũ, Đình Vũ, và Cảng VIP Green) tổng cộng ghi nhận trung bình 30,9 tàu cập bến mỗi tuần, giảm 9,9% YoY. Chúng tôi cho rằng diễn biến này tương ứng với việc các cảng hạ nguồn của GMD đang duy trì được vị thế của mình tại cảng Hải Phòng.

Hiệu suất hoạt động của cảng nước sâu Lạch Huyện (HICT) đang gia tăng. Chúng tôi tin rằng các cảng hạ nguồn khác đã mất đi thị phần cho cảng Lạch Huyện thay vì GMD trong 6 tháng 2019. Tổng các tàu cập bến tại HICT là 130 trong 6 tháng 2019 so với chỉ 10 trong 6 tháng 2018. Giai đoạn 1 của cảng HICT đi vào hoạt động trong tháng 4/2018 và quy mô tàu trung bình đến HICT là 49.966 DWT, lớn hơn 2,7 lần so với số tàu cập cảng tại cảng hạ nguồn.

Các công ty liên doanh, liên kết sinh lời tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận. Thu nhập ròng của GMD trong 6 tháng 2019 từ các công ty liên doanh, liên kết đã hoàn thành 63% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng diễn biến này chủ yếu được dẫn dắt bởi 36,9% cổ phẩn của GMD tại CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HSX: SCS), khi ghi nhận mức tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS 24,3% trong quý 2/2019 (vui lòng xem thêm báo cáo KQKD của SCS tại đây) cũng như từ CJ Logistics and Shipping, khi chúng tôi ước tính nhóm công ty này ghi nhận tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS 2,4 lần YoY trong 6 tháng 2019.

KQKD quý 2/2019 và 6 tháng 2019 của GMD

6

Đọc thêm: Cổ phiếu SCS 

VCSC 

hotline