Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

QNS - Mảng đường giảm làm lu mờ tăng trưởng mãnh mẽ của mảng sữa đậu nành

Được đăng vào

QNS - Mảng đường giảm làm lu mờ tăng trưởng mãnh mẽ của mảng sữa đậu nành

3

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) vừa công bố KQLN quý 2/2019 vớ doanh thu đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 366 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này có sự cải thiện so với quý 1. Tính chung 6 tháng đầu năm, LNST sau lợi ích CĐTS giảm 7% chủ yếu do cả sản lượng lẫn giá đường giảm, chi phí quản lý tăng và thuế suất tăng mặc dù sản lượng bán ra và biên lợi nhuận mảng sữa đậu nành tăng mạnh. Trừ mảng sữa đậu nành, các mảng khác đều thấp hơn dự báo hiện tại của chúng tôi. Có khả năng chúng tôi sẽ giảm dự báo lợi nhuận của QNS trong báo cáo cập nhận lần tới, sau khi có những nhận định toàn diện hơn về những kết quả này.

Lợi nhuận gộp của mảng sữa đậu nành tăng mạnh 29% trong 6 tháng đầu năm 2019 nhờ cả doanh thu và biên lợi nhuận tăng. Doanh thu sữa đậu nành trong quý 2/2019 tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng mạnh 21% trong quý 1/2019. Công ty cho biết lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu mảng này tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sản lượng tăng 11% và giá bán trung bình tăng 2%. Việc giá bán tăng, cùng với khấu hao giảm và giá nguyên liệu diễn biến thuận lợi đã giúp biên lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng thêm 5,5 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái lên 44,6%.

Lợi nhuận gộp của mảng đường giảm do cả giá và sản lượng đều thấp. Công ty cho biết do thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến năng suất mía đường, doanh thu mảng đường trong quý 2/2019 giảm đột ngột 40% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng mạnh 30% trong quý 1 (doanh thu quý 1/2018 là mức cơ sở thấp). Trong khi đó, công ty cho biết thêm biên lợi nhuận gộp mảng đường giảm còn 3,8% trong quý 2/2019 so với 4,4% trong quý 1/2019 và 12,7% trong 6 tháng đầu năm 2018 do giá đường giảm trong bối cảnh cạnh tranh từ đường nhập khẩu gia tăng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp mảng đường giảm 71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ các hoạt động còn lại giảm 5% trong 6 tháng đầu năm. Các lĩnh vực còn lại của QNS bao gồm bia, bánh kẹo, nước khoáng và điện sinh khối. Doanh thu các lĩnh vực này tổng cộng giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2/2019 sau khi tăng mạnh 26% trong quý 1/2019 so với mức cơ sở thấp trong quý 1/2018. Công ty cho biết nguyên nhân chính của sự sụt giảm mạnh nói trên là điện sinh khối (do lượng bã mía làm nhiên liệu giảm) và bánh kẹo, trong khi mảng nước khoáng đạt kết quả cao

Chi phí quản lý và bán hàng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận từ HĐKD. Trong 6 tháng đầu năm, chi phí quản lý và bán hàng tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do chi phí nhân viên hành chính tăng mạnh 60% và chi phí quảng cáo và khuyến mãi tăng 6%.

Thuế suất thực tế tăng làm ảnh hưởng đến LNST. Công ty cho biết trong 6 tháng đầu năm 2019 không còn được hưởng một số ưu đãi thuế nữa, khiến thuế suất tăng lên 17,7% so với mức 10,9% cùng kỳ năm ngoái, cao hơn ước tính chúng tôi đưa ra cho cả năm là 14,3%.

KQLN 6 tháng đầu năm 2019 của QNS

4

Đọc thêm : Cổ phiếu VSC 

VCSC 

 

hotline