Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

VNM - Doanh thu sữa trong nước tiếp tục tăng trưởng; biên lợi nhuận khả quan

Được đăng vào

VNM - Doanh thu sữa trong nước tiếp tục tăng trưởng; biên lợi nhuận khả quan

5

• CTCP Sữa Việt Nam (VNM) vừa công bố KQLN quý 2/2019 với doanh thu tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 9%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 6%.

• KQLN quý 2/2019 khả quan nhờ hoạt động kinh doanh trong nước và xuất khẩu đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu; đồng thời, biên LN gộp cả hai mảng cùng cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái.

• Doanh thu sữa trong nước tăng trưởng chậm lại trong Q2 2019, đạt 6% so với cùng kỳ năm ngoái, theo ước tính của chúng tôi, so với 10% tăng trưởng vào quý 1/2019 trong khi xuất khẩu tăng trưởng 15% trong quý 2/2019 so với 8% trong quý 1/2019.

• Ban lãnh đạo cho biết biên lợi nhuận gộp Q2 2019 của mảng sữa trong nước tăng so với quý 1/2019 lẫn quý 2/2018 nhờ giá nguyên vật liệu diễn biến thuận lợi.

• KQLN 6 tháng đầu năm 2019 nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi. Trong khi biên lợi nhuận gộp mảng sữa trong nước vượt kỳ vọng của chúng tôi thì chi phí quản lý cũng có dấu hiệu cao hơn dự báo. Vì vậy, chúng tôi cho rằng sẽ không điều chỉnh đáng kể dự báo cho đến khi có nhận định toàn diện hơn.

Thị phần của VNM tăng nhẹ trong 6 tháng đầu năm 2019. Ban lãnh đạo cho biết thị phần sữa của VNM tăng nhẹ trong 6 tháng đầu năm 2019 so với thời điểm cuối năm 2018. Tuy nhiên, mức tăng thấp hơn so với mức 0,6-0,7 điểm % đạt được trong quý 1/2019.

Xuất khẩu tiếp tục phục hồi. Chúng tôi lưu ý rằng hoạt động xuất khẩu của VNM vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường Iraq khi thị trường này chiếm hơn 70% doanh thu xuất khẩu của công ty. Ban lãnh đạo cho biết, bên cạnh việc thị trường Iraq phục hồi nhẹ, VNM đã đạt tăng trưởng cao hơn tại các thị trường như Philippines, Malaysia và Indonesia

Công ty con tại Campuchia dẫn đầu về tăng trưởng trong số các công ty con tại nước ngoài. Chúng tôi ước tính doanh thu nước ngoài không bao gồm xuất khẩu (chủ yếu gồm Angkor Milk và Driftwood) tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng 2 chữ số trong quý 2/2019 so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn dắt bởi Angkor Milk. Ban lãnh đạo cho biết công ty con tại Campuchia có thể đạt tăng trưởng doanh thu trên 50% trong năm 2019 khi các nỗ lực xây dựng hệ thống phân phối và thương hiệu đã bắt đầu mang lại thành quả trong khi tiêu thụ sữa tại Campuchia đang gia tăng.

Biên lợi nhuận gộp mảng sữa trong nước tăng nhẹ trong quý 2 nhờ giá nguyên liệu diễn biến thuận lợi. Trên cơ sở báo cáo tài chính công ty mẹ, chúng tôi ước tính biên lợi nhuận gộp mảng sữa trong nước trong quý 2/2019 tăng lên 49,3%, so với mức 46,6% quý 1/2019 và 48,7% quý 2/2018.

Chi phí bán hàng/doanh thu giảm trong quý 2, phù hợp với mục tiêu của ban lãnh đạo là tỷ lệ chi phí bán hàng / doanh thu cả năm đi ngang. Chi phí bán hàng chỉ tăng nhẹ 5% trong quý 2/2019 so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng 15% trong quý 1/2019. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ chi phí bán hàng / doanh thu đạt 21,6%, cao hơn một chút so với mức 21,3% trong 6 tháng đầu năm 2018.

năm 2018. Thuế suất thực tế tăng khi các ưu đãi thuế dần hết hiệu lực. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thuế suất thực tế của VNM đạt 17,3% so với 15,4% cùng kỳ năm ngoái và 15,3% tính chung cả năm 2018. Tại một cuộc gặp với nhà đầu tư đã tổ chức trong một dịp sớm hơn trong năm nay, ban lãnh đạo VNM cho biết thuế suất thực tế nhiều khả năng sẽ tăng dần về mức thông thường 20% trong vài năm tới.

KQKD 6 tháng đầu năm 2019

6

Đọc thêm : Cổ phiếu VPB 

VCSC 

 

hotline