Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

HSG - Lợi nhuận cốt lõi tiếp tục cải thiện

Được đăng vào

HSG - Lợi nhuận cốt lõi tiếp tục cải thiện

7

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) báo cáo KQLN quý 3/2019 với doanh thu thuần giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh 94%. Sở dĩ doanh thu và lợi nhuận diễn biến trái chiều là nhờ biên lợi nhuận từ HĐKD phục hồi mạnh và chi phí lãi vay giảm. LNST sau lợi ích CĐTS cũng phục hồi mạnh lên 161 tỷ đồng trong quý 3/2019 từ 53 tỷ đồng quý 2/2019. HSG cũng không ghi nhận khoản lãi bất thường nào trong quý 3/2019 trong khi 6 tháng đầu năm có 247 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế từ thanh lý tài sản, nghĩa là lợi nhuận quý 3 phục hồi hoàn toàn nhờ vào hoạt động cốt lõi

Tính chung 9 tháng đầu năm, LSNT sau lợi ích CĐTS giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 277 tỷ đồng, vượt dự báo của chúng tôi cho cả năm là 6%, chủ yếu nhờ lỗ tỷ giá và chi phí lãi vay thấp hơn dự báo. Vì vậy, chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh tăng dự báo cho HSG.

Hình 1: KQLN 9 tháng đầu năm của HSG

8

Sản lượng bán ra tăng chậm trong 9 tháng đầu năm do cạnh tranh tại thị trường trong nước. Sản lượng tôn mạ bán ra trong 9 tháng đầu năm giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do sản lượng bán ra trong nước giảm 22% trong khi sản lượng xuất khẩu đi ngang. Chúng tôi cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm nói trên là công ty điều chỉnh chiến lược sang phục hồi biên lợi nhuận thay vì đẩy mạnh sản lượng bán ra trong bối cảnh tình hình giá nguyên liệu thép cán nóng trong quý 2 và 3 thuận lợi hơn. Tuy vậy, HSG vẫn tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với thị phần tôn mạ trên 30%

Hình 2: Sản lượng thép tấm bán ra của HSG theo thị trường

9

Giá thép cán nóng diễn biến thuận lợi cho phép công ty tập trung vào phục hồi biên lợi nhuận. Sau khi phục hồi mạnh trong quý 2/2019, giá thép cán nóng tiếp tục ổn định xung quanh mức 520USD/tấn trong quý 3/2019. Tình hình giá vật liệu đầu vào ổn định đã cho phép HSG tối ưu hóa hàng tồn kho và biên lợi nhuận gộp vì không chịu áp lực phải tích trữ nguyên liệu hay bán tháo thành phẩm có giá vốn cao. Biên lợi nhuận gộp của HSG phục hồi lên 13,4% trong quý 3/2019 so với 11,3% trong quý 2/2019 và 10% trong quý 3/2018

Chi phí lãi vay tiếp tục là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến lợi nhuận, nhưng tiến độ giảm nợ vay vẫn tích cực. Chi phí lãi vay 9 tháng đầu năm 2019 của HSG tiếp tục giảm nhờ công ty tiếp tục tập trung giảm nợ. Tổng dư nợ của công ty trong thời gian này giảm 23% xuống 11 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ / vốn CSH là 2 lần vào cuối quý 3 so với 2,69 lần vào cuối năm 2018.

Đọc thêm : Cổ phiếu POW

vcsc 

hotline