Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

REE - KQKD quý 2/2019 thấp, phù hợp với dự báo của chúng tôi

Được đăng vào

REE - KQKD quý 2/2019 thấp, phù hợp với dự báo của chúng tôi 

5

• CTCP Cơ điện lạnh (REE) đã công bố KQLN quý 2/2019 với doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,3 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ đóng góp của tòa nhà văn phòng E-town Central.

• LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm giảm 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái vì tăng trưởng mạnh mảng cho thuê văn phòng và mảng M&E phục hồi không đủ bù đắp cho lợi nhuận yếu của mảng điện do lượng mưa ít ảnh hưởng thủy điện, không có hoàn nhập dự phòng từ nhiệt điện Quảng Ninh (UpCOM: QTP) và kết quả thấp của PPC

• Loại trừ khoản hoàn nhập dự phòng cho QTP, LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm chỉ giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS hoàn tất lần lượt 44,8% và 46,6% dự báo cả năm do chúng tôi đưa ra, phù hợp với ước tính của chúng tôi vì mùa cao điểm của thủy điện thường là 6 tháng cuối năm trong khi các mảng cơ điện và BĐS cũng thường ghi nhận doanh thu và lợi nhuận nhiều vào cuối năm.

• Chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh giảm không đáng kể dự báo lợi nhuận 2019 chủ yếu do kết quả quý 2/2019 của PPC thấp hơn so với dự báo nhưng cũng nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng dự báo cho các khoản đầu tư mới (dựa theo các thông tin chi tiết được REE công bố tại cuộc họp với nhà đầu tư gần đây nhất).

Diễn biến và triển vọng tươi sáng của mảng cho thuê văn phòng. Không tính lãi từ thanh lý tài sản đất 110 tỷ đồng trong quý 2/2018, lợi nhuận mảng cho thuê văn phòng tăng 62,9% YoY do đóng góp của E-town Central. Trong khi đó, dự án mới nhất (E-town East West tại quận Tân Bình) đã đã được lấp đầy 100% và sẽ nhận được 4-5 tháng tiền thuê từ khách hàng trong năm 2019 với mức giá thuê trung bình ấn tượng đạt 25 USD/m2/tháng, cao hơn 25% so với giả định của chúng tôi. Ngoài ra, tòa nhà văn phòng lớn E-town 6 dự kiến động thổ trong năm 2020 và đóng góp 70.000 m2 bắt đầu trong năm 2023 (+50% so với diện tích văn phòng cho thuê hiện tại là 150.000 m2).

Mảng Cơ điện (M&E) vẫn có những diễn biến tích cực dù ngành BĐS chững lại trong thời gian qua. Các hợp đồng M&E ký mới đạt 2 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng 2019, tương ứng với 70% kế hoạch cả năm của công ty. Lượng backlog (hợp đồng đã ký và chưa thực hiện) tính đến 30/06/2019 đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, tương ứng với xấp xỉ 2 năm doanh thu. REE tự tin rằng công ty sẽ ít nhất hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho mảng M&E và điều hòa không khí đạt 275 tỷ đồng so với dự phóng của chúng tôi là 304 tỷ đồng.

Các thông tin công bố gần đây của REE về dự án đầu tư điện sắp tới cho thấy khả năng điều chỉnh tăng dự phóng của chúng tôi khi 1) dự án điện gió có mức giá bán điện là 9,8 cent/kWh so với giả định của chúng tôi là 8,5 cent khi đây là dự án điện gió ngoài khơi, không phải trên đất liền như giả định trước đây; 2) REE cho biết sẽ thực hiện M&A 1 dự án thủy điện 35 MW (32 MW +2,8 MW) tại miền Bắc. Ngoài ra, nhà máy này cũng được hưởng cơ chế giá biểu phí tránh được (mức giá dành cho các nhà máy thủy điện nhỏ) cao hơn 10%-20% giả định trước đây của chúng tôi theo giá dành cho thủy điện thông thường. Chúng tôi lưu ý rằng REE ước tính 60 tỷ đồng lợi nhuận/năm từ tài sản này, tương ứng với P/E 10 lần.

Hình 1: KQKD 6 tháng 2019 của REE

6

Đọc thêm : Cổ phiếu PPC 

VCSC 

 

 

hotline