Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193
Mở tài khoản CK
Nghe bài đọc

VCB - Phí giao dịch ngoại hối là điểm nhấn tiếp tục của một quý tăng trưởng mạnh

Được đăng vào

VCB - Phí giao dịch ngoại hối là điểm nhấn tiếp tục của một quý tăng trưởng mạnh

4

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã công bố KQKD mạnh mẽ trong 6 tháng 2019 với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 9,1 nghìn tỷ đồng (+41% YoY), hoàn thành 50% dự báo cả năm 2019 của chúng tôi (tương ứng với 56% dự báo cả năm 2019 không tính giả định cho đợt đầu tiên nhận từ hợp đồng bancasurrance độc quyền 86 triệu USD). ROA và ROE 6 tháng 2019 tính từ đầu năm đạt 1,7% và 25,7%.

Thu nhập lãi ròng (NII) 6 tháng 2019 tăng 31,4% YoY nhờ mức tăng đáng kể của NIM. Tăng trưởng tín dụng của VCB trong 6 tháng đầu năm đạt 9,6% so với hạn mức do NHNN quy định cho cả năm là 15%. NIM 6 tháng tăng mạnh 55 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 5 điểm cơ bản so với quý 1 xuống 3,2%, vượt dự báo của chúng tôi cho cả năm là 3,06%. Đáng chú ý, chúng tôi nhận thấy lợi suất tài sản sinh lãi trong 6 tháng tăng mạnh 82 điểm cơ bản lên 6,15% (tăng 10% so với quý 1) trong đó lợi suất cho vay dự phóng tăng 62 điểm cơ bản lên 7,22% (tăng 4 điểm cơ bản so với quý 1) và lợi suất đầu tư chứng khoán nợ dự phóng tăng 34 điểm cơ bản lên 5,17% (tăng 10 điểm cơ bản so với quý 1). Điều này khẳng định tác động tích cực của việc mở rộng mảng cho vay mua nhà tại VCB (khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái). Ngoài ra, nhờ ngân hàng kiểm soát nên chi phí huy động chỉ tăng 30 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,13%, tăng 16 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái do tỷ lệ CASA tăng 74 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái và 88 điểm cơ bản so với quý 1 lên 30,6%.

Thu nhập phí ròng tăng tích cực với sự hỗ trợ lớn từ giao dịch ngoại hối. VCB giữ vững vị thế cạnh tranh trên thị trường ngoại hối với phí giao dịch ngoại hối tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 56,6% so với cùng kỳ năm ngoái (giảm 24,7% so với quý 1 xuống 1,6 nghìn tỷ đồng), chiếm 27,2% thu nhập ngoài lãi. Thu nhập phí ròng tăng mạnh 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 0,6% so với quý 1) lên 2,1 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019.

Hoạt động thoái vốn giảm trong khi thu nhập từ thu hồi nợ vẫn mạnh mẽ. Thu nhập khác tiếp tục chiếm phần lớn thu nhập ngoài lãi, trong đó chúng tôi cho rằng có khoảng 1,9 nghìn tỷ đồng từ thu hồi nợ trong 6 tháng đầu năm (để so sánh sự khách biệt giữa VCB và NH khác, chúng tôi hiện dự báo cả năm 2019 CTG sẽ thu hồi 2 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, năm 2019, thu nhập từ thoái vốn của VCB sẽ giảm so với năm 2018. Lợi nhuận 48 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 2,3 triệu cổ phiếu HVN vào cuối tháng 3 đã được ghi nhận nhưng tác động đối với tổng thu nhập ngoài lãi còn tương đối nhỏ.

Tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kế 12 điểm cơ bản đạt 1.03% với các khoản nợ xử lý không đáng kể. Nợ nhóm 2 tiếp tục chiếm tỷ lệ nhỏ trong cho vay gộp (0,56%) so với 0,5% trong quý 4/2018 và 0,58% trong quý 1/2019. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh 169% trong quý 1/2019 lên 177% nợ xấu trong quý 2/2019 (so với 165% quý 4/2018). Tỷ lệ nợ đã xử lý / cho vay gộp đạt 0,12% so với 0,23% trong 6 tháng đầu năm 2018.

Khoản phải thu tăng mạnh 7,3 nghìn tỷ đồng ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thêm thông tin chi tiết về diễn biễn này. Không có thông tin chi tiết về lý do thúc đẩy tỷ lệ các khoản phải thu / tổng tài sản tăng lên 1,2% so với 0,4% trong quý 4/2018 và 0,6% quý 1/2019. Trong khi đó, lãi lũy kế/ tổng tài sản ổn định tại mức 0,7% tổng tài sản, xấp xỉ quý 4/2018 và quý 1/2019.

KQLN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 của VCB

5

Đọc thêm : Cổ phiếu ACB 

VCSC 

hotline